Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – školní kolo

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 1. 12. 2022 000 9:38 | Kategorie: Aktuality

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci …

Školní kolo se bude konat 11. ledna 2023 v 8.55 – učebna zeměpisu !

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika,  obecná fyzická geografie

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,  kartografie, Země ve vesmíru, fyzicko-geografická a  socioekonomická sféra (vše)                                                  

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících nebo v kabinetě Pz, Ta  do 16.12.2022

Informace na   https://www.zemepisnaolympiada.cz/pokyny-a-terminy.phtml

ze školního do okresního kola – v každé kategorii postupují 3 nejlepší soutěžící za školu.

 

Další zájezd do Anglie

Autor: Eliška Dlouhá | Publikováno 24. 11. 2022 000 7:47 | Kategorie: Aktuality

Vzhledem k velkému zájmu našich studentů jsme se rozhodli nabídnout ještě jeden zájezd do Anglie. Nejdříve bychom chtěli zjistit předběžný zájem, než budeme postupovat dál. Na tomto odkaze, kde zjistíte i více informací, se prosím přihlašte, pokud byste měli zájem s námi vyrazit (nejspíše) do jižní Anglie. 

Adventní koncert sborů

Autor: admin | Publikováno 23. 11. 2022 000 14:28 | Kategorie: Pěvecký sbor

Školy jdou do kina

Autor: admin | Publikováno 16. 11. 2022 000 16:35 | Kategorie: Německý jazyk

Dne 16. 11. 2022 němčináři vyrazili na filmové představení do Pardubic pořádané
Goethe – Zentrum Pardubice. Promítal se film „Fany a pes“ /Fritzi – eine  Wendewundergeschichte/. Jednalo se o dojemný příběh malého děvčátka v období pádu Berlínské zdi. Příběh Fany líčí, ve shodě se skutečností, se smyslem pro detail a citem pro tehdejší atmosféru, průběh pokojné revoluce na podzim roku 1989 z pohledu dítěte. Napínavý a zároveň laskavý animovaný film o síle přátelství a odvaze změnit historii se hluboce dotkl nejen mladých diváků. 

Broumovské diskuse 2022

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 11. 11. 2022 000 10:41 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Mezi 3. a 4. listopadem proběhl v prostorách Broumovského kláštera další ročník již tradičních Broumovských diskusí. Jedná se o dvoudenní diskusní konferenci s doprovodným programem. Jejím cílem je pozvat do Broumova zajímavé osobnosti společenského, politického, vědeckého i duchovního života a rozproudit diskusi na aktuální společenská témata. Konference je přístupná široké veřejnosti i studentům, pro něž jsou každoročně vypisována výběrová stipendia hradící pobyt na konferenci. Konference poskytuje velký prostor pro debatu – každý z diskusních panelů trvá 2,5 až 3 hodiny, a tak je možné diskutovat do hloubky. Setkání má mezigenerační charakter a klade důraz na principy demokratické diskuse. Součástí konference je pestrý doprovodný program – koncert, mše svatá, setkání u číše vína, meditace, výstava, prohlídka kláštera či architektury v okolí.

Tématem letošního, 9. ročníku, byla Solidarita a sounáležitost, o nichž se debatovalo ve třech panelech.

V prvním panelu diskutovali na téma solidarity v současné Evropě, politolog a disident Daniel Kroupa, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková a novinář Vojtěch Boháč. Celou diskusi výše zmíněných moderovala Světlana Witowská.

Druhý panel byl spíše zamyšlením nad tématem solidarity. Zabýval se především tím, co to znamená pociťovat solidaritu, jak souvisí s charakterem či se soucitem, nebo zdali je solidarita přirozenou lidskou vlastností. Pozvání přijali Eugenie Číhalová, Karin Lednická a Pavel Pola.

Posledním panelem a zcela jistě největším lákadlem letošních diskusí byla solidarita a sounáležitost pohledem prezidentských kandidátů. Mezi hosty nechyběli Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Josef Středula.

