Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Výtvarná výchova (Maturita – profilová část)

Výtvarná výchova (Maturita – profilová část)

 

Maturitní témata z výtvarné výchovy:

 

1.                   Pravěké umění

(Počátky umění, umění přírodních národů, malířství, sochařství, architektura, užité umění)

 

2.                   Starověké umění

(Egypt – architektura, malířství, sochařství, Sumerská říše, Persie)

 

3.                   Umění oblasti Egejského moře

(Kréta, Mykény, Řecko – architektonické slohy, kánon, malířství, sochařství)

 

4.                   Umění Říma

(Porovnání s řeckým uměním, římské malířství, sochařství, architektura, užité umění)

 

5.                   Románské umění

(Hlavní rysy architektury, památky světové a české, malířství, sochařství, užité umění)

 

6.                   Gotika

(Hlavní rysy architektury, malířství, sochařství, architektura, užité umění, památky světové a české)

 

7.                   Renesance v Itálii

(Charakteristika doby, architektura, hlavní osobnosti sochařství a malby)

 

8.                   Renesance v dalších evropských zemích

(Výčet oblastí, malířství, sochařství, architektura, užité umění, česká renesance)

 

9.                   Světové barokní umění a klasicismus

(Malířství, sochařství, architektura, hlavní osobnosti – Rembrandt, Rubens, Vermeer, Velázquez… Srovnání obou směrů, rokoko, empír)

 

10.               Barokní umění v Čechách

(Baroko a rokoko, malířství, sochařství, architektura, užité umění, hl. osobnosti – Dienzenhoferové, Braun, Brandl, Hollar)

 

11.               Romantismus, realismus

(Charakteristika a porovnání směrů, malířství, sochařství, architektura, pseudohistorické slohy v Čechách)

 

12.               Impresionismus a postimpresionismus

(Charakteristika směrů, český impresionismus)

 

13.               Symbolismus a secese

(Charakteristika, malířství, sochařství, architektura, užité umění, hl. osobnosti)

 

14.               Fauvismus, expresionismus, futurismus, kubismus

(Charakteristika směrů, představitelé ve světovém umění)

 

15.               Dadaismus a surrealismus v české a světové tvorbě

(Charakteristika směrů, hl. osobnosti, Duchamp, Ernst, Dalí, Šíma, Toyen, Muzika, Štyrský)

 

16.               Výtvarné tendence ve světovém a českém umění v 1. pol. 20. stol.

(Orfismus, neoplasticismus, akční malba, abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce, op-art…)

 

17.               Figurativní tendence ve světovém a českém umění v 1. pol. 20. stol.

(Představení směrů, Pop-art, fotorealismus, body-art, nová figurace, neoexpresionismus, nová citlivost, performance, výtvarné skupiny)

 

18.               Nefigurativní tendence ve světovém umění 2. pol. 20. stol. (od 70. let)

(Představení směrů, land-art, minimalismus, konceptualismus, akce, instalace, performance)

 

19.               Světová architektura 20. století

(Světové a české tendence, charakteristika stylů, hlavní osobnosti)

 

20.               Současné světové a české umění a umělecký provoz

(Představení směrů, škol, tendencí a skupin, hlavní osobnosti – F. Skála, M. Rittstein, M. Gabriel…, galerie, muzea, výstavní prostory, publikace, soutěže)

 

Za komisi výtvarné výchovy

Mgr. Jan Černoš

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.