Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Přijímací zkoušky – pokyny

Přijímací zkoušky – pokyny

Poznámky k přijímacímu řízení

 

1. Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu je možné osobně odevzdat v pracovních dnech v kanceláři školy nejpozději do 1. března 2023. Úřední hodiny jsou uvedeny na webu školy. Přihlášku je možné odeslat poštou či datovou schránkou. Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 1. března 2023.

Zde je umístěn vzor vyplnění formuláře přihlášky:

Prihláška - Vzor Vyplnění 2023
Prihláška - Vzor Vyplnění 2023
Prihlaska-vzor-vyplneni-2023.xlsx
28.7 KiB
858 Downloads
Detaily

Ve vzoru vyplnění přihlášky jsou použity 3 barvy:

Modře vyznačeno je to, co je třeba vyplnit přesně takto (název a adresa školy, obor vzdělání).

Červeně je vyznačeno to, co je třeba vyplnit Vašimi konkrétními údaji.

Zeleně jsou pouze poznámky vysvětlující vyplnění.

Nezapomeňte prosím hlavně jméno a příjmení zákonného zástupce a adresu pro doručování (většinou bude v kolonce adresa trvalého pobytu).

Pokud uchazeč požaduje úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, zaškrtne na přihlášce ano v příslušné kolonce a přiloží doporučení školského poradenského zařízení.

Potvrzení od lékaře není třeba.

Také nepřikládejte výstupní hodnocení.

Na druhé straně přihlášky, kde je potvrzení školy o prospěchu uchazeče, uveďte do kolonky Schopnosti, vědomosti informaci o volbě druhého cizího jazyka (německý, francouzský, ruský). 1. jazykem je anglický jazyk. Do této kolonky případně doplňte informaci o umístění v soutěži. K započítání bodů za určené soutěže je třeba přiložit kopii diplomu.

 

2. Pozvánka k přijímacím zkouškám

14 dnů před konáním přijímací zkoušky odesílá škola uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce. K pozvánce bude přiložen dotazník k volbě druhého cizího jazyka. Uchazeč si tak závazně zvolí druhý cizí jazyk.

Spolu s pozvánkou uchazeč obdrží podrobné informace o postupu po přijímacích zkouškách.

 

3. Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky proběhnou 17. dubna a 18. dubna 2023 formou testů připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. 17. dubna 2023 koná přijímací zkoušku uchazeč, který uvedl naši školu na prvním místě. 18. dubna 2023 koná přijímací zkoušku uchazeč, který uvedl naši školu na druhém místě.

Informace o těchto zkouškách uchazeč nalezne zde.

 

4. Po přijímacích zkouškách

Uchazeč bude postupovat podle informací, které obdrží spolu s pozvánkou. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.