Poslední aktivitou byly studentské workshopy. Studenti si mohli vybrat ze dvou workshopů. První vedl Antonín Kokeš, podnikatel, zakladatel společnosti Albi, majitel sítě pražských pekáren – Antonínovo pekařství a sportovní značky Kinoko. Druhý workshop vedla moderátorka a publicistka Daniela Brůhová.

Já osobně jsem se zúčastnil workshopu pana Kokeše, který nás seznámil s problematikou participativního rozpočtu. Po workshopech již následovala cesta zpět do Hradce Králové.

Sepsal Jan Špičan, 5.A

Případní zájemci se mohou příští rok ucházet o stipendium, které pokrývá veškeré náklady této jedinečné dvoudenní konference.

setkání na diskusích i s našimi absolventy

Gybon ovládl křížky a kolečka

Autor: Jitka Gloserová | Publikováno 10. 11. 2022 000 9:37 | Kategorie: Aktuality, Matematika, Soutěže

V aule biskupského gymnázia se ve středu 9. listopadu konalo oblastní kolo 14. ročníku celostátní středoškolské hry Pišqworky. Naše týmy se opět neztratily. Zkušení hráči týmu PPSKA (Nela Marková, Petr Podolský, Lukáš Poul, Daniel Klimt, Lukáš Hronovský – všichni 5. A) vyhráli pohár za 1. místo. Nováčci z nižšího gymnázia – tým s názvem Šachisti (Matěj Tabach, Jáchym Vošmik, Jan Puhlovský z 1. C) – byli ve své kategorii bronzoví. Gratulujeme k postupu do dalšího kola!

Současně s týmovou soutěží probíhá i soutěž jednotlivců, ve které si velmi úspěšně vede Petr Podolský a v pátek 11. 11. bude bojovat v GRANDFINÁLE v Praze na Václavském náměstí.

Zítra se koná křest knihy Evy Černošové. Srdečně Vás zveme.

Autor: Jan Černoš | Publikováno 9. 11. 2022 000 17:28 | Kategorie: Aktuality

ZÁJEZD GYBONu do Anglie 2022/2023

Autor: admin | Publikováno 7. 11. 2022 000 11:50 | Kategorie: Angličtina

Jako každý rok, i letos jsme studentům nabídli možnost poznat část Anglie a na vlastní kůži si vyzkoušet použití angličtiny v praxi.

Zájezd se letos setkal s velkým zájmem a podařilo se najít cestu, aby se všech 64 přihlášených studentů mohlo zúčastnit. V květnu si prohlédneme místa viz příloha (klikněte zde).

O zdárný průběh se na zájezdu postarají 4 učitelé angličtiny:
– Hana Vokounová
– Pavel Adámek
– Luděk Absolon
– Daniel Parker

Placení zájezdu je již v plném proudu, dle pokynů pana Ruska (viz Komens). Nezapomeňte, že je třeba poslat platbu na účet školy do 20. 11. 2022.

Všem hodně zdraví přeje

Hana Vokounová, vedoucí zájezdu

Komentovaná prohlídka semináře v německém jazyce

Autor: admin | Publikováno 4. 11. 2022 000 8:57 | Kategorie: Německý jazyk

Dne 31.10.2022 se pro žáky – seminář v německém jazyce – uskutečnila komentovaná prohlídka
historického centra Prahy. Průvodce hovořil německy a tak měli žáci možnost dozvědět se nejen
spousty zajímavostí, ale i procvičit své znalosti jazyka. Žáci akci hodnotili velmi kladně.

Naši němčináři se zúčastnili „Expedice Bautzen“ pořádané Goethe – Zentrum

Autor: admin | Publikováno | Kategorie: Německý jazyk

Dne 19.10.2022 se naši němčináři zúčastnili „Expedice Bautzen“ pořádané Goethe – Zentrum
Pardubice. Jednalo se o jednodenní zájezd. Dopoledne proběhla „Stadtrallye“, v rámci které se
studenti prostřednictvím interaktivních úkolů dozvěděli spousty zajímavých informací o historii města
Budyšín, seznámili s pamětihodnostmi a dozvěděli se něco o životě Lužických Srbů. Na odpoledne
byla naplánována návštěva divadelního hudebního představení „Männer“. Vzniklá atmosféra byla
velmi příjemná, všichni jsme si představení moc užili.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.