Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Pěvecký sbor

Studenti Gymnázia Boženy Němcové oslnili v Itálii svým uměním

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 17. 6. 2024 000 18:05 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Studentský pěvecký sbor Gybon Gymnázia Boženy Němcové a Hudební mládeže Hradec Králové se po týdenním pobytu v neděli 9. června 2024 vrátil z italského Caorle. Studenti – zpěváci zde poctivě trénovali každý den 4 hodiny. Výsledek své práce sbor předvedl před hotelem Tiepolo na veřejném koncertě. Náš sbor potěšil posluchače duchovní hudbou a potom zazněly i lidové písně a spirituály. Před hotelem zároveň studenti – výtvarníci uspořádali vernisáž. Vystavili svá nejpovedenější díla, která vytvořili během pobytu v Itálii. Umělecký hudebně – výtvarný projekt má na naší škole již jedenáctiletou tradici a dobře zapadá do Italského kulturního léta.  Šikovní zpěváci a malíři se pravidelně počátkem června vydávají do Itálie či Chorvatska. Za finanční podpory statutárního města Hradce Králové mohli studenti rozdávat radost z muziky a užívat si skvělou kulturní atmosféru. Pro velký úspěch koncertu a na přání posluchačů sbor Gybon ještě přidal 3 hudební přídavky. Přítomní návštěvníci se netajili obdivem, jak nadané studenty Gymnázium Boženy Němcové má.

Během pobytu celá skupina navštívila Benátky, které je okouzlily svou malebností. Sbor zazpíval několik církevních skladeb ve dvou kostelech v centru Benátek, kde ho přítomní posluchači odměnili nadšeným potleskem. Historie a umění provází návštěvníky tohoto krásného města na každém kroku.

Všechny účastníky naplnila tato kulturní akce pěkným pocitem z dobře odvedené práce, novými zkušenostmi a přátelstvím. 

 

Jak prožil pěvecký sbor Gybon adventní čas?

Autor: admin | Publikováno 19. 12. 2022 000 10:59 | Kategorie: Pěvecký sbor

Po nutné covidové pauze se sbor Gybon velmi pečlivě připravoval na advent. Vždyť právě v tomto období se koná nejvíc koncertů a ty bývají také hojně navštěvované. Bylo moc dobře poznat, jak se posluchači na tyto hudební události těší. První koncert zazíval Gybon pro Seniory HK v královéhradeckém Adalbertinu už 29. listopadu 2022. Hned další den se o pódium podělil s Vokální harmonií ve víceúčelovém sále Městské knihovny v Hradci Králové. Ovace nebraly konce. Potom se sbor Gybon vydal ve dnech 5. až 9. prosince na své tradiční vánoční turné. Nejprve koncertoval pro posluchače v Západních Čechách. V Nejdku to bylo společně se zdejším sborem NejZpěv v evangelickém kostele. V úterý pak už v kostele sv. Michaela zpíval Gybon na samostatném koncertě v Nové Roli. Výtěžek z koncertu pořadatelé po dohodě se sborem věnovali jako příspěvek na nákup invalidního vozíku pro malého chlapce. Bylo poznat, že energetická krize postihla i církev, neboť v obou kostelích byla opravdu zima. Přesto Gybon upoutal lehkostí zpěvu i skvělými výkony sólistů.
V podobném duchu probíhal koncert i v německém Reinheimu, kam pravidelně jezdí Gybon více než 25 let. V naprosto zaplněném evangelickém kostele předvedl Gybon svůj více než hodinový vánoční program. Posluchači byli nadšeni a tak sbor přidal i známou vánoční píseň Rolničky. Diváky okouzlili zejména provedením německých koled Still, still a také rytmickou skladbou Cantar . Vystoupení sboru mělo takovou odezvu, že byl pozván na koncertování v příštím roce. Studenti navštívili také Frankfurt nad Mohanem. Toto velkoměsto studenty nadchlo svou rozmanitou architekturou staré a moderní zástavby. Studenti zde neplánovaně zazpívali v evangelickém kostele sv. Mikuláše na Římském náměstí. V centru města na vánočních trzích také několikrát potěšili improvizovaným vystoupením. Celý zájezd přinesl skvělé kulturní i poznávací zážitky a nová přátelství s německými rodinami. Hudební mládež HK a sbor Gybon děkují za finanční podporu Klubu rodičů a přátel Gymnázia Boženy Němcové a statutárnímu městu Hradec Králové, bez jejichž pomoci by se celá akce nemohla uskutečnit.
Po návratu zpět do vlasti ale koncertování Gybonu pokračovalo. Na adventních trzích v Hradci Králové zazpívali v pondělí 12. prosince. Ve středu potom v aule Střední zdravotnické školy v Hradci Králové společně se sborem Pueri scholari (nejstarší přípravný sbor Boni pueri) zapívali především pro rodiče a známé. Atmosféra na koncertě byla skvělá a diváci ocenili hlavně při svíčkách zazpívanou Tichou noc od Franze Grubera.
Svou „šňůru“ adventních koncertů zakončil Gybon tradičně v naprosto zaplněné kapli v Dolním Přímu ve čtvrtek 15. 12. 2022. I zde muselo dojít na několik přídavků. Posluchači se v samém závěru koncertu svým zpěvem přidali ke sboru a s přáním veselých Vánoc a šťastného nového roku se pak vydali zasněženou krajinou do svých domovů.

