Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Testování žáků od 7. června

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 3. 6. 2021 000 7:25 | Kategorie: Aktuality

Informace k testování od 7. června

V pondělí 7. června proběhne naposledy testování žáků antigenními testy jako v předchozích týdnech.

V tento den nebudou žáci používat šatny, budou chodit ze dvora.
Třídy A vchodem u dějepisu, třídy B vchodem u hudebny, třídy C prostředním vchodem.

Testování se uskuteční od 7:30 v místnosti, v níž bude probíhat 1. vyučovací hodina. Pokud je třída rozdělena na dvě poloviny, testuje se také na poloviny. Před testováním si žák vydezinfikuje ruce. Prostředky k testování předá žákům vyučující. Podle návodu si žáci sami provedou test.
Budou se používat testy SEJOY.

Další postup bude stejný jako v předchozích týdnech.

V pondělí 14. června proběhne testování PCR testy. Hodláme zvýšit bezpečnost ve škole použitím kvalitnějších testů.

Žáci dostanou od svých třídních učitelů formulář souhlasu o zpracování osobních údajů. Jsou různé formuláře pro zletilé a nezletilé žáky. Zletilí žáci podepisují formulář sami, za nezletilé žáky jejich zákonní zástupci. Žáci přinesou formuláře zpět podle pokynů třídních. Ve zcela výjimečných případech lze formulář donést až na testování.

Velice děkuji za součinnost! Výsledky obdrží zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci na uvedenou mailovou adresu.

Testování bude probíhat v celých třídách od 7:30. Pokud je třída dělena na poloviny, tak testovací místnost bude určena na změnách rozvrhu. Žáci již budou chodit přes šatny.

Pokyny pro rodiče a žáky jsou uvedeny zde  

Další a poslední testování v tomto školním roce proběhne v pondělí 28. června.


Jan Štěrba

Výsledky přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 5. 2021 000 10:19 | Kategorie: Aktuality

Zveřejněné výsledky přijímacího řízení jsou od 20. května oficiální. Přijatí žáci, kteří k nám chtějí nastoupit, musí odevzdat zápisový lístek do 3. června.
Ke dni 4. června přijímáme uchazeče do 109. místa. Uchazeči přijatí na odvolání musí zápisový lístek odevzdat také do deseti pracovních dnů od zveřejnění přijetí. V tuto chvíli zůstává jedno místo volné, které se zaplní po vyhodnocení náhradního termínu.

Jan Štěrba

Ukončení studia maturantů

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 3. 6. 2021 000 13:47 | Kategorie: Aktuality

Slavnostní předání maturitního vysvědčení se uskuteční v horní tělocvičně školy ve čtvrtek 10. června po jednotlivých třídách.

Od 16.00 třída 6. A, od 16:45 třída 6. B, od 17.30 třída 6. C.

Předání vysvědčení proběhne při dodržení platných protiepidemických opatření (respirátor a potvrzení o očkování, prodělaném Covidu nebo negativním výsledku testu).

Těším se na setkání s Vámi!

Jan Štěrba

 

Absolutní květnová dominance

Autor: Petr Slezák | Publikováno 1. 6. 2021 000 20:34 | Kategorie: Aktuality

Vážení sportovní přátelé, je mi ctí oznámit, že i v poslední meziškolní výzvě tohoto školního roku Gyboni suverénně zvítězili. Moc mě těší, že jste si i přes vyšší studijní nároky v průběhu května našli čas na různorodá sportovní vyžití a udrželi motivaci pro zápis svých výkonů. Gratuluji rovněž třidě 3.B, která v květnu přispěla nejvyšším počtem bodů. Nejlepší jednotlivci pak budou samozřejmě odměněni.

SPORTU ZDAR!

Sportovní kurz kvint – září 2021

Autor: Petr Slezák | Publikováno 30. 5. 2021 000 0:27 | Kategorie: Aktuality

Sportovní kurz 2021 se uskuteční ve dvou variantách, ze kterých si studenti vyberou systémem „kdo dříve klikne…“ až do vyčerpání kapacity kurzu. Anketa pro výběr kurzu bude spuštěna v pondělí 31. 5. 2021 v 8:00. Termín kurzu je 13. – 18. 9. 2021.  Závaznou přihlášku odevzdají studenti vedoucím kurzů do 11. 6. 2021. Platba bude hrazena po návratu z kurzu na účet školy.

Číst celé »

Náhradní termín přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 25. 5. 2021 000 11:12 | Kategorie: Aktuality

Náhradní termín pro omluvené uchazeče je stanoven na 2. června od 8.00 (pro uchazeče z 5. května) a 3. června od 8.00 (pro uchazeče z 6. května).

Pro náhradní termín platí stejná pravidla jako pro řádný termín.

Uchazeči se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč také přinese vyplněnou volbu druhého cizího jazyka.

