Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Charita > PROSTOR PRO

PROSTOR PRO

PROSTOR PRO je nestátní nezisková organizace, která realizuje nízkoprahové, preventivní a prorodinné programy. Pořádá zajímavé akce a aktivity pro veřejnost. Poskytuje odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváří příležitosti pro změnu. Podporuje zdravé fungování komunity, rodiny i jednotlivců. Více informací naleznete na www.prostorpro.cz.

Naši studenti se jako dobrovolníci účastní preventivních a prorodinných programů a pomáhají při jejich organizaci.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.