Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Deskriptivní geometrie (Maturita – profilová část)

Deskriptivní geometrie (Maturita – profilová část)

Maturitní témata z deskriptivní geometrie

1. Předmět deskriptivní geometrie, metody deskriptivní geometrie, promítání
2. Kótované promítání
3. Mongeovo promítání
4. Pravoúhlá axonometrie
5. Zobrazení bodu, přímky, roviny
6. Sklopení
7. Otočení
8. Vzájemná poloha přímky a roviny
9. Vzájemná poloha dvou přímek
10. Vzájemná poloha rovin
11. Pravidelná tělesa
12. Hranol
13. Jehlan
14. Válec
15. Kužel
16. Koule
17. Elipsa
18. Hyperbola
19. Parabola
20. Řez kužele
21. Průnik roviny a tělesa
22. Průnik přímky a tělesa
23. Síť tělesa
24. Afinita
25. Kolineace

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.