Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Divadelní zájezd do Žitavy

Autor: Zuzana Vízková | Publikováno 4. 3. 2024 000 9:28 | Kategorie: Aktuality

Dne 29.2. 2024 nás na královéhradeckém hlavním nádraží vyzvedl autobus a vyrazili jsme na naši cestu do Žitavy, města ležícího na trojmezí Česka, Polska a Německa.
Autobus nás dovezl přímo k žitavskému Divadlu Gerharta Hauptmanna, kde jsme zhlédli představení Goldzombies představující život šestnáctileté youtuberky Lissi, jež žije ve válkou zmítané zemi. Svými videi se snaží utéct z válečné reality a alespoň na chvíli tak žít jako normální teenagerka.
Po skončení představení se část lidí odebrala na prohlídku divadla a část na divadelní workshop.
Během prohlídky divadla jsme nejprve navštívili vedlejší budovu a spatřili, jak se vyrábí a natírají kulisy a rekvizity a jak se snaží co nejvíce ušetřit na materiálu. Dále jsme byli zavedeni do budovy divadla, dostali jsme se pod jeviště, na hlavní jeviště, kde se zrovna připravovalo večerní představení, ale také třeba do kostymérny. Nakonec jsme se podívali i nad jeviště. Celá prohlídka byla komentovaná a doprovázela ji příjemná atmosféra.
Workshop byl naopak plný pohybu, zvuků a emocí. Účastnice a účastníci se snažili vyjádřit sami sebe pohybem, aby zjistili, že někdy je dobré vykročit ze svého komfortu a nebát se možné trapnosti svého počínání.
V neposlední řadě naše studentky a studenty čekala hra po městě s mobilní aplikací. S různými úkoly a zkouškami zábavnou formou poznali nejvýznamnější památky města a jeho historii. Odpoledne po hře se všichni sešli před divadlem a plni zážitků odjeli zpět domů.

Eliška Fleková a Ondřej Březina

Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Autor: Zuzana Košíčková | Publikováno 29. 2. 2024 000 13:18 | Kategorie: Aktuality

Dne 27. 2. 2024 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků ve 3 kategoriích. Všichni prokázali velmi dobré znalosti, strávili jsme společně milé dopoledne a vítězové budou naši školu reprezentovat v krajském kole konaném na 1.SJG dne 21.3.2024. Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 
V kategorii ZŠ/VG nás budou reprezentovat : Hana Zýková, Natálie Kolářová
V kategirii SŠ : Andriana Tančyncová
V kategorii SŠ+ : Evelin Sofilkanych, Anna Alexejevová

Výběrové řízení pro zájemce o krátkodobé/dlouhodobé mobility v rámci ERASMUS +

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 26. 2. 2024 000 22:05 | Kategorie: Erasmus

Německý jazyk

Místa pro krátkodobé a dlouhodobé mobility pro příští školní rok 2024 – 25 budou opět obsazena na základě výběrového řízení. Do výběrového řízení je nutné se předem se přihlásit zde a to nejpozději do 4. 3. 2024. Výběrové řízení má tři kola:

První kolo proběhne v pondělí 11. března 2024 v 16:30 v učebně N1. Jazykový test má tři části – poslech, čtení, gramatika na úrovni A2/B1. Vyhodnocen bude do 14. 3. a účastníci budou o výsledcích informováni písemně.

Druhé kolo zahrnuje:

–          zaslání motivačního dopisu v němčině v rozsahu 200 – 500 slov

–          bodové ohodnocení průměru z výročního vysvědčení v minulém školním roce (použijeme údaje ze systému Bakaláři)

–          zaslání/osobní předání informací o účasti ve školních soutěžích a další angažovanosti na dění ve škole, případně informace o úspěšné mimoškolní činnosti. Tyto dokumenty je potřeba zaslat do 18. 3. 2024 na adresu popelyova@gybon.cz a do předmětu zprávy uvést příjmení, třídu, Erasmus+.

Po vyhodnocení všech součástí 2. kola budou úspěšní uchazeči písemně pozváni nejpozději 22. 3. do třetího kola k ústnímu pohovoru.  

Třetí kolo proběhne v úterý 26. 3. 2024 v dopoledních hodinách ve škole formou individuálního pohovoru v němčině. Uchazeči podrobněji popíší svou motivaci a své představy o pobytu v německy mluvící zemi a budou reagovat na otázky komise (vyučující němčiny z naší školy). Každý účastník dostane pozvánku s časem a místem, kam se má dostavit.

