Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Charita > Dobrý anděl

Dobrý anděl

Dobrý anděl je nadace, která pomáhá těžce nemocným lidem a jejich rodinám. Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci. Vždy první den v měsíci nadace rovnoměrně rozdělí všechny finanční prostředky přijaté v předchozím měsíci a ještě ten den je pošle rodinám v nouzi. Více informací naleznete na stránkách www.dobryandel.cz.

Pilíře DOBRÉHO ANDĚLA

  1. Do posledního haléře

Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů.

  1. Víte, komu pomáháte

Každý dárce – Dobrý anděl – získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

  1. Pomáháte pravidelně

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

Naši studenti pravidelně pořádají charitativní pečení, jehož výtěžek putuje právě na účet Dobrého anděla.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.