Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část

Maturita – profilová část

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (zvoleného ve společné části) se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkouška z cizího jazyka zvoleného v profilové části se  koná formou písemné práce, ústní zkoušky a písemné zkoušky (didaktický test).

Další dvě zkoušky volí žáci z následující nabídky.

předmět forma
český jazyk a literatura ústní (15 min) + písemná práce (doba konání 130 min, rozsah nejméně 250 slov)
anglický jazyk1 ústní (15 min) + písemná práce (doba konání 60 min, rozsah 210 – 240 slov) + pro žáky, kteří si zvolí anglický jazyk v profilové části, navíc písemná zkouška (doba konání 45 min)
německý jazyk1 ústní (15 min) + písemná práce (doba konání 60 min, rozsah nejméně 200 slov) + pro žáky, kteří si zvolí německý jazyk v profilové části, navíc písemná zkouška (doba konání 60 min)
francouzský jazyk1 ústní (15 min) + písemná práce (doba konání 60 min, rozsah nejméně 250 slov) + pro žáky, kteří si zvolí francouzský jazyk v profilové části, navíc písemná zkouška (doba konání 60 min)
ruský jazyk1 ústní (15 min) + písemná práce (doba konání 60 min, rozsah nejméně 200 slov) + pro žáky, kteří si zvolí ruský jazyk v profilové části, navíc písemná zkouška (doba konání 90 min)
španělský jazyk1 ústní (15 min) + písemná práce (doba konání 60 min, rozsah 200 – 240 slov) + pro žáky, kteří si zvolí španělský jazyk v profilové části, navíc písemná zkouška (doba konání 60 min)
základy společenských věd
ústní (15 min)
dějepis ústní (15 min)
zeměpis ústní (15 min)
matematika ústní (15 min)
fyzika ústní (15 min)
chemie ústní (15 min)
biologie ústní (15 min)
informatika vypracování maturitní práce a její obhajoba, praktická zkouška (60 min), ústní zkouška (15 min)
výtvarná výchova vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min)
hudební výchova praktická zkouška + ústní zkouška (15 min)
deskriptivní geometrie vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min)

1 Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk jako ve společné části.

Žák může konat ještě 2 nepovinné zkoušky ze stejné nabídky.

Žák se k profilové maturitní zkoušce přihlašuje do 1. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 8. 9. 2020

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com