Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Průběh přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 4. 5. 2022 000 10:19 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé uchazečky, milí uchazeči!

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 28. dubna 2022.

Zápisový lístek je třeba odevzdat do deseti pracovních dnů po zveřejnění oficiálních výsledků, tj. do 13. května 2022.

Ke dni 12. května 2022 se posunuje hranice přijetí na pozici 104.

I v případě přijetí na odvolání platí, že zápisový lístek je třeba odevzdat do deseti pracovních dnů od oznámení přijetí.

Jan Štěrba

Výsledky přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 28. 4. 2022 000 10:11 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé uchazečky, milí uchazeči!

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 28. dubna v 11.10.

Tyto výsledky jsou zatím neoficiální, oficiální výsledky budou zítra 29. dubna ve 14.00.

Protože na náhradní termín přijde jedna uchazečka, bude zatím přijato 89 uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možné si vyzvednout 29. dubna od 14.00 do 18.00 a 2. května od 8.00 do 18.00.

Zápisový lístek je třeba odevzdat do deseti pracovních dnů po zveřejnění oficiálních výsledků, tj. do 13. května 2022.

Zde na webu budu průběžně uvádět na jakou pozici se posunula možnost přijetí.

Jan Štěrba

 

Maturita 2022

Autor: admin | Publikováno 10. 5. 2022 000 10:38 | Kategorie: Aktuality

Rozpis maturit pro rok 2022:

Bücherwurm 2022

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 2. 5. 2022 000 9:13 | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk

V letošním ročníku soutěže v předčítání v německém jazyce byli naši studenti opět velice úspěšní. Justýna Zahradníková (4.A), Pavlína Petrová (4.B) a Tomáš Kryl (4.B) ve své kategorii získali nádherné 2. místo a Pavel Suchánek (2.C) skvělé 3. místo.  Všem moc gratulujeme!   Děkujeme za reprezentaci naší školy a za jejich 100% nasazení!

Běh s Boženkou – napsali o nás

Autor: admin | Publikováno 28. 4. 2022 000 10:03 | Kategorie: Aktuality

https://hradecky.denik.cz/ctenar-reporter/andelsky-beh-s-bozenkou-vynesl-temer-20-000-korun-rodinam-nemocnych-deti-2022042.html

XXVI. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT 2022 v Brně

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 27. 4. 2022 000 9:55 | Kategorie: Aktuality

Letošní dvakrát odložený 26. ročník byl velmi specifický. Sbory se mohly do celostátního kola přihlásit přímo, neboť dva covidové roky značně zdecimovaly středoškolskou pěveckou základnu a zájemců o účast v celostátním kole nebylo tolik, aby musela probíhat regionální kola. Sborový zpěv byl dokonce v určitém období úplně zakázán. S velikou pokorou a obdivem tedy organizátoři přivítali všechny sbory, které projevily o letošní ročník zájem a byly schopny s novými členy nastudovat potřebný repertoár. Sbory vystoupily jen v jedné společné kategorii bez povinné skladby, aby se přispělo k obnově sborového života na gymnáziích na všech úrovních. Cílem 26. ročníku GC bylo nejen umožnit všem přihlášeným gymnaziálním sborům účast v celostátním kole, ale především rozšiřování zkušeností sbormistrů, aby měli možnost srovnání své nelehké práce s ostatními sbory a novou motivaci pro další činnost.

Letos zpívalo na přehlídce 17 gymnaziálních sborů z celé republiky. I když se nejednalo o soutěž, jejich vystoupení hodnotila  pětičlenná odborná porota (Patrik Buchta, Jiří Jablunka, Pavel Koňárek, Marek Valášek a Jan Ocetek). Společně ocenili překvapivě vysokou úroveň jednotlivých sborů. Královéhradecký GYBON zpíval pouze v patnáctičlenné sestavě (druhý nejméně početný sbor). Přesto porota kladně ohodnotila kompaktní zvuk sboru, vysokou muzikalitu a přirozený příjemný výraz zpěváků. I když to byla přehlídka nesoutěžní, šest nejlepších sborových výkonů ocenila porota zlatým pásmem.

Jsme rádi, že činnost sboru Gybon při Hudební mládeži Hradec Králové podporuje statutární město Hradec Králové.

Družstvo historiků GBN opět velice úspěšné

Autor: admin | Publikováno 26. 4. 2022 000 16:11 | Kategorie: Aktuality

Dne 6. 4. 2022 naše škola pořádala krajské kolo jubilejního 30. ročníku
mezinárodní dějepisné soutěže pro Cheb 2022. Z každého kraje postupují tři první
týmy do finále, které se bude konat v listopadu 2022. Soutěže se v ČR a na
Slovensku zúčastnilo 327 gymnázii, což je rekord ve více než čtvrt stoleté historii
soutěže. Zadání připravují nejlepší čeští a slovenští historici. Testové otázky jsou
rozesílány centrálně z Chebu do všech krajů v zapečetěných obálkách a otevírány až
při zahájení soutěže. Téma letošního ročníku bylo: 2. sv. válka na evropském
bojišti 1939 – 1945. Soutěž podpořilo knižními dary pro všechny účastníky krajského
kola nakladatelství Albatros.
Záštitu nad konáním soutěže v našem kraji převzal hejtman Královehradeckého kraje
pan Mgr. Martin Červíček a čestným hostem byl náměstek hejtmana pro oblast
školství a sportu pan Mgr. Arnošt Štěpánek, který slavnostně rozpečetil obálku se
soutěžními testy V našem kraji se soutěže zúčastnilo deset gymnázií. Zvítězilo naše
družstvo ve složení Martin Exner, Tomáš Kryl/oba 4.B/ a Jan Špičan/4.A/, které
získalo 125 bodů ze 132 možných, což byl druhý nejlepší výsledek ze všech
zúčastněných českých a slovenských gymnázií. Přejeme hodně úspěchů ve
finálovém kole v Chebu.

Krajský koordinátor Královehradeckého kraje Ivo Kout.

Seznam 75 postupujících gymnázií ke stažení

Záštita

 

Běh s Boženkou!

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 21. 4. 2022 000 8:50 | Kategorie: Aktuality

Volný den – 19. dubna 2022

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 11. 4. 2022 000 6:34 | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volný den na 19. dubna 2022 z důvodu konání přijímacích zkoušek.

V Hradci Králové 11. dubna 2022                                  Jan Štěrba, ředitel školy

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 8. 4. 2022 000 8:01 | Kategorie: Aktuality

28. března byla uchazečům zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Přijímací zkoušky se konají 19. dubna a 20. dubna 2022.

Pokud pozvánka nebyla ještě doručena, kontaktujte kancelář školy – 495 514 691.

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.