Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Popélyová
Kontakt: popelyova@gybon.cz   495 540 387, 608 514 699

Výchovné poradenství:

– pomoc s nastavením studijního režimu
– informace o činnosti školských a poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická
  poradna, volnočasová zařízení atd.)
– organizační zajištění péče o žáky se specifickými poruchami učení (individuální výukové
   plány, uzpůsobení podmínek při maturitní zkoušce atd.)
– pomoc žákům se znevýhodněním (s handicapem, v těžké životní situaci apod.)
– podpora rozvoje mimořádně nadaných žáků
– pomoc rodičům při řešení výchovných a výukových problémů studentů
– spolupráce se školní psycholožkou Mgr. Michalou Lenderovou

 

Kariérové poradenství:

– pomoc s výběrem volitelných předmětů, případně profesního zaměření
– informace o přijímacích zkouškách, o akcích pořádaných vysokými školami atd.
– možnost profesního testování studentů (spolupráce se školní psycholožkou)
– pomoc s rozhodováním o dalším studiu
– individuální konzultace se studenty i s rodiči

 

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.