Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Studium

Studium

Informace o studiu – školní rok 2021/2022

Gymnázium Boženy Němcové je státní školou se šestiletým typem studia.

Škola má celkem 534 studentů (18 tříd), které vyučuje 48 interních učitelů a 4 externí učitelé.

Prioritou naší školy je výuka matematiky, českého jazyka a cizích jazyků (viz učební plán). Současně klademe důraz na vlastní volbu studentů rozšířenou nabídkou volitelných předmětů. V předposledním ročníku si vybírají 3 předměty (6 hodin) a v posledním ročníku mají celkem 4 předměty (11 hodin).

Nabídka dvouletých volitelných předmětů:

  • praktická cvičení z anglického, německého, francouzského jazyka
  • latina
  • literatura a styl, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, zeměpisu
  • seminář z matematiky, fyziky, chemie, biologie
  • programování, deskriptivní geometrie, dějiny umění.

Nabídka jednoletých volitelných předmětů:

  • psaní a literatura v anglickém jazyce, seminář z německé gramatiky
  • literatura a film, moderní dějiny, psychologie, právo, seminář ze zeměpisu
  • cvičení z matematiky, seminář z chemie, biologie
  • volitelná výtvarná výchova, seminář z hudební výchovy.

Praktická cvičení z cizího jazyka připravují studenty na mezinárodně uznávané zkoušky. V případě praktického cvičení z anglického jazyka je část hodin vyučována rodilým mluvčím. Rodilý mluvčí anglického jazyka vyučuje také jednu hodinu týdně v posledních třech ročnících studia.

Na škole působí pěvecký sbor Gybon a francouzské divadlo. Tyto aktivity probíhají v rámci nepovinných předmětů.

Naše škola má dlouholeté partnerství se školami ve Würzburgu a v Lythamu. Kromě výměnných pobytů studentů se každoročně střídáme v pořádání fyzikálního semináře.

Rodiče mají na webu (po zadání hesla) přístupný prospěch a a absenci svých dětí.

Hradec Králové 26. srpna 2021

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.