Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Učební plán

Učební plán

Učební plán – šestileté studium – platný od 1. 9. 2012

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Český jazyk a liter. 4 5 3 4 3 4
Cizí jazyk 1 3 4 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 4 3 3
Občanská výchova 1 2
Zákl.společen.věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 3
Zeměpis 2 2 2 3
Matematika 5 4 4 4 3 4
Fyzika 2 2 3 2 3
Chemie 2 2 3 2 2
Biologie 2 2 3 2 3
Informatika a výp.t. 2 2 2
Estetická výchova 2 2 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2 3
Volitelný předmět 2 2 3
Volitelný předmět 3 2 3
Volitelný předmět 4 2
Celkem 32 32 34 34 34 30

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.