 

VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ GYBON a PUERI SCHOLARI

Autor: admin | Publikováno 12. 12. 2022 000 10:21 | Kategorie: Pěvecký sbor

Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové a Hudební mládež Hradec Králové, z. s. pořádají

VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ GYBON a PUERI SCHOLARI
(přípravné oddělení Českého chlapeckého sboru Boni pueri)

Sbormistři: Jaromír Schejbal, Hana Roubalová

Klavír: Alena Holá, Miriam Puklová

Středa 14. prosince 2022 v 19 hodin

Aula Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského ul., 234

Koncert se koná s podporou statutárního města Hradec Králové

Adventní koncert sborů

Autor: admin | Publikováno 23. 11. 2022 000 14:28 | Kategorie: Pěvecký sbor

Školní pěvecký sbor přijme nové zpěváky

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 25. 8. 2022 000 12:02 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Milé studentky, milí studenti!

Zpíváte rádi? S radostí vás přivítáme mezi sebe do školního sboru GYBON. Přijďte se na nás podívat a zazpívat si s námi. Čeká vás výborná parta nadšených mladých muzikantů od prim až po absolventy. I když nejsi skvělý sólista, u nás se zpívat naučíš! Tak neváhej a přijď! Každý čtvrtek v hudebně školy od 16,15 do 17,45 hodin. První zkouška bude 8. 9. 2022 v hudebně. Na setkání s vámi se těší sbormistr Jaromír Schejbal a zpívající Gyboni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zpěváci smíšeného sboru Gybon a výtvarná skupina Gymnázia Boženy Němcové reprezentovali úspěšně v Itálii

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 15. 6. 2022 000 8:52 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Studentský pěvecký sbor Gybon Gymnázia Boženy Němcové a Hudební mládeže Hradec Králové se v pátek 10. června 2022 vrátil z italského Rosolina Mare. Studenti účinkovali na samostatném dopoledním koncertě v místním kostele. Náš sbor potěšil posluchače  duchovní hudbou a potom zazněly i lidové písně a spirituály. Nejvíce diváky nadchla italská píseň Signore delle cime. V kostele také studenti – výtvarníci vystavili svá nejpovedenější díla, která vytvořili během pobytu v Itálii. Umělecká hudebně – výtvarná exkurze má na naší škole již destiletou tradici. Šikovní zpěváci a malíři se pravidelně počátkem června vydávají do Itálie či Chorvatska. Za finanční podpory statutárního města Hradce Králové mohli studenti rozdávat radost z muziky a užívat si skvělé kulturní atmosféry. Pro velký úspěch koncertu měl sbor Gybon ještě uspořádat improvizované vystoupení před hotelem Sole pro velkou část rekreantů. I tady se výtvarníci měli pochlubit svou prací. Bohužel však kvůli nepříznivému počasí k této akci nedošlo.

