Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Ekonomická olympiáda

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 29. 11. 2021 000 7:43 | Kategorie: Aktuality

Odkaz pro online test (určeno pro přihlášené studenty, nutné heslo): https://exam.economicsolympiad.org/s/cz?language=cs&utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_11_14_info_o_testovani_vsichni_prihlaseni&utm_medium=email&utm_term=147263&ecmid=3364

Naše mise na Broumovských diskusích

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 19. 11. 2021 000 16:03 | Kategorie: Aktuality

Po roční pauze, kdy se Broumovské diskuse konaly online jsme letos opět měli možnost zúčastnit se konference přímo v Broumově. Kromě nás, pěti současných studentů GYBONu, bylo příjemné potkat „ex-gyboňáky“ se kterými jsme v Broumově byli před dvěma lety.

Měli jsme jedinečnou možnost setkat se se zajímavými hosty ze všech oborů, od politiků až po abatyši. Jak je již v Broumově tradicí, nikam se nespěchá. Každý panel trvá alespoň dvě hodiny, což nabízí možnost participace publika, kdy zpravidla celá druhá hodina je věnována právě dotazům z publika. Broumovské diskuse se do debat snaží vnést to, co se občas z našich každodenních diskusí vytrácí: věcnost, otevřenost, trpělivost, poctivost ale především zdvořilost.

Letošním tématem byly hodnoty a společnost, o nich se debatovalo ve třech panelech. První z nich rozjímal nad tím, k čemu nám vlastně hodnoty jsou. Mezi diskutujícími v tomto panelu byl například ústavní právník Jan Kysela nebo socioložka Klára Plecitá, debatu moderovala Světlana Witowská. Druhá debata se nesla ve znamení politiky, pozvání přijala Helena Válková, Miroslav Kalousek, Pavel Fischer a Tomáš Petříček. Tuto poněkud ostřejší debatu ukončenou výpadkem proudu vystřídala v pátek ráno poklidnější debata v sále Dřevník o změnách hodnot po pandemii. Moderátor Michael Rozsypal se dotazoval sociologa Daniela Prokopa, gerontoložky Ivy Holmerové nebo abatyše Stanislavy Francescy Šimuniové. Po obědě nás čekal ještě program pro studenty – workshop s Tomášem Petříčkem nebo závěrečná komorní rozmluva. Diskutovali jsme o tématu rozvoje umělé inteligence a její ovlivňování našich životů. Workshopy jsou dalším jedinečným formátem na Broumovských diskusích – tři hodiny, během kterých se student dozvídá nové informace od lidí z praxe, kteří tématu rozumí. Po workshopu už byl čas návratu zpět do Hradce.

Sepsal Jan Horák, 6.A

Případní zájemci se mohou příští rok ucházet o stipendium, které pokrývá veškeré náklady této jedinečné dvoudenní konference v inspirativním prostředí areálu Broumovského kláštera.

 

Testování

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 18. 11. 2021 000 8:41 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

uvádím informace k testování. K testování použijeme antigenní testy z předchozích testování (Genrui, SEJOY).Testování proběhne v pondělí 22. listopadu a v pondělí 29. listopadu od 7.30 v učebně, kde probíhá první hodina. Pokud je třída na první hodinu dělena, tak testovací místnost pro celou třídu bude určena na změnách rozvrhu. Na změnách rozvrhu budou také určeny učebny pro jednotlivé třídy sexty. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Při odběru drží žák zkumavku v ruce, může si přinést kolíček na prádlo. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Tito žáci přijdou do školy v testovacích dnech v 8.00.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium). Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici.

Věřím, že všichni žáci, kteří nebudou očkovaní, se testování zúčastní.

V případě pozitivního výsledku u nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může žák opustit školu, jinak vyčká v izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem. Zákonný zástupce může poslat souhlas na školní telefon 608514691.

 Pokud je pozitivně testovaným zletilý žák, tak bez zbytečného odkladu opouští školu.

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o pozitivním testu svého lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.

Jan Štěrba

Zítra se neleze!!!

Autor: Petr Slezák | Publikováno 14. 11. 2021 000 12:51 | Kategorie: Aktuality

Horolezci a horolezkyně, dne 15. 11. se lezení na Stěně ruší!

LOGICKÁ OLYMPIÁDA – SKVĚLÁ UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ GYBONU!

