Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Fyzika (Maturita – profilová část)

Fyzika (Maturita – profilová část)

 Maturitní témata z fyziky:

 1. Kinematika přímočarých a křivočarých pohybů
 2. Dynamika pohybů hmotného bodu a soustavy hmotných bodů
 3. Práce, výkon, energie
 4. Mechanika tuhého tělesa
 5. Mechanika kapalin a plynů
 6. Gravitační pole
 7. Pohyby v gravitačním a tíhovém poli
 8. Elektrické pole
 9. Teorie relativity
 10. Molekulová fyzika a termika
 11. Vnitřní energie, práce a teplo
 12. Vlastnosti plynů
 13. Získávání mechanické a elektrické energie v praxi
 14. Vlastnosti pevných látek
 15. Vlastnosti kapalin
 16. Změny skupenství
 17. Elektrický proud – základní pojmy, vodiče
 18. Elektrický proud v různých materiálech
 19. Stacionární magnetické pole
 20. Nestacionární magnetické pole
 21. Kmitání
 22. Střídavý elektrický proud, energetika
 23. Mechanické vlnění
 24. Rádiové elektromagnetické vlny a jejich užití
 25. Vlnové vlastnosti světla
 26. Optická zobrazení
 27. Elektromagnetická záření a jejich energie
 28. Základy kvantové fyziky a elektronový obal atomu
 29. Atomové jádro a elementární částice
 30. Astrofyzika

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.