Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Dějepis

Úspěchy mladých historiků GBN

Autor: admin | Publikováno 21. 4. 2023 000 12:50 | Kategorie: Dějepis

Mezinárodní dějepisná soutěž

Dne 5. 4. 2023 naše škola pořádala krajské kolo 31. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže . Z každého kraje postupují tři první týmy do finále, které se bude konat v listopadu 2023. Soutěže se v ČR a na
Slovensku zúčastnilo  309 gymnázii. Zadání připravují nejlepší čeští a slovenští historici. Testové otázky jsou rozesílány centrálně z Chebu do všech krajů v zapečetěných obálkách a otevírány až při zahájení soutěže. Téma letošního ročníku bylo: Evropa v letech 1945 -1975. Záštitu nad konáním soutěže v našem kraji převzal hejtman Královehradeckého kraje pan Mgr. Martin Červíček. V našem kraji se soutěže zúčastnilo čtrnáct gymnázií, což je nejvíce v historii.  Zvítězilo naše družstvo ve složení Martin Exner, Tomáš Kryl  /oba 5.B/ a Jan Špičan /5.A/, které získalo 122 bodů ze 135   možných, což byl šestý nejlepší výsledek ze všech zúčastněných českých a slovenských gymnázií. Přejeme hodně úspěchů ve finálovém kole v Chebu.
               
Krajský koordinátor Královehradeckého kraje Ivo Kout.

Dějepisná olympiáda

V okresním kole 52. ročníku dějepisné olympiády

s tematickým zaměřením: Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992  naši studenti dosáhli výborného umístění ve II. kategorii /střední školy/       

Letošní výsledky:

2. místo Lukáš Poul 5.A  
3. místo Petr Horník 4.B
4. místo Jan Špičan 5.A  

V krajské kole se Jan Špičan umístil na 5. místě.

3. místo družstva GBN

Autor: admin | Publikováno 8. 12. 2022 000 11:24 | Kategorie: Dějepis

v mezinárodní dějepisné soutěži mezi 327 gymnázii

24. 11. 2022 se v Chebu konalo finálové kolo jubilejního 30. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže. Letošním motem této nejprestižnější dějepisné soutěže v České republice bylo Cesta do pekla a zpět. Soutěžním tématem byla 2. světová válka v Evropě 1939-1945. Do finále se kvalifikovalo z krajských kol nejlepších 75 tříčlenných týmů, z celkových 327 zúčastněných českých a slovenských gymnázií. Soutěžní otázky tvořili nejlepší čeští a slovenští historici, kteří byli přítomni i při samotné soutěži. Organizátorovi soutěže, učiteli a manažerovi chebského gymnázia Mgr. Stulákovi, se podařilo získat opět velké množství sponzorů ze státního i soukromého sektoru, celkový rozpočet soutěže se vyšplhal na více než dva miliony Kč. Značná část těchto peněz byla věnována na nákup odborné literatury pro 250 účastníků finále v Chebu. Každý z účastníků si odvezl literaturu v hodnotě okolo 5 tisíc Kč. I ceny za celkové umístění jsou u nás nevídané. Každý soutěžící z prvních dvou týmů získal notebook, členové týmu na třetím místě chytré mobily. Mgr. Kout, který je krajským koordinátorem soutěže, byl opět členem dozorčí komise finále v Chebu. Objektivita soutěže je zajištěna tím, že testy opravují dva porotci z různých škol a kontrolují členové dozorčí komise. Samozřejmě nikdo nesmí opravovat ani kontrolovat testy svých studentů.

Náš tým ve složení Martin Exner, Tomáš Kryl z 5.B a Jan Špičan z 5.A v dubnu zvítězil suverénně v Královehradeckém kraji, kdy krajské kolo pořádalo naše gymnázium, s druhým nejvyšším počtem bodů ze všech 327 gymnázií. A roli spolufavorita celé soutěže dokázal naplnit i ve finále v Chebu. Z celkových možných 281 bodů získal 255 bodů, což v nabité konkurenci stačilo na krásné třetí místo. Děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia a gratulujeme.

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/dejepisna-soutez-gymnazium-studenti-skolstvi.A221125_693832_vary-zpravy_ba

Online exkurze – Památník Terezín

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 14. 5. 2021 000 11:21 | Kategorie: Aktuality, Dějepis

V pátek 14. května 2021 vyrazily třídy 5.A a 5.B na exkurzi do Památníku Terezín. Protože žijeme ve specifické době, tak nikdo z účastníků nemusel brzy ráno vstávat na autobus – stačilo se před osmou hodinou ráno připojit k online programu. Nejprve nám byla představena historie města – velmi tomu napomohla virtuální prohlídka prostřednictvím 3D modelů muzea i samotného ghetta. Po prohlídce jsme si dali chvíli pauzu, protáhli se u obrazovek a následně se pustili do workshopů – na výběr byla dvě témata: Nacistická propaganda a Láska v ghettu Terezín. Každý workshop byl postaven trochu jinak – u propagandy jsme si prošli množství ukázek a odhalovali na nich znaky propagandy, téma lásky a lidskosti, vztahů v ghettu směřovalo spíše k otevírání vnitřních otázek a zamyšlení se.

