Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality

18. ročník Dnů Frankofonie / 18èmes Journées de la Francophonie

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 13. 3. 2019 000 22:14 | Kategorie: Aktuality, Francouzský jazyk

Srdečně Vás zveme 19. března 2019 do kavárny Artičok od 18:30 na 18. ročník Dnů Frankofonie v Hradci Králové. Těšit se můžete na rozmanitý program, ochutnávku tuniských specialit a na palačinky !!!

Informační schůzka účastníků lyžařského kurzu

Autor: Petr Slezák | Publikováno 8. 3. 2019 000 13:58 | Kategorie: Aktuality, Tělesná výchova

Se uskuteční ve středu 13. 3. 2019 v 9:42 v dolní tělocvičně. Účast nutná!!! Kdo do té doby nebude mít zaplacený doplatek, nepojede!

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE CK

Bezinfekčnost a vázání

info pro rodice

LVVZ 2019

Organizační pokyny k lyžařskému kurzu v Rakousku 2019

Poučení o bezpečnosti

Nominace na cenu Gratias Tibi

Autor: Michaela Sochová | Publikováno 6. 3. 2019 000 17:20 | Kategorie: Aktuality

Charitativní pečení třídy 4. A je nominováno na cenu Gratias Tibi. Cena je udělována mladým lidem, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu.  Všem, kteří nás v pomoci potřebným podporujete, moc děkujeme. Nominace je i Vaší zásluhou. Jak řekl Josef Porsch, finalista Ceny Gratias Tibi 2016: „Vítězem této ceny se každý den stávají všichni, kterým není lhostejný svět okolo nás.“     Více informací: http://www.gratiastibi.cz/…/nominovane-…/charitativni-peceni.

Výsledky konkurzu do družstva pro dějepisnou soutěž v Chebu 2019

Autor: admin | Publikováno 5. 3. 2019 000 13:36 | Kategorie: Aktuality, Dějepis

Téma: Československo 1978 – 1992

Test na 60 bodů

Družstvo pro Cheb

1. J. Štěpánek 4.B – 50 bodů

2. M. Exner 1.A – 37 bodů

3. T. Kryl 1.A – 35 bodů

Náhradníci

4. V. Macura 5.A – 31 bod

5. D. Hanzlík 3.B – 30 bodů

————————————————

6. E. Perthen 5.C – 29 bodů

7. K. Šicová 3.C – 28 bodů

8. K. Krištof 3.B – 27 bodů / 7 bodů /

9. B. Zimová 4.A – 27 bodů / 4 body /

10. K. Šatníková 4.C – 21 bodů

11. J. Skořepa 4.C – 20 bodů / 5 bodů /

12. F. Šolc 4.C – 20 bodů / 4 body /

Celkem se konkurzu zúčastnilo 14 studentů.

V případě rovnosti bodů rozhodoval vyšší zisk v posledních třech otázkách.

Oznámení termínu voleb do školské rady

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 4. 3. 2019 000 9:00 | Kategorie: Aktuality

 

Oznámení termínu voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a volebního řádu pro volby členů školské rady pro školy zřizované Královéhradeckým krajem účinného od 1. 5. 2012 sděluji podrobnosti k doplňovacím volbám do školské rady.

Ve školské radě skončí v souvislosti s ukončením studia Vít Jůza. V doplňovacích volbách bude tedy volen člen, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Jeho funkční období skončí 19. 11. 2020.

Za účelem volby zřizuji přípravný výbor.

Jeho členy jsou Mgr. Jitka Gloserová, Mgr. Hana Vokounová, Tereza Kaplanová.

Zvoleni do školské rady mohou být osoby způsobilé k právním úkonům.

Kandidáty je možné písemně navrhovat Mgr. Jitce Gloserové nejpozději do 4. 4. 2019.

 

Volba člena rady zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Oprávněni volit jsou zletilí žáci (v den konání voleb jsou starší 18 let) a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volba člena školské rady proběhne 10. 4. 2019 od 13.30 do 14.30 a od 16.30 do 19.00 ve sborovně školy.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše jednoho kandidáta a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň pětina z celkového počtu zletilých žáků
a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Členem školské rady se stává kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

 

V Hradci Králové 4 . 3. 2019                                               Jan Štěrba, ředitel školy

Soutěž o nejlepší foto 2019 / Concours meilleure photo 2019

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 22. 2. 2019 000 11:12 | Kategorie: Aktuality

Provoz kanceláře o jarních prázdninách

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 2. 2019 000 12:24 | Kategorie: Aktuality

Provoz kanceláře o jarních prázdninách 25. února – 1. března 2019: 8:00 – 12:00.

Termín odevzdání přihlášky ke studiu – 1. březen 2019.

Gybon bere jenom zlato

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 14. 2. 2019 000 9:59 | Kategorie: Aktuality

Naši němčináři zvítězili v obou kategoriích okresního kola konverzační soutěže: v kategorii ZŠ a nižšího gymnázia je vítězkou Nicole Korencová ze 2.A. a ve kategorii SŠ a vyššího gymnázia zvítězil Tomáš Langer z 5.A. Dobře si vedli i Justýna Zahradníková  z 1.A a Viktor Macura z 5.A – oba ve své kategorii na 5. místě.

Gratulujeme a držíme palce do krajského kola

Vynikající výsledky našich studentů v OK 48. ročníku dějepisné olympiády

Autor: admin | Publikováno 7. 2. 2019 000 11:27 | Kategorie: Aktuality

V okresním kole 48. ročníku dějepisné olympiády s tematickým zaměřením Za poznáním, za obchodem i prací aneb Cesty jako tepny civilizace naši žáci ještě vylepšili loňský výborný výsledek, kdy obsadili 3., 5. a 7. místo, a soutěž zcela ovládli. Letošní umístění:

1. místo – Martin Exner, 1. B

3. místo – Tomáš Kryl, 1. B

5. místo – Daniel Klimt, 1. A

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme úspěch v krajském kole soutěže. Za PK dějepis Ivo Kout.

Školní kolo biologické olympiády kat. A, B

Autor: admin | Publikováno 29. 1. 2019 000 12:31 | Kategorie: Aktuality, Biologie

Datum : 6.2. 2019
Čas : 8. 00 – 13. 00 hod.
Místo : posluchárna a laboratoř biologie
S sebou : laboratorní plášť, psací potřeby, preparační soupravu, gumové rukavice

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com