Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Informatika a výpočetní technika (Maturita – profilová část)

Informatika a výpočetní technika (Maturita – profilová část)

Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky:

1. Pascal – práce s polem.
2. Dynamické datové struktury.
3. Počítačové sítě. Elektronická pošta, Služba WWW.
4. Podprogramy – procedury a funkce v Pascal.
5. Internet. Služby celosvětové sítě.
6. Modulární programování. Programové jednotky v jazyce Pascal.
7. Algoritmy pro vyhledávání a třídění
8. Služba WWW. HTML dokumenty.
9. Operační systém UNIX.
10. Soustavy lineárních rovnic.
11. Operační systém Windows.
12. Kancelářské aplikace – Tabulkové procesory.
13. Práce se soubory v jazyce Pascal.
14. Datové typy v jazyce Pascal.
15. Aplikace na Internetu – PHP.
16. Sítě s protokolem TCP/IP.
17. Databázové systémy.
18. Počítač, základní části, přídavná zařízení, základní pojmy.
19. Dynamické proměnné. Typ ukazatel.
20. Kancelářské aplikace – Textové editory.
21. Počítačové sítě.
22. Operační systémy.
23. Programovací jazyk Pascal.
24. OOP. Základní pojmy.
25. Algoritmus. Strukturované programování. Vývojové diagramy.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.