Exkurze přinesla mnoho zajímavých informací, podnětů a také nám nabídla vítané osvěžení distanční výuky. Věřím, že příště už se setkáme přímo v Terezíně!

Vynikající výsledky našich studentů v OK 49. ročníku dějepisné olympiády

Autor: admin | Publikováno 20. 2. 2020 000 9:49 | Kategorie: Dějepis

V okresním kole 49. ročníku dějepisné olympiády s tematickým zaměřením: Dlouhé století odchází /1880- 1920/ naši studenti dosáhli výborného umístění v obou kategoriích.        
Letošní výsledky:

I. kategorie: ŽŠ a nižší gymnázium
     2. místo – Tomáš KRYL, 2. B
     3. místo – Martin EXNER, 2. B
     4. místo – Jan ŠPIČAN, 2. A

II. kategorie: střední školy
     1.
místo – Daniel Jiří HANZLÍK, 4. B
     4. místo – Jan ŠTĚPÁNEK, 5. B

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme úspěch v krajském kole soutěže. Za PK dějepis Ivo Kout.

Dějepisná olympiáda 2019

Autor: admin | Publikováno 8. 11. 2019 000 13:06 | Kategorie: Dějepis

Dějepisná olympiáda 2019

pro první a druhé roč. – I. kategorie

a poprvé i pro třetí až šesté roč. – II. kategorie

Tematické zaměření ročníku:

Století odchází / 1880 – 1920/

v I. kategorii mírně převažují čs. dějiny,

ve II. kategorii světové dějiny

Termín konání školního kola :

Pondělí   25. 11.  2019

4. vyučovací hodinu / 10:55 – 11:40 v DU/

Přihlášky: do 22. 11. 2019 u svých vyučujících dějepisu

Literatura: pro školní kolo stačí učebnice dějepisu pro první a druhý roč. pro I. kat. a učebnice dějepisu pro 5. ročník pro II. kat.

Podrobnosti o soutěži :

  1. kat https://soutezekhk.cz/?soutez=12&kategorie=51
  2. kat. https://soutezekhk.cz/?soutez=12&kategorie=232

Reprezentace GYBON na Slavnosti škol Paměti národa

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 8. 10. 2019 000 10:15 | Kategorie: Aktuality, Dějepis, Základy společenských věd

Ve čtvrtek 3.10. 2019 vyrazila skupina studentů ze současné 4.A do Prahy na Slavnost škol Paměti národa, kde uvedli životní příběh „svého“ pamětníka pana Stanislava Pitaše. Během minulého školního roku průběžně na tomto svém projektu pracovali – pana Pitaše navštívili, rozhovor nahráli, sestříhali a na jaře v regionálním kole vítězně prezentovali. Když organizátoři z Paměti národa oslovili naše studenty s dotazem, zda by jako jedni ze čtyř vítězných týmů ukázali výsledky své práce na Slavnosti škol PN, zavládlo mezi nimi nadšení i mírná nervozita a pozvání do Lichtenštejnského paláce rádi přijali. Po zkoušce přímo v sále Bohuslava Martinů na HAMU a doladění drobností v prezentování přišlo vystoupení v rámci samotné slavnosti – a to naši studenti zvládli bravurně. Odměnou (i za jejich celoroční práci) jim byl potlesk zaplněného sálu a také písnička na přání od Tomáše Kluse. Slavnost byla velmi příjemnou a milou tečkou za loňským ročníkem projektu Příběhy našich sousedů – dle slov naší regionální koordinátorky už pomalu klepe na dveře ročník letošní – kdo by měl zájem, více informací naleznete u pana učitele Lehara.

Další úspěch historiků GBN

Autor: admin | Publikováno 15. 4. 2019 000 10:59 | Kategorie: Dějepis

27. 3. 2019 se na naší škole konalo krajské kolo mezinárodní dějepisné soutěže pro Cheb 2019. Z každého kraje postupují tři první týmy do finále, které se bude konat v listopadu 2019. Soutěže se účastní více než 200 gymnázii z ČR a SR. Testové otázky jsou rozesílány centrálně z Chebu do všech krajů v zapečetěných obálkách a otvírány až při zahájení soutěže. Mezi všemi českými a moravskými gymnázii náš bodový zisk stačil na 10. místo.