Výsledky výběrového řízení budou uchazečům oznámeny nejpozději ve středu 27. 3. písemnou formou. 

Francouzský jazyk 

1. částí výběrového řízení je test, který je složen z poslechu, čtení s porozuměním a z gramatiky (na úr. A2-B1). Do výběrového řízení je nutné se předem se přihlásit zde a to nejpozději do 4. 3. 2024.

Tento test budou psát studenti FJ v úterý 5.3. v 8:00 v učebně F1 nebo F2 (dle počtu uchazečů).

sledně bude třeba napsat motivační dopis, na jehož základě bude probíhat ústní pohovor. Pak sečteme body a ti s nejvyšším skóre budou moci vyrazit na 3týdenní-3měsíční pobyt. Termíny ústního kola a deadline pro motivační dopisy dámě vědět během března.

Němčináři z gybonu brali cenné kovy v okrese

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 16. 2. 2024 000 14:58 | Kategorie: Aktuality

Němčináři z nižšího gymnázia zazářili v okresním kole konverzační soutěže:

  1. místo Ondřej Březina, 2.B
  2.  místo Filip Lámus, 2.B

Gratulujeme a hodně štěstí v krajském kole!

Úřední hodiny o jarních prázdninách

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 2. 2024 000 15:34 | Kategorie: Aktuality

Od 19. 2. do 23. 2. bude kancelář školy otevřena od 8:00 do 13:00.

Jan Štěrba, ředitel školy

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 9. 2. 2024 000 14:04 | Kategorie: Aktuality

Den VŠ na GYBONU

V pátek 16. 2. 2024 proběhne Den VŠ na GYBONu. Akce je určena především pro žáky kvint (budou mít ten den zrušenou výuku), ale také pro žáky kvart, sext a výjimečně i mladších ročníků (mohou navštívit jednotlivé prezentace, ale musí se předem domluvit s vyučujícími, do jejichž hodin přednáška spadá).

Je možné, že do pátku ještě dojde k drobné změně rozpisu.

Další medailové umístění na celostátní úrovni

Autor: Jitka Gloserová | Publikováno 6. 2. 2024 000 10:01 | Kategorie: Aktuality, IVT, Soutěže

V soutěži Bobřík informatiky, podporované Ministerstvem školství, každoročně odpovídají soutěžící na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím a digitální gramotnosti. Student 6. A Lukáš Poul postoupil do ústředního kola, kde mezi 387 soutěžícími obsadil krásné 3. místo (v krajském srovnání byl první). Gratulujeme!

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 22. 1. 2024 000 14:27 | Kategorie: Aktuality

Přihlášky na naši školu je možné podávat od 1. do 20. února 2024.
Doporučujeme přihlášení elektronicky s ověřenou identitou přes doménu https://www.dipsy.cz.
Jedinou nutnou přílohou přihlášky je doložení prospěchu ze základní školy.
Základní škola vám vydá Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání s QR kódem.
Nepovinnou přílohou je Diplom ze soutěže, která je uvedena v kritériích přijímacího řízení.

 

Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou uvedeny zde.

V Hradci Králové 22. 1. 2024                            Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy

Předvánoční Norimberk

Autor: admin | Publikováno 8. 1. 2024 000 11:03 | Kategorie: Německý jazyk

Dne 18.12.20023 jsme se vypravili do bavorského města Norimberk, abychom zažili vánoční atmosféru u našich sousedů. Naši exkurzi jsme zahájili vzpomínkou na historické události v Justičním paláci, kde jsme si prohlédli výstavu věnovanou norimberským procesům. Poté jsme se přesunuli do centrální části města. Zde jsme obdivovali historické památky. Na závěr naší exkurze jsme navštívili Christkindlesmarkt, který každý rok navštíví miliony návštěvníků. Trhy se pořádají na náměstí Hauptmarkt v okolí kostelů Panny Marie a sv. Sebalda v historickém jádru města a jejich historie spadá až do 17. Ochutnali jsme i místní speciality norimberské perníčky i klobásky, které k trhům neodmyslitelně patří. Domů jsme se vrátili šťastně a snad i spokojení.

 

Den otevřených dveří

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 5. 1. 2024 000 11:00 | Kategorie: Aktuality

Den otevřených dveří na naší škole proběhne  17. 1. 2024 od 14.00 do 18.00.
Uchazeči a jejich rodiče si budou moci prohlédnout školu a získat informace o výuce jednotlivých předmětů.
V 15.00 a 16.30 bude ředitel školy informovat o přijímacím řízení.

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.