Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Kontakty, adresa, telefony

Klasifikace, rozvrh, docházka – webové stránky sytému Bakaláři – přístup pouze pro rodiče studentů (přístup vyžaduje autorizaci rodiče)

Září 2017
4. 9. zahájení školního roku
4. 9. – 6. 9. adaptační kurz (1. B, 1. C)
6. 9. – 8. 9. adaptační kurz (1. A)
8. 9. burza učebnic
11. 9. maturitní zkouška
18. 9. – 22. 9. sportovní kurz (5. A, 5. B, 5. C)
29. 9. ředitelský den

Říjen 2017
7. 10. – 8. 10. soustředění pěveckého sboru Gybon
13. 10. – 22. 10. mezinárodní přírodovědný seminář (Anglie)
26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny

Listopad 2017
15. 11. pedagogická rada
15. 11. plenární zasedání Klubu rodičů od 16.30
15. 11. schůzka s rodiči (prospěch, seznámení s čerpáním prostředků Klubu rodičů)   od 17.00

Prosinec 2017
1. 12. odevzdání přihlášek ke společné a profilové maturitní zkoušce
11. 12. – 15. 12. vánoční turné pěveckého sboru Gybon
14. 12. – 19. 12. výběrový lyžařský kurz
21. 12. hudebně výtvarná exkurze (3. A, 3. B, 3. C – Drážďany)
22. 12. vánoční akademie
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny

Leden 2018
10. 1. den otevřených dveří od 14.00
29. 1. uzavření klasifikace
30. 1. pedagogická rada

Únor 2018
1. 2. předání vysvědčení
1. 2. maturitní ples
2. 2. pololetní prázdniny
19. 2. – 25. 2. jarní prázdniny

Březen 2018
11. 3. – 17. 3. lyžařský kurz (3. A, 3. B, 3. C)
28. 3. hudebně výtvarná exkurze (4. A, 4. B, 4. C – Praha)
29. 3. velikonoční prázdniny

Duben 2018

9. 4. písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka
10. 4. písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka
10. 4. praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z informatiky a výpočetní techniky
11. 4. písemná práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
11. 4. pedagogická rada
11. 4. schůzka s rodiči (informace o prospěchu, o maturitách)          od 17.00
13. 4. a 17. 4. přijímací zkoušky
25. 4. uzavření klasifikace maturitních tříd
26. 4. klasifikační porada maturitních tříd (6. A, 6. B, 6. C) 

Květen 2018
2. – 9. 5. didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky
10. a 11. 5. náhradní termín přijímacích zkoušek
14. 5. – 18. 5.  volno k přípravě na maturitní zkoušky
21. 5. praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z hudební výchovy
21. 5. – 25. 5.  maturitní zkoušky (ústní společná a profilová)
30. 5. slavnostní předání vysvědčení absolventům

Červen 2018
1. – 10. 6.  hudební a výtvarná exkurze
4. – 8. 6.  cyklistický kurz (4. A, 4. B, 4. C)
25. 6.    uzavření klasifikace
26. 6.    pedagogická rada
27. 6.    slavnostní zakončení školního roku
29. 6.    předání vysvědčení

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com