Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Učební plán (od 1. 9. 2023)

Učební plán (od 1. 9. 2023)

Učební plán – platný od 1. 9. 2023        
             
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Český jazyk a liter. 4 5 4 4 3 4
Cizí jazyk 1 4 3 3 4 3 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 3 3
Občanská výchova 1 2        
Zákl.společen.věd     2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 3  
Zeměpis 2 2 2 2    
Matematika 5 4 4 4 4 4
Fyzika 2 2 3 2 3  
Chemie 2 2 3 2 2  
Biologie 2 2 2 3 3  
Informatika a výp.t. 1 1 2 2    
Estetická výchova 2 2 2 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1         2 3
Volitelný předmět 2         2 3
Volitelný předmět 3         2 3
Volitelný předmět 4           2
Celkem 32 32 34 34 34 30
             
1. ročník – změna od 1. 9. 2023          
2. ročník – změna od 1. 9. 2024          
Učební plán vyššího gymnázia se nemění        
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.