Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Hudební výchova (Maturita – profilová část)

Hudební výchova (Maturita – profilová část)

Maturitní témata z hudební výchovy – Gymnázium B.Němcové, HK

 1. Periodizace dějin hudby. Pravěk. Starověk (Východní civilizace – Čína, Egypt,

antika – Řecko, Řím. Doklady o existenci hudby, nejstarší hudební nástroje.)

 

 1. Gregoriánský chorál. Světská hudba gotická. Počátky vícehlasu, ars antiqua.

Hudební nástroje gotiky.Historický vývoj notace.

 

 1. Ars nova. Nejstarší středověké české památky. Česká hudba za husitství. Česká renesance.

 

 1. Světová renesance.(Vysvětlení pojmu, specifika v hudbě, polyfonie, hudební

formy. Hlavní představitelé.)

 

 1. Baroko v Itálii, Francii, Anglii. Antonio Vivaldi (Charakteristika barokního slohu.   Monteverdi, Corelli, Pergolesi, Scarlatti, Lully, Purcell. Život a dílo A.Vivaldiho, jeho význam v instrumentální tvorbě.)

 

 1. Světové baroko. Georg Friedrich Händel. (Vysvětlení pojmu, vymezení etapy,

rozvoj instrumentální hudby. Život a dílo G.F.Händla, jeho význam). Barokní tance.

 

 1. Světové baroko. Johann Sebastian Bach (Znaky barokní hudby, nové hudební

formy. Život, dílo a význam uvedeného mistra). Temperované ladění.

 

 1. České baroko (zvláštnosti a specifika českého baroka, hlavní představitelé)

 

 1. Světový klasicismus. Joseph Haydn. (Vymezení období, charakteristika hudby.

Haydn jako představitel první vídeňské školy.)

 

 1. Světový klasicismus. Wolfgang Amadeus Mozart. (Nově vzniklé hudební

formy. Další představitel první vídeňské školy a jeho význam.)

 

 1. Světový klasicismus. Ludwig van Beethoven. (Znaky klasické hudby, změny

ve větách v symfonii. Význam posledního představitele první vídeňské školy.)

 

 1. Český klasicismus v emigraci i na domácí půdě. (Hlavní přestavitelé a jejich

význam. Důvody emigrace, směry emigrace. Zvláštnosti českého klasicismu.)

 

 1. Raný německý romantismus. (Vymezení směru. Znaky romantické hudby,

nové hudební formy, hlavní představitelé, zaměření a význam jejich tvorby.)

 

 1. Opera za romantismu. (Průřez operní tvorbou od G.Rossiniho

přes G.Verdiho k verismu a G.Puccinimu, stručný vývoj opery od baroka.)

 

 1. Ruský hudební romantismus. Mocná hrstka. Modest Petrovič Musorgskij.

Petr Iljič Čajkovskij.

 

 

 

 1. Novoromantismus. (Základní znaky novoromantické hudby, nové hudební

formy, národní školy. Hlavní představitelé novoromantismu a jejich přínos do

hudebních dějin. Pojmy idee fixe, leitmotiv, Gesamtkunstwerk.)

 

 1. Pozdní romantismus. Richard Strauss. Gustav Mahler.

 

 1. Vrcholný romantismus (Bruckner, Brahms, Grieg)

 

 1. Česká národní škola. Bedřich Smetana – život a dílo.

 

 1. Antonín Dvořák – světově proslulý český skladatel.

 

 1. Česká hudba 2.poloviny 19.století. Zdeněk Fibich. (Význam našeho jediného typicky

romantického skladatele). Hudební formy. (Základní dělení a přehled, příklady postupného

vývoje…)

 1. Impresionismus. (Vysvětlení pojmu, vymezení trvání. Hlavní světoví

představitelé.

 

 1. Česká moderna. Josef Bohuslav Foerster. Vítězslav Novák. Josef Suk.

 

 1. Expresionismus. (Vysvětlení pojmu, vymezení trvání, znaky. Druhá vídeňská

škola a její hlavní představitelé).

 

 1. Hudba 1.poloviny 20.století u nás. Leoš Janáček. Bohuslav Martinů. Jaroslav Ježek.

 

 1. Ruská vlna. Igor Stravinskij. Sergej Prokofjev. Dmitrij Šostakovič.

Hlavní znaky jejich tvorby, přínos do světové hudby.

 

 1. 20.století ve světové hudbě. Základní znaky moderní hudby, skladebné techniky.

Pařížská šestka. (Uvést některé stěžejní světové skladatelské osobnosti a jejich přínos).

 

 1. 20. století v české hudbě. (Uvést stěžejní skladatelské osobnosti převážně 2.poloviny

20.století – Trojan, Pauer, Hurník, Lukáš, Eben, Mácha, Raichl, Neumann, Jurkovič,

Loudová…)

 

 1. Vývoj operety a muzikálu. (Kořeny, hlavní představitelé ve světě i u nás). Lidský hlas jako

specifický nástroj (dělení hlasů, sbory, hlasová hygiena)

 

 1. Vývoj nonartificiální hudby v průběhu 20.století (Rozdíly mezi hudbou artificiální a

nonartificiální, stručný přehled). Jazz, jeho charakteristika, vývoj, využití jazzových prvků ve vážné hudbě, G.Gershwin)

 

II. Praktická část

1.Etuda nebo technická skladba či lidová píseň

2.Přednesová skladba či umělá píseň (árie)

3.Poslech a rozbor díla: období – gotika, renesance, baroko, klasicismus,

romantismus, impresionismus, 20.století

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.