Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Deskriptivní geometrie (Maturita – profilová část)

Deskriptivní geometrie (Maturita – profilová část)

Maturitní témata z deskriptivní geometrie

 1. Předmět, historie, metody deskriptivní geometrie
 2. Kótované promítání
 3. Mongeovo promítání
 4. Pravoúhlá xonometrie
 5. Zobrazení bodu, přímky, roviny
 6. Sklopení
 7. Otočení
 8. Vzájemná poloha přímky a roviny
 9. Vzájemná poloha dvou přímek
 10. Vzájemná poloha rovin
 11. Pravidelná tělesa
 12. Hranol
 13. Jehlan
 14. Válec
 15. Kužel
 16. Koule
 17. Elipsa
 18. Hyperbola
 19. Parabola
 20. Řez kužele
 21. Průnik roviny a tělesa
 22. Průnik přímky a tělesa
 23. Síť tělesa
 24. Afinita
 25. Kolineace
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.