Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Charita > ZŠ a SŠ Daneta

ZŠ a SŠ Daneta

Základní a střední škola Daneta

Škola byla založena v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlí v přízemní bezbariérové budově v Nerudově ulici, v centru Hradce Králové. V budově je žákům k dispozici 9 tříd, relaxační a společenská místnost, dvě rehabilitační pracovny, 2 cvičné kuchyňky, logopedická pracovna, speciální terapeutická místnost snoezelen, dílna na pracovní vyučování, keramická dílna, šatny, školní jídelna a odborná učebna.

Budovu školy obklopuje krásná zahrada s vybaveným sportovním a dětským hřištěm a pozemky pro pěstitelské práce.

Pro koho je škola určena

Škola je určena žákům s různým stupněm mentálního postižení. Také je určena žákům, u nichž se vyskytuje další postižení: tělesné – od lehčích poruch motoriky až po úplnou imobilitu, smyslové – vady zraku, sluchu, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti apod.

O žáky ve škole pečují učitelé – speciální pedagogové, vychovatelé, výchovný poradce, asistenti, odborní lékaři, logopedi, fyzioterapeuti, psycholog a další specialisté.

V jedné třídě je průměrně 6 žáků.

Naši studenti pro děti z Danety pravidelně připravují zábavná dopoledne, na která se vždy obě strany velmi těší.

Více informací o škole naleznete na www.daneta.cz.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.