Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Bc. Michaela Sochová
Kontakt: sochova@gybon.cz

Poskytuji:

– informace o činnosti školských a poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, volnočasová zařízení atd.)
– organizační zajištění péče o žáky se specifickými poruchami učení (individuální výukové plány atd.)
– pomoc žákům znevýhodněným (s handicapem, v těžké životní situaci atd.)
– pomoc rodičům při řešení výchovných a výukových problémů studentů
– pomoc s výběrem volitelných předmětů (pro studenty druhého ročníku vyššího gymnázia, možnost profesního testování studentů)
– kariérové poradenství (informace o přijímacích zkouškách, o akcích pořádaných vysokými školami atd.)
– individuální konzultace ohledně jakéhokoli problému, se kterým za mnou student, popř. rodič přijde

Spolupracuji se školní psycholožkou, cílem mé práce je, aby se problém, který studenta trápí, vyřešil co nejúčinněji a k plné spokojenosti všech zúčastněných stran.

Konzultační hodiny:

dle dohody

 

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com