Během pobytu celá skupina navštívila Benátky, které je okouzlily svou malebností. Sbor neplánovaně zazpíval několik církevních skladeb v kostele a pak také před kostelem  v centru Benátek, kde ho přítomní posluchači odměnili nadšeným potleskem. Nejvíce posluchače zaujala česká lidová píseň Jede sedlák. Historie a umění provází návštěvníky tohoto krásného města na každém kroku. Mnozí se pokochali krásami tohoto města na laguně i z paluby gondoly.

Všem účastníkům přinesla tato kulturní akce pěkný pocit dobře odvedené práce, poznali nová krásná místa a  zkušenost, že umění spojuje lidi všude na světě. 

 

XXVI. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT 2022 v Brně

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 27. 4. 2022 000 9:55 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Letošní dvakrát odložený 26. ročník byl velmi specifický. Sbory se mohly do celostátního kola přihlásit přímo, neboť dva covidové roky značně zdecimovaly středoškolskou pěveckou základnu a zájemců o účast v celostátním kole nebylo tolik, aby musela probíhat regionální kola. Sborový zpěv byl dokonce v určitém období úplně zakázán. S velikou pokorou a obdivem tedy organizátoři přivítali všechny sbory, které projevily o letošní ročník zájem a byly schopny s novými členy nastudovat potřebný repertoár. Sbory vystoupily jen v jedné společné kategorii bez povinné skladby, aby se přispělo k obnově sborového života na gymnáziích na všech úrovních. Cílem 26. ročníku GC bylo nejen umožnit všem přihlášeným gymnaziálním sborům účast v celostátním kole, ale především rozšiřování zkušeností sbormistrů, aby měli možnost srovnání své nelehké práce s ostatními sbory a novou motivaci pro další činnost.

Letos zpívalo na přehlídce 17 gymnaziálních sborů z celé republiky. I když se nejednalo o soutěž, jejich vystoupení hodnotila  pětičlenná odborná porota (Patrik Buchta, Jiří Jablunka, Pavel Koňárek, Marek Valášek a Jan Ocetek). Společně ocenili překvapivě vysokou úroveň jednotlivých sborů. Královéhradecký GYBON zpíval pouze v patnáctičlenné sestavě (druhý nejméně početný sbor). Přesto porota kladně ohodnotila kompaktní zvuk sboru, vysokou muzikalitu a přirozený příjemný výraz zpěváků. I když to byla přehlídka nesoutěžní, šest nejlepších sborových výkonů ocenila porota zlatým pásmem.

Jsme rádi, že činnost sboru Gybon při Hudební mládeži Hradec Králové podporuje statutární město Hradec Králové.

Předvánoční turné sboru Gybon v Karlovarském kraji se vydařilo

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 12. 12. 2021 000 21:39 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Koncertní turné studentského smíšeného sboru Gybon  se přeci jen uskutečnilo! Koncerty v Německu jsme sice museli odložit, na poslední chvíli kvůli covidu19 nám zrušili koncerty v Nové Roli a Hroznětíně, ale Nejdek nás nezklamal a tak jsme téměř po 2 letech zase stáli na podiu a zpívali. Minimální sestava, ale publikum bylo nadšené. A tak další dny prožíváme částečně jako soustředění (to původní naplánované v Horním Jelení nám také odpadlo) a částečně jako poznávací zájezd Karlovarského kraje.

