Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 5. 2020 000 9:58 | Kategorie: Aktuality

Informace k přijímacímu řízení v roce 2020

Písemné přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury se konají formou testů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do záznamových archů dne 9. 6. od 8.00 v budově školy na Pospíšilově třídě.

Veškeré podrobnosti naleznou uchazeči v materiálech, které jim přijdou doporučeně poštou.

V obálce dostanou:

  1. Naši pozvánku ke zkouškám.
  2. Pozvánku ke zkouškám z  Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
  3. Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru.
  4. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  5. Komentář k dalšímu postupu v přijímacím řízení na Gymnázium Boženy Němcové.
  6. Volbu druhého cizího jazyka.

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru vycházejí ze současné situace. V případě změn zveřejníme aktualizace na webových stránkách.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem odevzdá uchazeč při vstupu do budovy. Pokud jej neodevzdá, nemůže do budovy vstoupit.

Uchazeč také přinese vyplněnou volbu druhého cizího jazyka.

 

V Hradci Králové 19. 5. 2020                                       Jan Štěrba, ředitel školy

Termíny maturitních zkoušek včetně času

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 15. 5. 2020 000 13:57 | Kategorie: Aktuality

Přehled termínů maturitní zkoušky

1. 6. 2020

8:00 didaktický test z matematiky

13:00 didaktický test z anglického jazyka

2. 6. 2020

8:00 didaktický test z českého jazyka a literatury

13:00 didaktický test z německého jazyka

13:00 didaktický test z ruského jazyka

3. 6. 2020

9:00 didaktický test z matematiky+ – koná se na jiné škole

4. 6. 2020

8:00 písemná práce profilové zkoušky z anglického jazyka

5. 6. 2020

8:00 písemná práce profilové zkoušky z německého jazyka

8:00 písemná práce profilové zkoušky z ruského jazyka

8:00 praktická zkouška z informatiky

15. 6. 2020

praktická zkouška z hudební výchovy

15. 6. – 19. 6. 2020

ústní maturitní zkoušky

 

V Hradci Králové 15. 5. 2020                                           Jan Štěrba, ředitel školy

Nástup maturitních tříd do školy

Autor: admin | Publikováno 6. 5. 2020 000 15:45 | Kategorie: Aktuality

Od 11.5. 2020 je možné, aby studenti maturitních ročníků začali navštěvovat školu za dodržení všech hygienických pravidel, které vydalo ministerstvo školství.

Příspěvek obsahuje soubor, který popisuje skupiny pro třídnickou hodinu v pondělí v 8.00 a dále soubory s rozvrhy konzultací na jednotlivé dny po-pá pro studenty závěrečných ročníků. Rozvrh konzultací, který bude platný po tři týdny do zahájení vlastních maturit, vychází ze standardního rozvrhu, podle kterého probíhala výuka při prezenčním studiu. Hodiny označené tmavou šedou barvou jsou zrušené – z těchto předmětů nebude nikdo maturovat, hodiny označené zeleně jsou bez problémů – skupiny budou vždy do počtu 15ti studentů, hodiny označené v rozvrhu červenou barvou jsou ty, kde může dojít ke konfliktu z důvodu většího počtu studentů než je v současné době povolený. Pokud tato situace nastane, je nutné ji vyřešit po dohodě s vyučujícím.

Někteří vyučující budou po celou dobu období konzultací nabízet konzultace pouze distančně – jedná se o vyučující:  Mgr. Martin Vojta, Mgr. Lenka Popélyová, Mgr. Jan Černoš, Mgr. Václav Šáda.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Autor: admin | Publikováno 4. 5. 2020 000 14:08 | Kategorie: Aktuality

Vyhláška MŠMT o hodnocení výsledků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Autor: admin | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon):

Informace pro žáky nematuritních tříd

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 15. 4. 2020 000 10:01 | Kategorie: Aktuality

Informace pro žáky nematuritních tříd

Do konce školního roku bude nadále probíhat distanční výuka včetně hodnocení.
Další informace upřesníme na základě pokynů ministerstva školství.

V Hradci Králové 15. dubna 2020
Jan Štěrba

Konec školního roku maturantů

Autor: Jan Štěrba | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Od 11. května bude umožněna osobní přítomnost maturantů ve škole. Jedná se o možnost docházky do školy, nikoliv povinnost.

Výuka bude tedy probíhat formou individuálních konzultací. Později upřesníme nezbytné hygienické požadavky.
Hodnocení z nematuritních předmětů bude uzavřeno do 30. dubna 2020.
Hodnocení z maturitních předmětů bude uzavřeno do 15. května 2020.

V Hradci Králové 15. dubna 2020                                                                        Jan Štěrba

Hodnocení maturantů, maturitní zkouška

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 31. 3. 2020 000 13:50 | Kategorie: Aktuality

Hodnocení maturantů

Hodnocení maturantů z nematuritních předmětů bude uzavřeno do 30. dubna 2020.
Hodnocení maturantů z maturitních předmětů bude uzavřeno dva pracovní dny před zahájením maturity.

Jak to vypadá s maturitní zkouškou?

Podle zákona č. 135/2020 Sb. platí, že  maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení vyučování ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.

Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce.

Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek společné části a profilové části s tím, že ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení.

Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem ze tří posledních vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí v posledním ročníku.


Aktuální informace budu nadále uveřejňovat zde.
Jan Štěrba

OZNÁMENÍ Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů

Autor: admin | Publikováno 26. 3. 2020 000 16:41 | Kategorie: Aktuality

OZNÁMENÍ Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů o možnosti získání příspěvků z tohoto fondu pro nadané a pro nemajetné studenty. 

Termín pro odevzdání žádostí je do 31.5.2020.

Žádosti se letos vzhledem k mimořádné situaci budou podávat:

   *   poštou (Magistrát města Hradec Králové, Českoslovanské armády 408, 502 00 Hradec Králové)

   *   elektronicky na epodatelna@mmhk.cz

   *   datovou zprávou

Podmínkou přiznání příspěvku je trvalé bydliště studenta v Hradci Králové a věk do 26 let.

Zároveň přikládáme formulář žádosti, který je též dostupný na webových stránkách odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Formulář k nalezení zde: https://www.hradeckralove.org/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=2623&n=nadacni-fond&p1=24893

Podrobné informace zde: http://www.gybon.cz/download/ruzne/ruzne/oznameni_2020.pdf

Úřední hodiny

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 23. 3. 2020 000 11:18 | Kategorie: Aktuality

Úřední hodiny po dobu zvláštních opatření jsou v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin.

Jan Štěrba

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com