Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality

Oznámení termínu voleb do školské rady

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 4. 3. 2019 000 9:00 | Kategorie: Aktuality

Oznámení termínu voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a volebního řádu pro volby členů školské rady pro školy zřizované Královéhradeckým krajem účinného od 1. 5. 2012 sděluji podrobnosti k doplňovacím volbám do školské rady.

Ve školské radě skončí v souvislosti s ukončením studia Vít Jůza. V doplňovacích volbách bude tedy volen člen, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Jeho funkční období skončí 19. 11. 2020.

Za účelem volby zřizuji přípravný výbor.

Jeho členy jsou Mgr. Jitka Gloserová, Mgr. Hana Vokounová, Tereza Kaplanová.

Zvoleni do školské rady mohou být osoby způsobilé k právním úkonům.

Kandidáty je možné písemně navrhovat Mgr. Jitce Gloserové nejpozději do 4. 4. 2019.

Volba člena rady zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Oprávněni volit jsou zletilí žáci (v den konání voleb jsou starší 18 let) a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volba člena školské rady proběhne 10. 4. 2019 od 13.30 do 15.30 a od 16.30 do 19.00 ve sborovně školy.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše jednoho kandidáta a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň pětina z celkového počtu zletilých žáků
a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Členem školské rady se stává kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

V Hradci Králové 4 . 3. 2019                                               Jan Štěrba, ředitel školy

Soutěž o nejlepší foto 2019 / Concours meilleure photo 2019

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 22. 2. 2019 000 11:12 | Kategorie: Aktuality

Provoz kanceláře o jarních prázdninách

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 2. 2019 000 12:24 | Kategorie: Aktuality

Provoz kanceláře o jarních prázdninách 25. února – 1. března 2019: 8:00 – 12:00.

Termín odevzdání přihlášky ke studiu – 1. březen 2019.

Gybon bere jenom zlato

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 14. 2. 2019 000 9:59 | Kategorie: Aktuality

Naši němčináři zvítězili v obou kategoriích okresního kola konverzační soutěže: v kategorii ZŠ a nižšího gymnázia je vítězkou Nicole Korencová ze 2.A. a ve kategorii SŠ a vyššího gymnázia zvítězil Tomáš Langer z 5.A. Dobře si vedli i Justýna Zahradníková  z 1.A a Viktor Macura z 5.A – oba ve své kategorii na 5. místě.

Gratulujeme a držíme palce do krajského kola

Vynikající výsledky našich studentů v OK 48. ročníku dějepisné olympiády

Autor: admin | Publikováno 7. 2. 2019 000 11:27 | Kategorie: Aktuality

V okresním kole 48. ročníku dějepisné olympiády s tematickým zaměřením Za poznáním, za obchodem i prací aneb Cesty jako tepny civilizace naši žáci ještě vylepšili loňský výborný výsledek, kdy obsadili 3., 5. a 7. místo, a soutěž zcela ovládli. Letošní umístění:

1. místo – Martin Exner, 1. B

3. místo – Tomáš Kryl, 1. B

5. místo – Daniel Klimt, 1. A

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme úspěch v krajském kole soutěže. Za PK dějepis Ivo Kout.

Školní kolo biologické olympiády kat. A, B

Autor: admin | Publikováno 29. 1. 2019 000 12:31 | Kategorie: Aktuality, Biologie

Datum : 6.2. 2019
Čas : 8. 00 – 13. 00 hod.
Místo : posluchárna a laboratoř biologie
S sebou : laboratorní plášť, psací potřeby, preparační soupravu, gumové rukavice

Den VŠ na Gybonu – únor 2019

Autor: admin | Publikováno 28. 1. 2019 000 8:34 | Kategorie: Aktuality

Všichni vědí, že je potřeba propojit školství a praxi. My to víme také a můžeme pro to něco udělat.

Proto opět organizujeme Den vysokých škol na Gybonu, kde Gyboňákům ukážeme, které obory absolventi studují a umožníme jim s nimi kontakt.
Když jsme studovali na Gybonu, mnoho informací jsme si ze dne otevřených dveří na svých vysněných fakultách neodnesli. Snad jen, že jsou nejlepší a proč tam jít studovat… Ale když se bavíte s absolventem, tak teprve budete vědět, do čeho se hlásíte. A ten absolvent vám může do prvního roku studia také hodně pomoci – a nebudete tolik ve stresíku.

Chceme, aby dobře připravení studenti Gybonu věděli do čeho jdou a měli také motivaci proč. Pojď s námi změnit „nevím, kam dát přihlášku“ na „nevím, kterou chci studovat víc“.
Připravíme pro vás 4 místnosti,ve kterých proběhnou prezentace z podobně zaměřených oborů, a od 12.00 bude možnost se s absolventy bavit osobně.

Akce proběhne v budově Gybonu v pátek 15.2. od 10:00 do 12:30
Pro další informace sledujte FB událost: https://www.facebook.com/events/2121678174716342/

Perníčky od 4.A udělaly radost dvakrát

Autor: Michaela Sochová | Publikováno 18. 1. 2019 000 13:00 | Kategorie: Aktuality

Dne 21. 12. 2018 naši školu provoněly perníčky, které opět napekla třída 4. A. Výtěžek z jejich prodeje činil krásných 6237 Kč. Částku, jak již víte, nám nadace Via zdvojnásobí a poputuje opět k nadaci Dobrý anděl. Zbylé perníčky navíc udělaly velkou radost v Azylovém domě na Pouchově (i díky pomoci pana profesora Lehara a paní profesorky Zuzany Vízkové, kterým tímto moc děkujeme). A děkujeme i vám všem, kteří jste dobrou věc podpořili. Již teď pro vás plánujeme Velikonoční trh a těšíme se na shledání…

Třída 3. C opět pomáhala v Danetě

Autor: Michaela Sochová | Publikováno 15. 1. 2019 000 14:42 | Kategorie: Aktuality

Dne 20. 12. 2018 se třída 3. C opět vypravila do Základní školy Daneta. Studenti přichystali pro žáky různé soutěže, vystřihovánky, malování, výrobu vánočních dekorací, tancování a mnohé další aktivity. Nechybělo ani společné tancování a zpívání. K dobré náladě přispělo i rozdávání vánočních přáníček, která vytvořila třída 2. A. V závěru programu studenti dostali od Daneťáčků malý dárek a slíbili, že školu opět navštíví. Už se tedy těšíme na červen, kdy žáci obou škol společně oslaví Den dětí.

Třída 4C pomáhá jiným dětem

Autor: Iva Čeloudová | Publikováno 20. 12. 2018 000 15:56 | Kategorie: Aktuality

Studenti 4C mezi sebou vybrali 3 100 Kč a rozhodli se podpořit projekt Obědy pro děti. Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

 

 

 

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com