Krajský koordinátor Královehradeckého kraje Ivo Kout.

Dozvuky projektu Příběhy našich sousedů – pan Stanislav Pitaš na GYBONU

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 12. 4. 2019 000 14:46 | Kategorie: Aktuality, Dějepis, Základy společenských věd

Anička, Hanka, Káťa, Lea a Matěj – tato pětice ze 3.A tvořila tým, který několik měsíců pracoval na zdokumentování příběhu pana Pitaše – chartisty, disidenta a vězně komunistického režimu. A právě díky nim se podařilo domluvit s panem Pitašem přednášku a besedu pro spolužáky ze třídy – tuto besedu navíc sami vedli.

Vyučující sedí mezi studenty, vepředu skupina žáků a mezi nimi hlavní host – tak vypadala tato netradiční hodina dějepisu. Pan Pitaš nám představil svůj životní příběh – podpis Charty 77, návštěvy na Hrádečku u Olgy a Václava Havlových, dobrodružství při snaze dostat se do Prahy na Den lidských práv nebo čas strávený ve vězení a psychiatrické léčebně. Některé části vyprávění vedly ke smíchu publika, jiné přinášely smutek do tváří.

Rád bych poděkoval panu Pitašovi za čas věnovaný studentům školy a celý tým ze 3.A bych rád ocenil za velký podíl na zprostředkování tohoto příběhu nejen spolužákům, ale široké veřejnosti.

Příběh pana Pitaše můžete zhlédnout zde:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/kralovehradecko/kralovehradecko-2018-2019/pitas-stanislav/

Příběhy našich sousedů – slavnostní vyhlášení a 1. místo pro GYBON

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 1. 4. 2019 000 15:56 | Kategorie: Aktuality, Dějepis, Základy společenských věd

V pátek 29. března 2019 proběhla slavnostní prezentace výsledků práce studentských týmů v letošním projektu Příběhy našich sousedů v našem regionu. Letos se do projektu zapojily dokonce dva týmy z naší školy – studenti ze 3.A dokumentovali život pana Stanislava Pitaše, o rok starší studenti ze 4.A natáčeli s panem Janem Petrofem.

Během uplynulých měsíců studenti natočili na videokamery vyprávění pamětníků, dohledali dokumentární materiály k jejich příběhům, digitalizovali dobové fotografie, napsali životopisy pamětníků a nakonec sestříhali vlastní reportáže, které představili široké veřejnosti právě na slavnostní prezentaci v aule Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jejich vystoupení, stejně jako výsledné videoreportáže, hodnotili odborní porotci – děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové František Vaníček, dokumentarista Rudolf Adler a historik Jaroslav Najbert.

Za GYBON bychom rádi ocenili práci všech zúčastněných týmů ze všech škol, příběh každého z deseti představených pamětníků byl inspirativní, zároveň však máme velkou radost, že první místo si odnesli naši studenti ze 3.A a jejich zpracování životního příběhu pana Stanislava Pitaše! Gratulujeme!

Výsledky práce studentských týmů můžete nalézt na webu
https://www.pribehynasichsousedu.cz/kralovehradecko/kralovehradecko-2018-2019

Do 11.4. pak máte možnost u UHK navštívit putovní výstavu o životech zmíněných pamětníků – více informací najdete zde:
https://www.facebook.com/events/2407293219498852

Výsledky konkurzu do družstva pro dějepisnou soutěž v Chebu 2019

Autor: admin | Publikováno 5. 3. 2019 000 13:36 | Kategorie: Aktuality, Dějepis

Téma: Československo 1978 – 1992

Test na 60 bodů

Družstvo pro Cheb

1. J. Štěpánek 4.B – 50 bodů

2. M. Exner 1.A – 37 bodů

3. T. Kryl 1.A – 35 bodů

Náhradníci

4. V. Macura 5.A – 31 bod

5. D. Hanzlík 3.B – 30 bodů

————————————————

6. E. Perthen 5.C – 29 bodů

7. K. Šicová 3.C – 28 bodů

8. K. Krištof 3.B – 27 bodů / 7 bodů /

9. B. Zimová 4.A – 27 bodů / 4 body /

10. K. Šatníková 4.C – 21 bodů

11. J. Skořepa 4.C – 20 bodů / 5 bodů /

12. F. Šolc 4.C – 20 bodů / 4 body /

Celkem se konkurzu zúčastnilo 14 studentů.

V případě rovnosti bodů rozhodoval vyšší zisk v posledních třech otázkách.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.