Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

POZDRAVY Z LYTHAMU

Autor: admin | Publikováno 23. 9. 2020 000 10:19 | Kategorie: Aktuality

The presentation ceremony for the Travel Awards Competition has now been rearranged for May 2021. The British Ambassador in Prague, Nick Archer, has confirmed that he remains very keen to visit Gybon to present the prizes to Heřman Dušek, Magdaléna Polehňová and Eliška Saifrtová,  as well as certificates of achievement to all students who entered the competition.

I am disappointed the current pandemic has prevented from travelling to Hradec Králové this year and it has also not been possible for the travel award  winners to travel to the UK where we have many new restrictions this autumn.

However I hope that the winners will be able to undertake their chosen journeys in the UK  next summer and that they will gain special enjoyment from their visit after such a difficult year worldwide.

Instead of visiting the beautiful Krkonoše region this year – one of my favourite places –  I have recently been to Wales for a few days and claimed four summits for the Czech Republic !

I send my best wishes to Mr. Šterba, his staff, his students and their families at this very demanding time for you all – stay safe and be strong.

Julian Wilde

Výběrové řízení na pronájem školního bufetu

Autor: admin | Publikováno 21. 9. 2020 000 11:34 | Kategorie: Aktuality

Dne 16. 9. 2020 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na zajištění provozování školního bufetu. Komisi tvořili Mgr. Jan Štěrba, Mgr. Iveta Jalůvková, Ing. Ondřej Rusek. Celkem jsme posuzovali tři nabídky, pan Bc. Miloš Novák, pan Patrik Šiml, paní Tereza Šmídová.

Nejlépe zadaným kritériím vyhověla nabídka paní Šmídové. Všichni účastníci výběrového řízení byli o výsledcích informováni.

 

V Hradci Králové 21. 9. 2020, Mgr. Jan Štěrba

Doporučený postup v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a zákonné zástupce žáka

Autor: admin | Publikováno 17. 9. 2020 000 9:13 | Kategorie: Aktuality

(ke stažení zde)

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého[1].

 

Číst celé »

Zrušení hranice absence

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 16. 9. 2020 000 9:27 | Kategorie: Aktuality

Na základě paragrafu 8 odstavce 1 aktualizovaného školního řádu ruším na první pololetí školního roku 2020-2021 hranici absence ve výši 25 %. Žák bude klasifikován i při vyšším procentu absence, pokud splní ostatní podmínky klasifikace.

K tomuto opatření přistupuji proto, aby žáci chodili do školy pouze v dobrém zdravotním stavu.

Jan Štěrba, ředitel školy

Roušky ve škole od 18. září

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 9. 9. 2020 000 10:34 | Kategorie: Aktuality

Od 18. září se povinnost nosit roušky rozšiřuje na celou školu, nově i učebny.

Jan Štěrba

Sportovní kurzy kvint

Autor: Petr Slezák | Publikováno 1. 9. 2020 000 8:45 | Kategorie: Aktuality

Informační schůzka ohledně sportovních kurzů proběhne ve čtvrtek 3. 9. v 9:42 v tělocvičně (horní – Alpy, dolní – Jizerky). Do pátku 5. 9. odevzdejte vedoucím kurzů přihlášky (popř. souhlas zák. zástupce).

Pěvecký sbor Gybon přijímá nové zpěvačky a zpěváky

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 28. 8. 2020 000 9:59 | Kategorie: Aktuality

Zpíváte  rádi? S radostí vás přivítáme mezi sebe do školního sboru GYBON. Přijďte se na nás podívat a zazpívat si s námi. Čeká vás výborná parta nadšených mladých muzikantů od prim až po absolventy. I když nejsi skvělý sólista, u nás se zpívat naučíš! Tak neváhej a přijď! Každý čtvrtek v hudebně školy od 16,15 do 17,45 hodin. Na setkání s vámi se těší sbormistr Jaromír Schejbal a zpívající Gyboni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pronájem školního bufetu

Autor: admin | Publikováno 27. 8. 2020 000 10:31 | Kategorie: Aktuality

Podrobnější informace k výběrovému řízení na pronájem školního bufetu.

Školní bufet je zcela vybaven (lednice, vitríny, pulty, stoly, židle,…), toto vybavení je vám po dobu nájmu k dispozici. Po domluvě si provozovnu můžete osobně prohlédnout. (kontakt Jalůvková 495 518 194)

Do 16. září 2020 do 12.00 hod. doručte poštou nebo osobně do kanceláře školy zalepenou obálku, která bude mít nápis Neotvírat – školní bufet.

Obsahem obálky musí být:
1. kopie živnostenského listu
2. přehled nabídky sortimentu s přibližnými cenami
3. přehled dosavadní činnosti v oboru
4. finanční nabídku nájmu za provozování školního bufetu (k nájmu bude připočtena částka za energie, v současnosti odpovídá hodnotě 2 700Kč).

O výsledku výběrového řízení vás budeme informovat do 21. 9. 2020.

Školní jídelna Hradecká

Autor: admin | Publikováno 26. 8. 2020 000 13:25 | Kategorie: Aktuality

PROVOZ od 1.9.2020 – delší výdejní doba

Příjem nových strávníků na základě vyplněné žádosti pouze osobně ve dnech 31.8. a 1.9.2020 v čase od 7.00 do 18.00 hodin.

Více info na stránkách školní jídelny – https://www.jidelnahradecka.cz/

Burza učebnic

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 25. 8. 2020 000 13:43 | Kategorie: Aktuality

Burza učebnic proběhne v pátek 4. září 2020 od 7:30 v dolní tělocvičně.

Jan Štěrba

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com