Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Výsledky voleb do školské rady

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 7. 10. 2021 000 7:19 | Kategorie: Aktuality

Do školské rady byli pedagogickými pracovníky zvoleni:

Mgr. Zuzana Vízková a Mgr. Ladislav Čejchan.

Zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků byli zvoleni:

Johana Kročilová a Jakub Ježek.

Děkuji všem rodičům, kteří přišli volit.

V Hradci Králové 7. října 2021                         Jan Štěrba, ředitel školy

Další lezení na umělé stěně již v pondělí 18. 10. v 16:45!

Autor: Petr Slezák | Publikováno 13. 10. 2021 000 20:01 | Kategorie: Aktuality

Volitelný lyžařský kurz 17. – 22. 12. 2021, Iselsberg

Autor: admin | Publikováno 1. 10. 2021 000 13:24 | Kategorie: Tělesná výchova

V pátek 17. 12. 2021 opět vyrážíme do Tyrolska na jihu Rakouska, abychom 4 dny lyžovali ve střediscích nedaleko města Lienz. Ubytováni budeme v hotelu Iselsbergerhof. Cena zůstává stejná jako minulý rok, tj. 6 790,- Kč pro studenty narozené v roce 2002 a mladší. Závazné přihlášky si vyzvedněte u p. učitele P. Adámka.

V případě nepříznivé epidemiologické situace a zákazu cestování vám bude celá částka vrácena.

Horolezci, horolezkyně, horolezčata!!!

Autor: Petr Slezák | Publikováno 28. 9. 2021 000 22:52 | Kategorie: Aktuality

První letošní lezení na umělé stěně se uskuteční 4. 10. 2021. Sraz v 16:50 před Stěnou. Vstup volný a dobrovolný!

Lyžařský kurz kvart

Autor: Petr Slezák | Publikováno 23. 9. 2021 000 8:20 | Kategorie: Aktuality

Studenti kvart se v letošním školním roce zúčastní lyžařského kurzu v termínu 7. – 12. 3. 2022.

Číst celé »

Lyžařský kurz tercií

Autor: Petr Slezák | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Studenti tercií se v letošním školním roce zúčastní lyžařského kurzu v termínu 21. – 26. 2. 2022.

Číst celé »

Pozvánka na Francouzské dny v Hradci Králové

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 16. 9. 2021 000 13:50 | Kategorie: Aktuality

Venez nombreux!

https://www.francouzstina-pardubice.cz/Journees-francaises-de-Hradec-Kralove-2021

Volný den

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 9. 2021 000 13:20 | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volný den na 27. září 2021.

V Hradci králové 14. září 2021                                                                         Jan Štěrba, ředitel školy

Oznámení termínu voleb do školské rady

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 2. 9. 2021 000 10:41 | Kategorie: Aktuality

Oznámení termínu voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu pro volby členů školské rady pro školy zřizované Královéhradeckým krajem účinného od 1. 5. 2012 sděluji podrobnosti k volbám do školské rady.

V souladu se školským zákonem zřizuje Rada Královéhradeckého kraje školskou radu.

Tato rada má 6 členů:

  • 2 členy jmenuje Rada Královéhradeckého kraje
  • 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
  • 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

Za účelem volby zřizuji přípravný výbor.

Jeho členy jsou Mgr. Jitka Gloserová, Mgr. Jana Vízková, Vojtěch Kokrda.

Zvoleni do školské rady mohou být osoby způsobilé k právním úkonům.

Kandidáty je možné písemně navrhovat Mgr. Ivetě Jalůvkové nejpozději do 24. 9. 2021.

 

  1. Volba členů rady pedagogickými pracovníky

Oprávněni volit jsou pedagogičtí pracovníci školy.

Volby členů školské rady proběhnou 6. 10. 2021 od 11.45 do 14.30 v multimediální učebně.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše 2 kandidáty a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň polovina pedagogických pracovníků.

Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

 

  1. Volba členů rady zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Oprávněni volit jsou zletilí žáci (v den konání voleb jsou starší 18 let) a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volby členů školské rady proběhnou 6. 10. 2021 od 11.45 do 16.00 v multimediální učebně.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše 2 kandidáty a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň pětina z celkového počtu zletilých žáků

a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

 

V Hradci Králové 2. 9. 2021                                                Jan Štěrba, ředitel školy

Sportovní kurz kvint

Autor: Petr Slezák | Publikováno 1. 9. 2021 000 14:29 | Kategorie: Aktuality

Informační schůzka ohledně sportovních kurzů proběhne ve středu 8. 9. v 9:42 v tělocvičně (horní – Alpy, dolní – Jizerky).

Informace o sportovním kurzu v Alpách 2021

Informace o sportovním kurzu v Jizerkách 2021

Prohlášení o zdravotním stavu

Přihláška zletilého na mimoškolní­ akci

Souhlas zákonného zástupce s akcí

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com