Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Základy společenských věd

4.A v Praze na exkurzi ZSV

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 15. 5. 2023 000 13:45 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

4.A zavítala v pátek 12. května do Prahy, aby navštívila poslaneckou sněmovnu a novou expozici ČNB.

V poslanecké sněmovně nás prováděl hradecký poslanec pan Matěj Havel, který nás neformálním způsobem zasvětil do provozu sněmovny, práce poslaneckých klubů a výborů a provedl nás jednacím sálem, tiskovým střediskem i kuloáry. Při procházení labyrintem chodeb nás pozdravila předsedkyně poslanecké sněmovny paní Markéta Pekarová Adamová. Pan poslanec v sobě nezapřel profesi učitele – z jeho výkladu bylo znát, že skutečně věří ve smysl této práce.

Odpoledne jsme si v České národní bance prohlédli interaktivní expozici Za měnou. Dozvěděli jsme se, co ČNB a hlavně bankovní rada dělá, o nástrojích měnové politiky, historii měny i např. o měnové reformě v roce 1953. Trochu nás zamrazilo při představě výměny starých peněz za nové v poměru 5:1… V expozici je kromě množství informací i spousta herních aktivit a také možnost prozkoumat ochranné prvky našich bankovek, což jsme si ověřili na těch vlastních. Na závěr jsme mohli vstoupit do bývalého trezoru, potěžkat si zlatou cihlu a obdivovat unikátní zlatou minci o nominální hodnotě 100 000 000, která je největší zlatou mincí v Evropě.

Broumovské diskuse 2022

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 11. 11. 2022 000 10:41 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Mezi 3. a 4. listopadem proběhl v prostorách Broumovského kláštera další ročník již tradičních Broumovských diskusí. Jedná se o dvoudenní diskusní konferenci s doprovodným programem. Jejím cílem je pozvat do Broumova zajímavé osobnosti společenského, politického, vědeckého i duchovního života a rozproudit diskusi na aktuální společenská témata. Konference je přístupná široké veřejnosti i studentům, pro něž jsou každoročně vypisována výběrová stipendia hradící pobyt na konferenci. Konference poskytuje velký prostor pro debatu – každý z diskusních panelů trvá 2,5 až 3 hodiny, a tak je možné diskutovat do hloubky. Setkání má mezigenerační charakter a klade důraz na principy demokratické diskuse. Součástí konference je pestrý doprovodný program – koncert, mše svatá, setkání u číše vína, meditace, výstava, prohlídka kláštera či architektury v okolí.

Tématem letošního, 9. ročníku, byla Solidarita a sounáležitost, o nichž se debatovalo ve třech panelech.

V prvním panelu diskutovali na téma solidarity v současné Evropě, politolog a disident Daniel Kroupa, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková a novinář Vojtěch Boháč. Celou diskusi výše zmíněných moderovala Světlana Witowská.

Druhý panel byl spíše zamyšlením nad tématem solidarity. Zabýval se především tím, co to znamená pociťovat solidaritu, jak souvisí s charakterem či se soucitem, nebo zdali je solidarita přirozenou lidskou vlastností. Pozvání přijali Eugenie Číhalová, Karin Lednická a Pavel Pola.

Posledním panelem a zcela jistě největším lákadlem letošních diskusí byla solidarita a sounáležitost pohledem prezidentských kandidátů. Mezi hosty nechyběli Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Josef Středula.

Poslední aktivitou byly studentské workshopy. Studenti si mohli vybrat ze dvou workshopů. První vedl Antonín Kokeš, podnikatel, zakladatel společnosti Albi, majitel sítě pražských pekáren – Antonínovo pekařství a sportovní značky Kinoko. Druhý workshop vedla moderátorka a publicistka Daniela Brůhová.

Já osobně jsem se zúčastnil workshopu pana Kokeše, který nás seznámil s problematikou participativního rozpočtu. Po workshopech již následovala cesta zpět do Hradce Králové.

