Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Vyhláška MŠMT o hodnocení výsledků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Autor: admin | Publikováno 4. 5. 2020 000 14:04 | Kategorie: Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon):

Informace pro žáky nematuritních tříd

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 15. 4. 2020 000 10:01 | Kategorie: Aktuality

Informace pro žáky nematuritních tříd

Do konce školního roku bude nadále probíhat distanční výuka včetně hodnocení.
Další informace upřesníme na základě pokynů ministerstva školství.

V Hradci Králové 15. dubna 2020
Jan Štěrba

Konec školního roku maturantů

Autor: Jan Štěrba | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Od 11. května bude umožněna osobní přítomnost maturantů ve škole. Jedná se o možnost docházky do školy, nikoliv povinnost.

Výuka bude tedy probíhat formou individuálních konzultací. Později upřesníme nezbytné hygienické požadavky.
Hodnocení z nematuritních předmětů bude uzavřeno do 30. dubna 2020.
Hodnocení z maturitních předmětů bude uzavřeno do 15. května 2020.

V Hradci Králové 15. dubna 2020                                                                        Jan Štěrba

Hodnocení maturantů, maturitní zkouška

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 31. 3. 2020 000 13:50 | Kategorie: Aktuality

Hodnocení maturantů

Hodnocení maturantů z nematuritních předmětů bude uzavřeno do 30. dubna 2020.
Hodnocení maturantů z maturitních předmětů bude uzavřeno dva pracovní dny před zahájením maturity.

Jak to vypadá s maturitní zkouškou?

Podle zákona č. 135/2020 Sb. platí, že  maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení vyučování ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.

Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce.

Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek společné části a profilové části s tím, že ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení.

Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem ze tří posledních vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí v posledním ročníku.


Aktuální informace budu nadále uveřejňovat zde.
Jan Štěrba

OZNÁMENÍ Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů

Autor: admin | Publikováno 26. 3. 2020 000 16:41 | Kategorie: Aktuality

OZNÁMENÍ Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů o možnosti získání příspěvků z tohoto fondu pro nadané a pro nemajetné studenty. 

Termín pro odevzdání žádostí je do 31.5.2020.

Žádosti se letos vzhledem k mimořádné situaci budou podávat:

   *   poštou (Magistrát města Hradec Králové, Českoslovanské armády 408, 502 00 Hradec Králové)

   *   elektronicky na epodatelna@mmhk.cz

   *   datovou zprávou

Podmínkou přiznání příspěvku je trvalé bydliště studenta v Hradci Králové a věk do 26 let.

Zároveň přikládáme formulář žádosti, který je též dostupný na webových stránkách odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Formulář k nalezení zde: https://www.hradeckralove.org/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=2623&n=nadacni-fond&p1=24893

Podrobné informace zde: http://www.gybon.cz/download/ruzne/ruzne/oznameni_2020.pdf

Úřední hodiny

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 23. 3. 2020 000 11:18 | Kategorie: Aktuality

Úřední hodiny po dobu zvláštních opatření jsou v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin.

Jan Štěrba

A STRONG & LASTING PARTNERSHIP (AKS, Lytham & Gybon)

Autor: admin | Publikováno 22. 3. 2020 000 22:26 | Kategorie: Angličtina, Projekty

2020 marks twenty six years of unbroken partnership between the Lytham Schools ( now AKS, Lytham ) and the Gymnázium Boženy Nĕmcové (Gybon) in Hradec Králové, the principal city of eastern Bohemia in the Czech Republic.

For all this time this partnership has been the only one between senior schools in the UK and the Czech Republic.
In October 2019 Lytham students travelled to the
International Science Seminar in Hradec Králové which has taken place annually since 1997. AKS will host the seminar in Lytham in the autumn of 2020.

In 2020 three Gybon students will travel to the UK as winners of travel scholarships, funded principally by former Lytham staff.

Read more…

Potvrzení o uzavření školy

Autor: admin | Publikováno 17. 3. 2020 000 16:09 | Kategorie: Aktuality

Kdo z rodičů potřebuje (studenti do 15 let) potvrzení o uzavření školy, stahujte zde:

Potvrzení o uzavření školy
Potvrzení o uzavření školy
uzavreni_skoly.pdf
Version: 2020
143.5 KiB
390 Downloads
Detaily

RESULTS OF THE 2020 TRAVEL AWARD COMPETITION

Autor: admin | Publikováno 16. 3. 2020 000 12:08 | Kategorie: Aktuality

1st      HEŘMAN DUŠEK   visit to Manchester (17,000 Kč)

2nd   ELIŠKA SAIFRTOVÁ    visit to Glasgow and Edinburgh (10,000 Kč)
      MAGDALÉNA POLEHŇOVÁ  visit to London, Stonehenge and coast (10,000 Kč)
 
The five judges had a difficult but enjoyable task to choose between 23 well-written and carefully researched  entries with a wide range of ideas.  The judges hope that all the younger competitors will try again for the Awards in 2023/24.

In view of the coronavirus pandemic the winners can now take up their prize and undertake their journey at any time in 2020 or 2021.

The prize money will be held in  the Gybon bank account  and the winners can apply to Headmaster Jan Šterba for their prize when travel to the UK is possible again.
 
It is hoped that  the Awards Ceremony where the British Ambassador in Prague Nick Archer, will present certificates of achievement to all the competitors can go ahead on May 28. If not, the ceremony will take place in September.

The judges send their thanks and congratulations to all the competitors for their interest and enthusiasm and to all the members of the English Department for their support for the students.

Special thanks are due to Pavel Adámek for all his hard work in organising the competition at Gybon.

The next competition will be announced in September 2023.

                                                                                                                                           Julian Wilde

 

Komunikace během uzavření školy

Autor: admin | Publikováno 13. 3. 2020 000 12:21 | Kategorie: Aktuality

Prosíme rodiče a studenty,

aby v době uzavření školy, kdy neprobíhá standardní výuka, věnovali zvýšenou pozornost informacím v systému Bakaláři. Jako klíčový komunikační kanál chceme v této době používat systém Komens.  Pro všeobecné informace, informace o úkolech a zadané práci se budou nejvíce využívat třídní nástěnky tohoto systému. Pro distribuci výukových materiálu a odevzdávání zadaných úkolů bude využíván převážně systém Moodle. Konkrétně toto bude upřesněno jednotlivými vyučujícími přes nástěnky a zprávy Komensu. Vyučující může zvolit jiný způsob elektronické distribuce materiálů a úkolů. Prosíme studenty, aby vyučujícím v tomto směru vyhověli.

Důležitá poznámka pro přihlášení do systému Bakaláři. Pro viditelnost zpráv v Komens, určených pro studenty, je nutné se přihlašovat svým studentským přihlášením, nikoli rodičovským.

Komunikační sytém Komens je přístupný přes webovou aplikaci Bakaláři nebo přes mobilní aplikací na chytrých telefonech. Systém Moodle je přístupný přes webové stránky, případně také přes mobilní aplikaci.

https://bakalari.gybon.cz/bakaweb
https://moodle.gybon.cz

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace pro Moodle
Mobilní aplikace pro systém Bakaláři

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com