V Hradci Králové, 25. května 2021          Jan Štěrba, ředitel školy

Informace k výuce od 24. května

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 5. 2021 000 7:39 | Kategorie: Aktuality

Informace k výuce od 24. května

Od 24. května chodí do školy všichni žáci bez rotace.

Pobyt ve škole

Žáci nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli platí pro tercii až sextu respirátor FFP2, pro primu a sekundu postačuje zdravotnická rouška.

Používání šaten

Šatny používají žáci od úterý do pátku, v pondělí chodí do školy ze dvora. V pondělí se tedy nepřezouvají.

Pravidla testování žáků

Testování bude probíhat vždy v pondělí v 7:30.

V tento den nebudou žáci používat šatny, budou chodit ze dvora.
Třídy A vchodem u dějepisu, třídy B vchodem u hudebny, třídy C prostředním vchodem.

Testování se uskuteční v místnosti, v níž bude probíhat 1. vyučovací hodina. Pokud je třída rozdělena na dvě poloviny, testuje se také na poloviny. Před testováním si žák vydezinfikuje ruce. Prostředky k testování předá žákům vyučující. Podle návodu si žáci sami provedou test.
Budou se používat testy SEJOY.
Návod je přístupný na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Zkumavka se dá umístit do kolíčku na prádlo. Je tedy vhodné si jej do školy přinést. Pokud žák zapomene, podrží si zkumavku v ruce.
Na seznam napíše každý žák výsledek testu a podepíše se.

Jestliže jsou všichni žáci negativní, absolvují výuku v učebnách podle stálého rozvrhu.

Číst celé »

Online exkurze – Památník Terezín

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 14. 5. 2021 000 11:21 | Kategorie: Aktuality, Dějepis

V pátek 14. května 2021 vyrazily třídy 5.A a 5.B na exkurzi do Památníku Terezín. Protože žijeme ve specifické době, tak nikdo z účastníků nemusel brzy ráno vstávat na autobus – stačilo se před osmou hodinou ráno připojit k online programu. Nejprve nám byla představena historie města – velmi tomu napomohla virtuální prohlídka prostřednictvím 3D modelů muzea i samotného ghetta. Po prohlídce jsme si dali chvíli pauzu, protáhli se u obrazovek a následně se pustili do workshopů – na výběr byla dvě témata: Nacistická propaganda a Láska v ghettu Terezín. Každý workshop byl postaven trochu jinak – u propagandy jsme si prošli množství ukázek a odhalovali na nich znaky propagandy, téma lásky a lidskosti, vztahů v ghettu směřovalo spíše k otevírání vnitřních otázek a zamyšlení se.

Exkurze přinesla mnoho zajímavých informací, podnětů a také nám nabídla vítané osvěžení distanční výuky. Věřím, že příště už se setkáme přímo v Terezíně!

Dubnová cesta kolem světa!

Autor: Petr Slezák | Publikováno 2. 5. 2021 000 19:41 | Kategorie: Aktuality

Vážení přátelé sportovních aktivit na Gybonu. Zní to neuvěřitelně, ale za duben najezdili Gyboňáci na kolečkových dopravních prostředcích poháněných vlastní silou neuvěřitelných 21 600 km, což odpovídá jedné cestě kolem světa. Číst celé »

Informace k výuce od 17. května

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 28. 4. 2021 000 7:28 | Kategorie: Aktuality

Od 17. května chodí do školy žáci primy a sekundy bez rotace.

Pobyt ve škole

Žáci nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli postačuje zdravotnická rouška, není nutný respirátor FFP2.

Pravidla testování žáků

Testování bude probíhat již jen v pondělí v 7:30.

Žáci nebudou používat šatny, budou chodit ze dvora. Třídy A vchodem u dějepisu, třídy B vchodem u hudebny, třídy C prostředním vchodem.

Testovací místnosti:

třída 1. A – biologická posluchárna

třída 2. A – dějepis

třída 1. B – anglický jazyk 3

třída 2. B – anglický jazyk 1

třída 1. C – anglický jazyk 4

třída 2. C – matematika 3.

Testování se uskuteční v testovací místnosti. Před testováním si žák vydezinfikuje ruce. Prostředky k testování předá žákům vyučující. Podle návodu si žáci sami provedou test.
V týdnu od 17. května se budou používat testy SINGCLEAN (pro primu) a FLOWFLEX (pro sekundu).
Návod je přístupný na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Zkumavka se dá umístit do kolíčku na prádlo. Je tedy vhodné si jej do školy přinést. Pokud žák zapomene, podrží si zkumavku v ruce.
Na seznam napíše každý žák výsledek testu a podepíše se.

Jestliže jsou všichni žáci negativní, absolvují výuku v učebnách podle stálého rozvrhu.

  Číst celé »

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com