Sepsal Jan Špičan, 5.A

Případní zájemci se mohou příští rok ucházet o stipendium, které pokrývá veškeré náklady této jedinečné dvoudenní konference.

setkání na diskusích i s našimi absolventy

Leona Wagnerová ve vítězném týmu soutěže Akademie věd ČR Otevřená věda

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 6. 12. 2021 000 9:38 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Naše studentka Leona Wagnerová z 6.A dosáhla skvělého úspěchu –  její tým získal 1. místo v soutěži stážistů projektu Otevřená věda na půdě Akademie věd ČR. 18. a 19. listopadu 2021 se absolventi stáží letošního ročníku Otevřené vědy sešli v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze-Krči, aby zde před odbornými porotami svých oborů představili výsledky své roční týmové práce.

Lea pracovala v týmu, který zaštiťoval Sociologický ústav AV ČR pod vedením lektorky Mgr. Niny Fárové, Ph.D. Téma znělo Gender a technologie a studentky se zabývaly tím, jaký původ, příčiny a řešení mají genderové rozdíly v technologické gramotnosti. Ve vědní oblasti Humanitní a společenské vědy bylo posuzováno 20 příspěvků, které prezentovalo 45 středoškoláků z celé republiky.

Projekt Otevřená věda podporuje talentované studenty se zájmem o vědu. Cílem je umožnit středoškolským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe a motivovat je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Studenti se během roční stáže vzdělávají  a zapojují do činnosti ústavů Akademie věd ČR podle svého výběru.

Gratulujeme ke krásnému úspěchu a děkujeme Leoně Wagnerové za výbornou reprezentaci naší školy.

Zájemci o stáže nejen v humanitních, ale i přírodovědných oborech se mohou o projektu informovat zde: https://www.otevrenaveda.cz/cs/staze-pro-studenty/

 

Tým z gybonu postupuje do celostátního finále soutěže EuropaSecura

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 25. 6. 2020 000 7:49 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Tým ve složení Lukáš Dyntar, Ervín Perthen a Denis Hladík ze sexty C zvítězil v krajském kole 13. ročníku soutěže EuropaSecura a postupuje do celostátního finále. Jedná se o soutěž zaměřenou na bezpečnostní problematiku, prověřuje se všeobecný přehled o mezinárodní bezpečnostní situaci, faktické znalosti i diplomatické schopnosti. Celostátní finále je organizováno ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a příslušníky Armády ČR na vojenské základně v Brdech. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou situaci ve fiktivním státě. Našemu skvělému týmu blahopřejeme a držíme palce do finále!

Beseda s diplomaty USA na Gymnáziu Boženy Němcové

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 13. 12. 2019 000 10:00 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

V úterý 3.12.2019 se bezmála 60 studentů zúčastnilo v přednáškové učebně Gymnázia Boženy Němcové besedy se dvěma diplomaty ambasády Spojených států amerických v Praze. Pánové Aaron Burge (ředitel oddělení General services) a štábní praporčík Chad Gann dali po úvodním představení a krátké přednášce o fungování velvyslanectví žákům možnost dotazovat se na různé aspekty jejich práce. Studenti položili diplomatům celou řadu otázek; zajímalo je například, jak vypadá typický pracovní den na ambasádě, řeč přišla i na osobní život. V rámci diskuze došlo i na reflexi konkrétního působení ambasády v českém veřejném prostoru.  Po ukončení besedy ředitel školy oběma hostům poděkoval za přínosnou přednášku a předal jim drobné upomínkové předměty.

6. Broumovské diskuse a výprava z GYBONu

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 8. 11. 2019 000 17:08 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Je již milou tradicí, že se studenti naší školy na začátku listopadu vydávají do Broumova, kde se v místním klášteře účastní programu diskusí. Díky stipendiím, která za svou esej získalo letos dvanáct našich studentů (plus dva ex-gyboňáci), mají možnost setkat se a diskutovat s takovými osobnostmi, jako je Eliška Wagnerová, Tomáš Petráček, Markéta Sedláčková, Petr Fischer, Světlana Witowská nebo Věra Roubalová Kostlánová. Letos se nám zcela mimo oficiální program diskusí podařilo díky ochotě hostů uspořádat neformální večerní setkání a besedu studentů s Tomášem Petráčkem a Petrem Fischerem, ke kterým se později připojili další účastníci debatních panelů a organizátoři akce. Toto improvizované setkání, kdy u jednoho stolu seděli a debatovali studenti s „VIP hosty“ diskusí, symbolicky vypovídalo o atmosféře diskusí – pokud se diskutuje slušně a dle pravidel, silou argumentů a ne silou hlasu, jsou otevřeny všem bez rozdílu. Věříme, že i pro naše studenty příští rok!