Autor: Jitka Gloserová | Publikováno 11. 11. 2021 000 13:52 | Kategorie: Aktuality, IVT, Matematika, Soutěže

V nominačním kole se zúčastnilo soutěže ve všech kategoriích 75 237 studentů, z toho 148 na naší škole. V pátek 5. listopadu vyrazilo 9 našich studentů poměřit své logické myšlení se soupeři z celého Královehradeckého kraje. A dopadli na výbornou! V obou kategoriích obsadili 1. místa:  kategorie B – Milan Szatmári (2. A), kategorie C – Lukáš Poul (4. A). Do sbírky medailí přispěl 3. místem Petr Podolský (4. A). Do první desítky se ještě dostali Adam Friedreich (5. místo, 2. B) a Patricie Labuťová (9. místo, 2. A). Gratulujeme ke skvělému výsledku a budeme držet třem našim postupujícím pěsti při finále, které by se mělo uskutečnit na konci listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Pythagoriáda

Autor: Jitka Gloserová | Publikováno | Kategorie: Aktuality, Matematika, Soutěže

Minulý týden se konalo školní kolo známé matematické soutěže Pythagoriáda.

Do kategorie pro 8. ročník se zapojilo 83 studentů z prim a z nich bylo celkem 33 úspěšných řešitelů. Na 1. místě se umístil Patrik Jandík (1. A), na děleném 2. – 5. místě pak studenti Anežka Drahá (1. A), Robin Petr (1. A), Barbora Černovská (1. C) a Rozálie Uhlířová (1. C).

Kategorie pro 9. ročník se zúčastnilo celkem 75 studentů ze sekund, úspěšných řešitelů bylo 6. Na 1. místě se umístil Michal Špriňar (2. B), za ním na děleném 2. – 4. místě Adam Friedreich (2. B), Anežka Netuková (2. B) a Andrea Seidlová (2. C).

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

Martina na bílém koni pod Bílou věží přivítá sbor Gybon

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 2. 11. 2021 000 15:06 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Letošní jedenáctý listopad bude znovu dnem, kdy bílý kůň coby symbol přicházející zimní turistické sezóny doveze o půl páté Martina pod Bílou věž na Velké náměstí.

Již od dvou hodin budou ve stáncích k prodeji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních lahůdek i adventních inspirací. Pohled nejen na historické centrum města z Bílé věže bude možný od dvou do osmi hodin za poloviční vstupné (poslední prohlídka se uskuteční v sedm hodin). 

Od čtyř hodin odstartuje program na pódiu pro všechny věkové generace. První půlhodina bude patřit studentskému sboru Gybon Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. V období tvrdých proticovidových opatření sbor zhruba rok a půl nemohl zkoušet a neměl žádné veřejné vystoupení. I když sbor existuje již od roku 1998, tímto vystoupením se znovu představí posluchačům ve zcela novém komorním obsazení. V podání Gybonu si diváci mohou poslechnout šest písní – lidové i vhodně upravené moderní skladby.  Jsme vděčni, že škola i město Hradec Králové činnost sboru podporuje.

Letošním lákadlem bude i koncert Factorial! Orchestra, oblíbeného big bandu z Hradce Králové. V doprovodném programu budou od  dvou hodin volné prohlídky kaple sv. Klimenta a katedrály sv. Ducha, kde v průběhu odpoledne proběhnou koncerty žáků z hradeckých uměleckých škol. Děti, které nesou křestní jméno Martin či Martina, se mohou svézt na bílém koni. 

Každoroční vítání Martina na bílém koni má i letos v podtextu slogan, že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku nekončí. Důkazem toho budou mnohá pozvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci Králové a na Hradecku, ale i v Královských věnných městech a městech České inspirace.

Logická olympiáda – 13 postupujících do krajského kola

Autor: Jitka Gloserová | Publikováno | Kategorie: IVT, Matematika, Soutěže

Tradiční soutěže Logická olympiáda se letos zúčastnilo na naší škole 148 žáků. Stupně vítězů na nižším gymnáziu obsadili Patricie Labuťová (2. A), Filip Horák (1. A) a Milan Szatmári (2. A). Nejúspěšnější studenti z vyššího gymnázia jsou Petr Podolský (4. A), Lukáš Poul (4. A) a Erik Zoubek (3. C). Celkem 13 studentům se podařilo na základě získaných bodů vybojovat postup do krajského kola. Gratulujeme.

Nominační kolo

Další lezení na umělé stěně již zítra, 1. 11., v 16:45!

Autor: Petr Slezák | Publikováno 30. 10. 2021 000 23:33 | Kategorie: Aktuality

Revalidace ISIC licence na rok 2022

Autor: admin | Publikováno 25. 10. 2021 000 10:35 | Kategorie: Aktuality

Ve webové  aplikaci  Bakaláři, v platebním modulu je připravena možnost zaplatit revalidaci ISIC licence na rok 2022 (platnost do 31.12.2022). Cena je 180 Kč. Revalidace je dobrovolná. Výběr poplatku na účet školy pomocí QR kódu nebo klasickým převodem bude do konce listopadu 2021. Pak proběhne objednávka revalidace pro toho, kdo do tohoto termínu pošle peníze na účet školy.

Revalidace se netýká studentů prvních ročníků – jejich aktuální licence je již na rok 2022 a platí do 31.12.2022.

Návod k použití platebního modulu ve webové aplikaci Bakalářů je v tomto PDF souboru.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com