Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. Michala Lenderová

Kontakt: lenderova@gybon.cz, michala@lender.cz

Kde mě najdete: v přízemí budova Pospíšilova, místnost vedle studovny (v blízkosti učebny HV)

Konzultační hodiny: středa 13:30 – 17:30 (nebo dle individuální domluvy)

Co pro Vás mohu udělat?

  • Studenti mě vyhledávají při řešení a zvládání studijních i osobních záležitostí.
  • Nabízím studentům možnost testování jejich profesních zájmů a zaměření.
  • Rodiče se mnou konzultují výuková, výchovná i rodinná témata.
  • Spolupracuji s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a ostatními pedagogy školy.

Jak tato služba probíhá?

  • Studenti za mnou přichází na základě vlastního přání, na doporučení učitele či žádosti rodiče.
  • V době mimo vyučování je naše setkání osobní záležitostí klienta.
  • Jednotlivé konzultace probíhají dle stanovených zakázek se souhlasem zákonného zástupce/klienta (+18 let).
  • Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsem vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost.
  • Služba je pro studenty GYBON a jejich sociální okolí poskytována zdarma.

Před první návštěvou mě, prosím, kontaktujte na uvedenou e-mailovou adresu, následně se dohodneme na konkrétním datu schůzky.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.