Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Gybon – Podpora rozvoje učitelů

Gybon – Podpora rozvoje učitelů

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008051

Gybon – Podpora rozvoje učitelů

Je spolufinancován Evropskou unií.

 

Rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím vzdělávání pedagogů, sdílením zkušeností, tandemové výuky, zapojení odborníka z praxe, metody CLIL.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.