Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Den otevřených dveří online 19. ledna 2022

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 10. 1. 2022 000 9:55 | Kategorie: Aktuality

Ve středu 19. ledna 2022 od 16.00 bude ředitel školy prostřednictvím streamu informovat o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023.

Online stream bude probíhat na adrese: https://youtu.be/RSNoBFHifv0

Jan Štěrba

PDF brožura s informacemi ke dni otevřených dveří

Testování na začátku roku 2022

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 30. 12. 2021 000 10:40 | Kategorie: Aktuality

K testování budou používány antigenní testy.

Testování podstupují všichni žáci a učitelé.

V prvních dvou týdnech v lednu bude testování probíhat v pondělí a ve čtvrtek, v dalších týdnech v pondělí.

Testování proběhne vždy od 7.30 v učebně, kde probíhá 1. hodina.

Pokud je třída na první hodinu dělena, tak testovací místnost pro celou třídu bude určena na změnách rozvrhu.

Na změnách rozvrhu budou také určeny učebny pro jednotlivé třídy sexty.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Pokud žák nebude přítomen ve škole na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.

V případě pozitivního výsledku u nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může žák opustit školu, jinak vyčká v izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem. Zákonný zástupce může poslat souhlas na školní telefon 608514691.

Pokud je pozitivně testovaným zletilý žák, tak bez zbytečného odkladu opouští školu s nasazenou ochranou úst a nosu.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium). Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici.

Věřím, že všichni žáci se testování zúčastní.

Děkuji za součinnost.

Příjemný zbytek roku a vše dobré v novém roce.

Jan Štěrba

Stanovení termínů profilových zkoušek

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 1. 2022 000 11:54 | Kategorie: Aktuality

Stanovení termínů konání písemných, praktických a ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Termíny písemných zkoušek

11. 4. 2022 písemná zkouška z českého jazyka a literatury

12. 4. 2022 písemná zkouška z anglického jazyka

13. 4. 2022 písemná zkouška z druhého cizího jazyka

Termíny praktických zkoušek

13. 4. 2022 praktická zkouška z informatiky a výpočetní techniky

16. 5. 2022 praktická zkouška z hudební výchovy

Termín ústních zkoušek

16. 5. – 20. 5. 2022

V Hradci Králové 14. 1. 2022                         Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy

Expedice Mars – Na Mars a zpět za 100 hodin

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 12. 1. 2022 000 16:38 | Kategorie: Aktuality

Martině Kerhartová z 5.B se podařilo dostat na Mars – uspěla totiž v dlouhodobé soutěži a my přikládáme její příběh, Martině moc gratulujeme a věříme, že i pro ostatní studenty může být její cesta soutěží inspirací!

„Expedice Mars – Na Mars a zpět za 100 hodin, takto se jmenuje soutěž, které jsem se v minulém roce zúčastnila a postoupila až do závěrečné simulace.

Tato soutěž je určena pro studenty ve věku od 12 do 18 let z České a Slovenské republiky, kteří mají zájem o vědu a vesmír. Je to jakýsi pomyslný výběr astronauta, který poletí na Mars – zúčastní se simulovaného letu na Mars.

V expedici má každý svou roli  – odbornost (biolog, inženýr, fyzik, konstruktér, popularizátor), já si vybrala odbornost fyzik. Expedice má tři kola. V projektovém kole musel každý představit nějaké téma podle své odbornosti. Z projektového kola postoupilo 25 studentů do semifinále, to se konalo v létě v Olomouci a trvalo čtyři dny. Při semifinále jsme pracovali na různých vědeckých experimentech a dělali týmové aktivity. Semifinále jsme zakončili závěrečnou konferencí, kde jsme představili odbornostní experiment a organizátoři vyhlásili 10 studentů postupujících do finále.

Dostat se do finále je už vítězství, protože každý finalista pojede na eurotrip – výlet po institucích Evropské vesmírné agentury. Finále se konalo na začátku listopadu v Telči a prověřovaly se převážně týmové dovednosti. Do simulace postoupilo 5 studentů, kteří dohromady vytvořili nejlepší tým.

Naše simulace byla zkrácená na 72 hodin, obvykle trvá přes 100 hodin, a probíhala od 9. do 12. prosince. Ze Země jsme odletěli v 8:00 ve čtvrtek 9. 12. a hned jsme začali pracovat na roveru a chemických experimentech. V pátek večer jsme měli výstup na Mars, kterého se zúčastnili dva astronauti. Po celou dobu letu jsme museli kontrolovat palubní systémy a řešit různé krizové situace, např. zásah asteroidu nebo únik uspávací látky. Neměli jsme přístup k internetu a mohli jsme komunikovat pouze s organizátory za pomocí počítače.  Pro zajímavost, simulátor měl 25 m2 a po celou dobu jsme byli pod dozorem kamer.

Co mi expedice přinesla? Setkala jsem se lidmi, kteří mají stejné zájmy, což mě přimělo se začít více zdokonalovat v tom, co mě baví. Při expedici se učí každý i organizátoři, kteří jsou účastníky minulých ročníků.“

http://www.expedice-mars.eu/o-expedici/

Finále Telč

Konverzační soutěž v němčině – školní kolo na gybonu

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 11. 1. 2022 000 15:49 | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk, Soutěže

Ve školním kole konverzační soutěže 10. ledna 2022 předvedli naši němčináři své nejlepší výkony v poslechu a mluvení.

