Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Matematika (Maturita – profilová část)

Matematika (Maturita – profilová část)

Maturitní témata z matematiky:

 1. Základy matematické logiky a teorie množin
 2. Číselné obory, dělitelnost čísel
 3. Algebraické výrazy, výrazy s odmocninami
 4. Polynomické funkce, rovnice a nerovnice v součinovém tvaru
 5. Racionální lomená funkce, rovnice a nerovnice v podílovém tvaru
 6. Iracionální funkce, rovnice a nerovnice
 7. Rovnice a nerovnice s parametry, soustavy rovnic a nerovnic
 8. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
 9. Logaritmická funkce, rovnice a nerovnice
 10. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
 11. Trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku
 12. Planimetrie, konstrukční úlohy
 13. Planimetrie, početní úlohy
 14. Stereometrie, polohové vlastnosti, tělesa
 15. Stereometrie, metrické vlastnosti, tělesa
 16. Základy lineární a vektorové algebry
 17. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
 18. Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru
 19. Analytická geometrie kvadratických útvarů
 20. Komplexní čísla
 21. Řešitelnost algebraických rovnic v oboru komplexních čísel
 22. Kombinatorika
 23. Pravděpodobnost a statistika
 24. Posloupnosti, vlastnosti posloupností, limita posloupnosti
 25. Posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost, užití
 26. Posloupnosti, nekonečné řady
 27. Diferenciální počet, limita funkce, derivace funkce
 28. Diferenciální počet, užití
 29. Integrální počet, primitivní funkce, užití
 30. Integrální počet, určitý integrál, užití

  

 

 

 

 

 

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.