Zdroj fotografií: facebook.com/broumovskediskuse

Reprezentace GYBON na Slavnosti škol Paměti národa

Autor: Pavel Lehar | Publikováno 8. 10. 2019 000 10:15 | Kategorie: Aktuality, Dějepis, Základy společenských věd

Ve čtvrtek 3.10. 2019 vyrazila skupina studentů ze současné 4.A do Prahy na Slavnost škol Paměti národa, kde uvedli životní příběh „svého“ pamětníka pana Stanislava Pitaše. Během minulého školního roku průběžně na tomto svém projektu pracovali – pana Pitaše navštívili, rozhovor nahráli, sestříhali a na jaře v regionálním kole vítězně prezentovali. Když organizátoři z Paměti národa oslovili naše studenty s dotazem, zda by jako jedni ze čtyř vítězných týmů ukázali výsledky své práce na Slavnosti škol PN, zavládlo mezi nimi nadšení i mírná nervozita a pozvání do Lichtenštejnského paláce rádi přijali. Po zkoušce přímo v sále Bohuslava Martinů na HAMU a doladění drobností v prezentování přišlo vystoupení v rámci samotné slavnosti – a to naši studenti zvládli bravurně. Odměnou (i za jejich celoroční práci) jim byl potlesk zaplněného sálu a také písnička na přání od Tomáše Kluse. Slavnost byla velmi příjemnou a milou tečkou za loňským ročníkem projektu Příběhy našich sousedů – dle slov naší regionální koordinátorky už pomalu klepe na dveře ročník letošní – kdo by měl zájem, více informací naleznete u pana učitele Lehara.

Exkurze Třebíč – Osvětim – Březinka

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 20. 9. 2019 000 9:31 | Kategorie: Základy společenských věd

Již 4. a 5. listopadu 2019 pořádáme dvoudenní exkurzi, v rámci které navštívíme židovské město v Třebíči a koncentrační tábory Osvětim a Březinku. Zúčastnit se mohou studenti vyššího gymnázia (přihlášky a platba u Mgr. A. Štefkové).

Beseda o médiích

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 27. 6. 2019 000 8:02 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd
  1. června 2019 proběhla beseda v rámci projektu Týdny mediálního vzdělávání. S našimi studenty besedoval novinář Vojtěch Berger – dlouholetý redaktor zahraniční redakce Českého rozhlasu a nyní redaktor zpravodajského webu Hlídací pes. Pan Berger mluvil o nových trendech v žurnalistice, o vlastnické struktuře českých médií a o významu novinářské práce v současné době. Na několika ukázkách jsme mohli vidět příklady selhání nezávislosti médií i nekvalitní práci některých novinářů. Nakonec jsme porozuměli, v čem spočívá hodnota objektivní informace a proč je důležité chránit nezávislost médií v demokratické společnosti. Náš host ocenil solidní přehled našich studentů v této problematice.

 

Studentské volby do Evropského parlamentu

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 30. 4. 2019 000 7:01 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Již tradičně se naše škola zapojí do Studentských voleb, celorepublikové akce, do které je zapojeno 249 škol. Tentokrát budeme vybírat poslance Evropského parlamentu.

Volby proběhnou v úterý 7. 5. 2019 ve studovně, volit mohou všichni studenti, kterým již bylo 15 let, podle stanoveného rozvrhu (budou informovat učitelé ZSV) nebo kteroukoli přestávku.

Zájemci se mohou předem seznámit s hlasovacím lístkem, jmenným seznamem kandidátů nebo s pokyny pro voliče.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.