Na nižším gymnáziu (prima – sekunda) obsadila 1. místo Nela Novosadová ze 2. C, 2. místo Nikol Rejmánková ze 2. A a 3. místo Laura Holanová z 2. B.

Na vyšším gymnáziu (tercie – kvinty) zvítězila Nicole Korencová z 5. A, 2. místo získala Justýna Zahradníková ze 4. A a 3. příčku obsadil Martin Čermák ze 3. A.

Vítězům gratulujeme, přejeme hodně úspěchů v okresním kole a všem účastníkům děkujeme za aktivitu, úsilí a nadšení pro němčinu, které při soutěži předvedli.

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 3. 1. 2022 000 12:03 | Kategorie: Aktuality

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci …

Školní kolo se bude konat 11. ledna 2022 v 8.55 – učebna zeměpisu !

Informace na   https://www.zemepisnaolympiada.cz/pokyny-a-terminy.phtml

ze školního do okresního kola – v každé kategorii postupují 3 nejlepší soutěžící za školu

z okresního do krajského kola – v každé soutěžní kategorii (A–D) postupují první dva nejúspěšnější řešitelé (1. a 2. místo) – spolu s nimi postupuje dalších X úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v okresních kolech ZO (v souhrnu za všechny okresy daného kraje v příslušné soutěžní kategorii). Hodnotu X stanovuje ústřední komise ZO a hodnota X může být nejvýše rovna počtu okresů v daném kraji. z krajského do celostátního kola – v kategorii C a D postupuje přímo vítěz (1. místo) – spolu s  nimi postupuje dalších 10 úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v krajských kolech ZO (v souhrnu za všechny kraje Česka v příslušné soutěžní kategorii) – seznam postupujících soutěžících bude zveřejněn na webové stránce www.zemepisnaolympiada.cz

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika,  obecná fyzická geografie

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,  kartografie, Země ve vesmíru, fyzicko-geografická a  socioekonomická sféra (vše)                                                 

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících nebo v kabinetě Paulů  do 7.1.2022

Další lezení na umělé stěně se uskuteční již zítra, 3. 1., v 16:45!

Autor: Petr Slezák | Publikováno 2. 1. 2022 000 21:25 | Kategorie: Aktuality

Volné dny

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 13. 12. 2021 000 13:27 | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volné dny na 20. – 22. prosince 2021 z důvodu epidemické situace.

V Hradci Králové 13. prosince 2021                                 Jan Štěrba, ředitel školy

Předvánoční turné sboru Gybon v Karlovarském kraji se vydařilo

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 12. 12. 2021 000 21:39 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Koncertní turné studentského smíšeného sboru Gybon  se přeci jen uskutečnilo! Koncerty v Německu jsme sice museli odložit, na poslední chvíli kvůli covidu19 nám zrušili koncerty v Nové Roli a Hroznětíně, ale Nejdek nás nezklamal a tak jsme téměř po 2 letech zase stáli na podiu a zpívali. Minimální sestava, ale publikum bylo nadšené. A tak další dny prožíváme částečně jako soustředění (to původní naplánované v Horním Jelení nám také odpadlo) a částečně jako poznávací zájezd Karlovarského kraje.

První den naší cesty jsme zcela zasvětili přípravě na večerní koncert v kinosále v Nejdku. Přeci jen jsme dlouho nevystupovali a v našem „minisboru“ je mnoho nováčků, kteří ještě jako zpěváci nikdy celovečerní koncert neabsolvovali. Publikum nás přijalo vřele, snad i proto, že se mnohé jiné předvánoční akce nekonaly. Nadšeným potleskem nás diváci provázeli po celý večer. V první třetině koncertu zazněly skladby kmenového repertoáru (autoři Leavitt, Caccini, Graham, Ježek). Potom už byl repertoár čistě vánoční, z nichž největší část tvořil výběr koled v úpravě Antonína Tučapského. Velký potlesk získali naši sólisté – Markéta Vespalcová, Katka Kratochvílová, Míša Polanská, Adrian Svoboda. Na flétnu nás bravurně doprovodila Katka Nováková. Koncert jsme zakončili tradičně při světle svíček Tichou nocí a společným zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán.

Po celou dobu našeho pobytu v Karlovarském kraji jsme byli ubytováni v rekreačním zařízení Bernov – Zátiší. Milý, vstřícný a ochotný personál podniku nám zpříjemnil prožitý čas v krásné přírodě Krušných hor. Kromě dopoledních a podvečerních zkoušek jsme také během zájezdu navštívili Karlovy Vary a Muzeum becherovky, Cheb a čedičový útvar Rotavské varhany a nakonec hrad a město Loket a unikátní kamennou rozhlednu v Krásnu. Tam, kde byla dobrá akustika, jsme také neplánovaně zazpívali několik koled. Celou akci jsme mohli uskutečnit jen díky finanční podpoře statutárního města Hradec Králové a Klubu rodičů Gymnázia Boženy Němcové. Moc děkujeme!

V pondělí 13. 11. v 16:45 začne další díl seriálu lezení na umělé stěně!

Autor: Petr Slezák | Publikováno 10. 12. 2021 000 23:56 | Kategorie: Aktuality
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com