Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Pro školní rok 2024/2025

Předpokládaný počet přijímaných žáků ve školním roce 2024/2025:

79 – 41 – K/61  Gymnázium (šestileté studium) 90 žáků

Uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky a písemného testu z českého jazyka a literatury. Tyto testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Cizinci na základě žádosti nekonají písemný test z českého jazyka, jejich znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem. 

Stanovené termíny přijímací zkoušky: 16. 4. 2024, 17. 4. 2024

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.