Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Chemie (Maturita – profilová část)

Chemie (Maturita – profilová část)

Maturitní otázky z chemie:

 1. Stavba atomu
 2. Periodická soustava prvků
 3. Chemická vazba
 4. Chemické reakce
 5. Reakční kinetika a termochemie
 6. Chemická rovnováha v protolytických a redoxních dějích
 7. Vodík, kyslík
 8. Voda, roztoky a jejich složení
 9. Kovy- obecné vlastnosti, železo
 10. s1 a s2 prvky
 11. P1 a p2 prvky
 12. P3 a p4 prvky
 13. P5 a p6 prvky
 14. d- prvky
 15. Struktura a reakce organických sloučenin
 16. Klasifikace uhlovodíků, (cyklo) alkany, surovinové zdroje
 17. Nenasycené uhlovodíky
 18. Areny
 19. Deriváty uhlovodíků, halogenové deriváty, organokovové sloučeniny
 20. Dusíkaté deriváty, organické sloučeniny fosforu a křemíku
 21. Hydroxyderiváty, ethery a jejich sirné obdoby
 22. Karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny
 23. Deriváty karboxylových kyselin a kyseliny uhličité
 24. Sacharidy
 25. Lipidy, terpeny, steroidy
 26. Bílkoviny a jejich metabolismus
 27. Heterocyklické sloučeniny, nukleové kyseliny
 28. Složení a vlastnosti živých systémů, biokatalyzátory
 29. Metabolismus sacharidů a lipidů
 30. Syntetické makromolekulární látky

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.