Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality

Leták pro druhý stupeň základních škol

Autor: admin | Publikováno 23. 10. 2020 000 9:28 | Kategorie: Aktuality

POZOR ZMĚNA! Mezinárodní zkouška z francouzského jazyka DELF Scolaire

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 14. 10. 2020 000 9:04 | Kategorie: Aktuality, Francouzský jazyk

Studenti z královéhradeckého kraje mají možnost složit  Mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka  DELF scolaire úrovně A1 až B2 na Gymnáziu Boženy Němcové, které je akreditovaným zkušebním centrem.

Změna termínu konání zkoušek: 

Úroveň

Termíny zkoušek

Cena

DELF A1

18. 1. 2021

900 Kč

DELF A2

19. 1. 2021

900 Kč

DELF B1

20. 1. 2021

1550 Kč

DELF B2

21. 1. 2021

1550 Kč

Na zkoušku je možné se přihlásit do 4. 12. 2020.  K přihlášení je nutné vyplnit tento dokument: DELF_Scolaire_Inscription_Novembre 2020 (3)

Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím naskenujte/vyfoťte a pošlete na zemanska.petra@gmail.com. Platbu za zkoušku je možné provést v hotovosti ne Francouzské alianci v Pardubicích, nebo převodem na bankovní účet do 6. listopadu 2020. Bankovní účet č.: 133186443/0300. Do zprávy příjemci uveďte prosím: vaše jméno a příjmení a „DELF SCOLAIRE“

Vzhledem k proměnlivým epidemiologickým opatřením může dojít k organizační změně konání zkoušky. 

Mezinárodní zkoušky DELF (Diplôme d´Etudes en Langue Française) se skládají ze 4 nezávislých certifikátů, které odpovídají čtyřem úrovním A1, A2, B1, B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). Díky tomuto systému se kandidát může zapsat na vybranou zkoušku, aniž by skládal zkoušku nižší úrovně.

V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence: porozumění nahrávkám, mluvený projev, porozumění textu, písemný projev.

Na vzorové testy/témata se můžete podívat na webových stránkách CIEP.

Více info: Petra Zemanská, zemanska.petra@gmail.com

Informace pro strávníky

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 13. 10. 2020 000 9:17 | Kategorie: Aktuality

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).

Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

Pokud si někdo potřebuje na zítra (14. 10.) oběd odhlásit, je to možné dnes do 13.30.

Distanční výuka

Autor: Jan Štěrba | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Rozhodnutím vlády přechází na distanční výuku od 14. října 2020 také naše prima a sekunda. O návratu žáků do školy budeme informovat.
Jan Štěrba

Výuka v říjnu

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 9. 10. 2020 000 9:02 | Kategorie: Aktuality

Na základě rozhodnutí vlády dochází k těmto změnám ve výuce:

Žáci 3. – 6. ročníku (tercie až sexta) přecházejí na následující 2 týdny na distanční vzdělávání.

Pro žáky 1. a 2. ročníku se nic nemění, pokračují v prezenční výuce podle stálého rozvrhu. Chodí stále všechny třídy.

Na dny 26. a 27. října vyhlásí ministerstvo školství mimořádné volno.

Ohledně stravování cituji z doporučení ministerstva školství:

„Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.“

Jan Štěrba, ředitel školy 

POZDRAVY Z LYTHAMU

Autor: admin | Publikováno 23. 9. 2020 000 10:19 | Kategorie: Aktuality

The presentation ceremony for the Travel Awards Competition has now been rearranged for May 2021. The British Ambassador in Prague, Nick Archer, has confirmed that he remains very keen to visit Gybon to present the prizes to Heřman Dušek, Magdaléna Polehňová and Eliška Saifrtová,  as well as certificates of achievement to all students who entered the competition.

I am disappointed the current pandemic has prevented from travelling to Hradec Králové this year and it has also not been possible for the travel award  winners to travel to the UK where we have many new restrictions this autumn.

However I hope that the winners will be able to undertake their chosen journeys in the UK  next summer and that they will gain special enjoyment from their visit after such a difficult year worldwide.

Instead of visiting the beautiful Krkonoše region this year – one of my favourite places –  I have recently been to Wales for a few days and claimed four summits for the Czech Republic !

I send my best wishes to Mr. Šterba, his staff, his students and their families at this very demanding time for you all – stay safe and be strong.

Julian Wilde

Výběrové řízení na pronájem školního bufetu

Autor: admin | Publikováno 21. 9. 2020 000 11:34 | Kategorie: Aktuality

Dne 16. 9. 2020 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na zajištění provozování školního bufetu. Komisi tvořili Mgr. Jan Štěrba, Mgr. Iveta Jalůvková, Ing. Ondřej Rusek. Celkem jsme posuzovali tři nabídky, pan Bc. Miloš Novák, pan Patrik Šiml, paní Tereza Šmídová.

Nejlépe zadaným kritériím vyhověla nabídka paní Šmídové. Všichni účastníci výběrového řízení byli o výsledcích informováni.

 

V Hradci Králové 21. 9. 2020, Mgr. Jan Štěrba

Doporučený postup v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a zákonné zástupce žáka

Autor: admin | Publikováno 17. 9. 2020 000 9:13 | Kategorie: Aktuality

(ke stažení zde)

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého[1].

 

Číst celé »

Zrušení hranice absence

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 16. 9. 2020 000 9:27 | Kategorie: Aktuality

Na základě paragrafu 8 odstavce 1 aktualizovaného školního řádu ruším na první pololetí školního roku 2020-2021 hranici absence ve výši 25 %. Žák bude klasifikován i při vyšším procentu absence, pokud splní ostatní podmínky klasifikace.

K tomuto opatření přistupuji proto, aby žáci chodili do školy pouze v dobrém zdravotním stavu.

Jan Štěrba, ředitel školy

Roušky ve škole od 18. září

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 9. 9. 2020 000 10:34 | Kategorie: Aktuality

Od 18. září se povinnost nosit roušky rozšiřuje na celou školu, nově i učebny.

Jan Štěrba

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com