Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Adaptační kurz pro 1. ročníky – Jedlová v Orlických horách

Autor: Iva Čeloudová | Publikováno 25. 8. 2020 000 12:09 | Kategorie: Aktuality

Pro třídu 1A (třídní učitelka: R. Taichmanová) je termín 31. 8. – 2. 9. 2020

 • Sraz účastníků v pondělí 31. 8. v 8.30 na školním dvoře
 • Návrat ve středu 2. 9. v cca 12 hodin ke škole
 • Pro třídu 1B (TU: Mgr. O. Kosejk) a 1C (TU: Mgr. V. Benadová) je termín 2. – 4. 9. 2020
 • Sraz účastníků ve středu 2. 9. v 10.00 na školním dvoře
 • Návrat v pátek 4. 9. v cca 12 hodin ke škole

Informace pro všechny:

 • Náklady: cca 900 Kč budou hrazeny po návratu z kurzu (informace během září/října na www.gybon.cz)
 • Doprava: autobusem, jednoduché ubytování ve zděném objektu, strava: plná penze (začínáme obědem, končíme snídaní), pitný režim
 • Vybavení: sportovní oblečení (i na převlečení), sportovní obuv (i náhradní – po ránu bývá mokro), pláštěnka, přezůvky, hygienické potřeby, šátek, baterka, svíčka, zápisník, tužka, pastelky

Nezapomeňte si vzít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny a potřebné léky, potvrzení o bezinfekčnosti /na www.gybon

Formulář ke stažení zde: https://www.gybon.cz/download/formulare/forms-tv/prohlaseni_01.pdf

Mgr. Iva Čeloudová, vedoucí kurzu a školní metodička prevence

 

Hygienické pokyny pro žáky na začátku školního roku 2020/21

Autor: admin | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud se jedná o nezletilého žáka, je telefonicky kontaktován jeho zákonný zástupce ohledně bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Neprodleně po vstupu do budovy školy použije žák dezinfekci na ruce. V každé učebně je nezbytné často a intenzívně větrat.

Číst celé »

Adaptační kurzy a sportovní kurzy

Autor: admin | Publikováno 24. 8. 2020 000 10:09 | Kategorie: Aktuality

V září 2020 mají proběhnout adaptační kurzy a sportovní kurzy. V tuto chvíli předpokládáme, že vše proběhne podle plánu a kurzy se uskuteční.

Tým z gybonu postupuje do celostátního finále soutěže EuropaSecura

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 25. 6. 2020 000 7:49 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Tým ve složení Lukáš Dyntar, Ervín Perthen a Denis Hladík ze sexty C zvítězil v krajském kole 13. ročníku soutěže EuropaSecura a postupuje do celostátního finále. Jedná se o soutěž zaměřenou na bezpečnostní problematiku, prověřuje se všeobecný přehled o mezinárodní bezpečnostní situaci, faktické znalosti i diplomatické schopnosti. Celostátní finále je organizováno ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a příslušníky Armády ČR na vojenské základně v Brdech. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou situaci ve fiktivním státě. Našemu skvělému týmu blahopřejeme a držíme palce do finále!

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 18. 6. 2020 000 15:15 | Kategorie: Aktuality

Dne 26. 6. 2020 byly do pořadí započteny výsledky náhradního termínu. Jeden uchazeč se umístil na 31. místě. Od této pozice došlo tedy k posunu pořadí.

Hranice pro přijetí se posouvá na 116. místo.

Toto místo by mělo být konečné, potvrzeno bude příští týden.

Jan Štěrba, ředitel školy

Předání vysvědčení 26. června 2020 v 9.00

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 17. 6. 2020 000 8:19 | Kategorie: Aktuality

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. června od 9.00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.
Důležitou podmínkou účasti na této akci je předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění před jejím konáním.
Prohlášení u nezletilého žáka podepisuje jeho zákonný zástupce, zletilý žák jej podepisuje sám.

