Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část

Maturita – profilová část

Podle současné legislativy určuje ředitel počet profilových zkoušek v rozmezí 2-3.
Počet zkoušek v profilové části určuji na 2.

V profilové části vykonají žáci 2 zkoušky z následující nabídky.

předmět forma
anglický jazyk1 ústní (15 min) + písemný test (90 min)
německý jazyk1 ústní (15 min) + písemný test (120 min)
francouzský jazyk1 vypracování maturitní práce a její obhajoba
ruský jazyk ústní (15 min) + písemný test (120 min)
španělský jazyk ústní (15 min)
základy společenských věd
ústní (15 min)
dějepis ústní (15 min)
zeměpis ústní (15 min)
matematika ústní (15 min)
fyzika ústní (15 min)
chemie ústní (15 min)
biologie ústní (15 min)
informatika vypracování maturitní práce a její obhajoba, praktická zkouška (60 min), ústní zkouška (15 min)
výtvarná výchova vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min)
hudební výchova praktická zkouška + ústní zkouška (15 min)
deskriptivní geometrie vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min)

1 Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk jako ve společné části.

Žák může konat ještě 2 nepovinné zkoušky ze stejné nabídky.

Žák se k profilové maturitní zkoušce přihlašuje do 2. 12. 2019.

V Hradci Králové dne 3. 9. 2019

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com