Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Projektu Ubuntu – škola demokratického občanství

Projektu Ubuntu – škola demokratického občanství

Gymnázium Boženy Němcové je zapojeno do projektu „UBUNTU – škola demokratického občanství“ s registračním číslem
CZ.023.68/0.0/16_032/0008129 v rámci Operečního programu Vzdělávání, věda a výzkum.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.