V Hradci Králové 17. června 2020 Jan Štěrba, ředitel školy

Úspěšná reprezentace GYBONu na finále Bücherwurmu

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 12. 6. 2020 000 13:30 | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk

Naše studentky dosáhly výborných výsledků soutěži v předčítání v němčině Bücherwurm 2020. Finále v online formě pořádalo 11.  června Goethe Zentrum Pardubice. Adéla Šormová z kvarty A obsadila 2. místo v kategorii vyšší gymnázium a v kategorii mladších gymnazistů obsadila Pavlína Petrová ze sekundy B 4. místo.

Blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Náhradní termín přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 9. 6. 2020 000 14:11 | Kategorie: Aktuality

Náhradní termín pro uchazeče, kteří se omluví do pátku 12. června, je stanoven na 23. června od 8.00.

Omluva musí být písemná (stačí sken) včetně lékařského potvrzení.

Pro náhradní termín platí stejná pravidla jako pro řádný termín.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem odevzdá uchazeč při vstupu do budovy. Pokud jej neodevzdá, nemůže do budovy vstoupit.

Uchazeč také přinese vyplněnou volbu druhého cizího jazyka.

V Hradci Králové, 9. června 2020          Jan Štěrba, ředitel školy

Návrat žáků nematuritních ročníků do školy

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 27. 5. 2020 000 9:33 | Kategorie: Aktuality

Návrat žáků nematuritních ročníků do školy

Žáci nematuritních tříd mohou vstoupit do školy od 8. června.

Tento návrat bude probíhat podle pravidel, která jsou stanovena v hygienických pokynech – viz níže. Výslovně zde upozorňuji na nutnost odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Vzhledem k probíhajícím maturitním a přijímacím zkouškám je možný návrat do školy ve dnech 10. – 12. června, 19. června, 22. a 23. června. V jiných dnech jen zcela výjimečně. Klasifikace bude uzavřena 23. června, vysvědčení žáci obdrží 26. června.

Protože účast žáků je dobrovolná, nebude organizována výuka podle rozvrhu. Učitelé si mohou se žáky dohodnout konzultace, přitom bude zachován maximální počet patnácti žáků ve skupině. Předpokládáme, že půjde o doplnění distanční výuky, která zůstane i nadále hlavní částí výuky.

Přítomnost žáků ve škole lze také využít k doladění klasifikace.

 

 

Hygienické pokyny pro návrat žáků do školy

Vstup do školy

Žáci přicházejí do školy vchodem u šaten, nepřezouvají se, pokračují plynule do dané učebny.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, které je ke stažení na našich webových stránkách:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prohlášení u nezletilého žáka podepisuje jeho zákonný zástupce, zletilý žák jej podepisuje sám. Bez tohoto čestného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

V budově

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Neprodleně po vstupu do budovy školy použije žák dezinfekci na ruce.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z vyučování.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.

Ve třídě

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v jedné lavici a doporučený odstup mezi žáky – 2 metry.
Vyučující může rozhodnout, že nemusí on ani žáci roušku nosit, pokud je zachován rozestup 2 metry.
Pokud dochází při výuce k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce. Dezinfekce je v každé třídě a na dalších patnácti místech v budově. Je vhodné si vzít vlastní dezinfekci.

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud zletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaným odstupem. Žák kontaktuje telefonicky svého lékaře, případně hygienu. Ostatní žáci se pak umístí do jiné místnosti nebo ven s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud nezletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován jeho zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce kontaktuje telefonicky lékaře, případně hygienu. Ostatní žáci se pak umístí do jiné místnosti nebo ven s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuji, aby zákonní zástupci nezletilého žáka (popřípadě zletilý žák) zodpovědně zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří žák do rizikové skupiny, a rozhodli se o účasti žáka ve škole s tímto vědomím.

 

V Hradci Králové   27. května 2020                      Jan Štěrba

 

Bücherwurm 2020 – předčítání v němčině

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk

25. května 2020 proběhlo distančně školní kolo soutěže v předčítání v německém jazyce Bücherwurm 2020. V kategorii nižšího gymnázia zvítězila Pavlína Petrová ze sekundy B a na vyšším gymnáziu je vítězkou Adéla Šormová z kvarty A. Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně štěstí v oblastním kole, které pořádá Goethe-Zentrum Pardubice.

Všem účastníkům patří velký dík a uznání za mimořádnou aktivitu v mimořádných podmínkách!

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com