Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Výtvarná výchova (Maturita – profilová část)

Výtvarná výchova (Maturita – profilová část)

Maturitní témata

Výtvarná výchova

 

 

 1. Pravěké umění

            (Paleolit, neolit, jeskynní malby…)

 

 1. Egypt

            (Architektura – hrobky, chrámy; sochařské a malířské zobrazení lidského těla)

 

 1. Umění oblasti Egejského moře

(Kréta, Mykény; Řecko – slohy v architektuře; sochařství…)

 

 1. Umění Říma

(Porovnání s řeckým uměním, rysy a odlišnosti v architektuře, sochařství…)

 

 1. Románské umění

(Hlavní rysy architektury, památky světové a české; charakteristika sochařství, malby)

 

 1. Gotika

(Rysy architektury, klenby; výzdobné a figurální sochařství, malba )

 

 1. Renesance v Itálii

(Charakteristika doby; architektura; hlavní osobnosti sochařství a malby – Leonardo, Michelangelo, Raffael, Donatello…)

 

 1. Renesance v dalších evropských zemích

(Dürer, Jan van Eyck, H. Bosch… El Greco;  česká renesance hlavně v architektuře)

 

 1. Barokní umění ve světě

(Architektura – charakteristika baroka dynamického, klasicistního; sochařství, malba, hlavní

osobnosti – Rembrandt, Rubens, Vermeer…, Velázquez…)

 

 1. Barokní umění v Čechách

(Architektura – charakteristika, hl. osobnosti – Dienzenhofer …; sochařství – Braun…;

malby – Brandl…)

 

 1. Klasicismus a romantismus

(Charakteristika a porovnání slohů; architektura ve světě a u nás; Canova, J. L. David;

Delacroix, Goya…., pseudohistorické slohy u nás)

 

 1. Realismus; generace Národního divadla

(Charakteristika směru, Courbet…; Zítek, Hynais, Aleš…; krajináři; Purkyně…)

 

 

 1. Impresionismus

(Charakteristika směru, Manet, Monet, Renoir…; A. Slavíček…)

 

 1. Reakce na impresionismus

(Tvorba a přínos Cézanna, Gauguina, van Gogha)

 

 1. Symbolismus a secese

(Charakteristika; malíři symbolisté;  Preisler, Bílek,Mucha, Zrzavý, Rousseau, Gaudí…)

 1. Fauvismus, expresionismus

(Charakteristika směrů, představitelé ve světě – Matisse…; Munch, Ensor, Marc….)

 

 1. Futurismus, kubismus

(Charakteristika směrů, představitelé ve světě, např. Boccioni; Picasso, Braque;  český

kubismus – srovnání se světem,  architektura …..)

 

 1. Dadaismus a surrealismus ve světové tvorbě

(Charakteristika směrů; Schwitters, Duchamp…, Ernst, Miró, Dalí, Tanguy, Magritte…)

 

 1. Český surrealismus

(Vazby k světové situaci, Šíma, Toyen, Muzika…)

 

 1. Nefigurativní tvorba ve světě v 1. pol. 20. stol.

(Orfismus, F. Kupka; neoplasticismus, P. Mondrian; akční malba, J. Pollock; abstraktní

expresionismus a lyrická abstrakce, Hartung, Rothko; op-art, Vasarely…)

 

 1. Hlavní osobnosti českého umění 1. pol. 20. stol.

(Špála, Filla, Zrzavý, Kubišta, Procházka; Váchal; Čapek, Guttfreund, Gočár…)

 

 1. Výtvarné tendence 2. pol. 20. stol. ve světovém figurativním umění

(Pop-art, Warhol, Rauschenberg…; fotorealismus; body-art ; nová figurace; neoexpresionismus, Bacon; neodada, Klein, Arman…)

 

 1. Nefigurativní tendence ve světovém umění 2. pol. 20. stol. (od 70. let)

(Land-art, Christo, Smithson; minimalismus, Fontana, Sol le Witt; konceptualismus, Kosuth; arte povera, H. Escobedo; Beuys, akce, instalace………)

 

 1. Poválečné umění v Čechách (do 60. – 70. let)

(Informel, Medek, Boudník…; nová citlivost , Kolář…; figurální tvorba, Sopko…)

 

 1. Poválečné umění v Čechách (od 70. let do současnosti)

(Body-art, Šimotová, Bromová…; land-art, Ságlová, Kafka…; performance, Ruller…;

Knížák; skupiny…)

 

 1. Architektura 20. stol.

            (Secese; Bauhaus; kubismus; funkcionalismus, Le Corbusier, Mies van der Rohe…;

mezinárodní styl, postmoderna…, Wright, Gehry, Liebeskind, Utzon,

Hundertwasser…;socialistická architektura u nás, architektura současná…)

 

 

 

 

Za komisi výtvarné výchovy

 

Jan Černoš

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.