První den naší cesty jsme zcela zasvětili přípravě na večerní koncert v kinosále v Nejdku. Přeci jen jsme dlouho nevystupovali a v našem „minisboru“ je mnoho nováčků, kteří ještě jako zpěváci nikdy celovečerní koncert neabsolvovali. Publikum nás přijalo vřele, snad i proto, že se mnohé jiné předvánoční akce nekonaly. Nadšeným potleskem nás diváci provázeli po celý večer. V první třetině koncertu zazněly skladby kmenového repertoáru (autoři Leavitt, Caccini, Graham, Ježek). Potom už byl repertoár čistě vánoční, z nichž největší část tvořil výběr koled v úpravě Antonína Tučapského. Velký potlesk získali naši sólisté – Markéta Vespalcová, Katka Kratochvílová, Míša Polanská, Adrian Svoboda. Na flétnu nás bravurně doprovodila Katka Nováková. Koncert jsme zakončili tradičně při světle svíček Tichou nocí a společným zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán.

Po celou dobu našeho pobytu v Karlovarském kraji jsme byli ubytováni v rekreačním zařízení Bernov – Zátiší. Milý, vstřícný a ochotný personál podniku nám zpříjemnil prožitý čas v krásné přírodě Krušných hor. Kromě dopoledních a podvečerních zkoušek jsme také během zájezdu navštívili Karlovy Vary a Muzeum becherovky, Cheb a čedičový útvar Rotavské varhany a nakonec hrad a město Loket a unikátní kamennou rozhlednu v Krásnu. Tam, kde byla dobrá akustika, jsme také neplánovaně zazpívali několik koled. Celou akci jsme mohli uskutečnit jen díky finanční podpoře statutárního města Hradec Králové a Klubu rodičů Gymnázia Boženy Němcové. Moc děkujeme!

Martina na bílém koni pod Bílou věží přivítá sbor Gybon

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 2. 11. 2021 000 15:06 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Letošní jedenáctý listopad bude znovu dnem, kdy bílý kůň coby symbol přicházející zimní turistické sezóny doveze o půl páté Martina pod Bílou věž na Velké náměstí.

Již od dvou hodin budou ve stáncích k prodeji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních lahůdek i adventních inspirací. Pohled nejen na historické centrum města z Bílé věže bude možný od dvou do osmi hodin za poloviční vstupné (poslední prohlídka se uskuteční v sedm hodin). 

Od čtyř hodin odstartuje program na pódiu pro všechny věkové generace. První půlhodina bude patřit studentskému sboru Gybon Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. V období tvrdých proticovidových opatření sbor zhruba rok a půl nemohl zkoušet a neměl žádné veřejné vystoupení. I když sbor existuje již od roku 1998, tímto vystoupením se znovu představí posluchačům ve zcela novém komorním obsazení. V podání Gybonu si diváci mohou poslechnout šest písní – lidové i vhodně upravené moderní skladby.  Jsme vděčni, že škola i město Hradec Králové činnost sboru podporuje.

Letošním lákadlem bude i koncert Factorial! Orchestra, oblíbeného big bandu z Hradce Králové. V doprovodném programu budou od  dvou hodin volné prohlídky kaple sv. Klimenta a katedrály sv. Ducha, kde v průběhu odpoledne proběhnou koncerty žáků z hradeckých uměleckých škol. Děti, které nesou křestní jméno Martin či Martina, se mohou svézt na bílém koni. 

Každoroční vítání Martina na bílém koni má i letos v podtextu slogan, že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku nekončí. Důkazem toho budou mnohá pozvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci Králové a na Hradecku, ale i v Královských věnných městech a městech České inspirace.

Pěvecký sbor Gybon přijímá nové zpěváky a zpěvačky

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 18. 10. 2021 000 17:24 | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Milé studentky, milí studenti!
Zpíváte rádi? S radostí vás přivítáme mezi sebe do školního sboru GYBON. Přijďte se na nás podívat a zazpívat si s námi. Čeká vás výborná parta nadšených mladých muzikantů od prim až po absolventy. I když nejsi skvělý sólista, u nás se zpívat naučíš! Tak neváhej a přijď! Každý čtvrtek v hudebně školy od 16,15 do 17,45 hodin. Na setkání s vámi se těší sbormistr Jaromír Schejbal a zpívající Gyboni.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.