Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Broumovské diskuse 2022

Broumovské diskuse 2022

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 11. 11. 2022 000 10:41 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Mezi 3. a 4. listopadem proběhl v prostorách Broumovského kláštera další ročník již tradičních Broumovských diskusí. Jedná se o dvoudenní diskusní konferenci s doprovodným programem. Jejím cílem je pozvat do Broumova zajímavé osobnosti společenského, politického, vědeckého i duchovního života a rozproudit diskusi na aktuální společenská témata. Konference je přístupná široké veřejnosti i studentům, pro něž jsou každoročně vypisována výběrová stipendia hradící pobyt na konferenci. Konference poskytuje velký prostor pro debatu – každý z diskusních panelů trvá 2,5 až 3 hodiny, a tak je možné diskutovat do hloubky. Setkání má mezigenerační charakter a klade důraz na principy demokratické diskuse. Součástí konference je pestrý doprovodný program – koncert, mše svatá, setkání u číše vína, meditace, výstava, prohlídka kláštera či architektury v okolí.

Tématem letošního, 9. ročníku, byla Solidarita a sounáležitost, o nichž se debatovalo ve třech panelech.

V prvním panelu diskutovali na téma solidarity v současné Evropě, politolog a disident Daniel Kroupa, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková a novinář Vojtěch Boháč. Celou diskusi výše zmíněných moderovala Světlana Witowská.

Druhý panel byl spíše zamyšlením nad tématem solidarity. Zabýval se především tím, co to znamená pociťovat solidaritu, jak souvisí s charakterem či se soucitem, nebo zdali je solidarita přirozenou lidskou vlastností. Pozvání přijali Eugenie Číhalová, Karin Lednická a Pavel Pola.

Posledním panelem a zcela jistě největším lákadlem letošních diskusí byla solidarita a sounáležitost pohledem prezidentských kandidátů. Mezi hosty nechyběli Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Josef Středula.

Poslední aktivitou byly studentské workshopy. Studenti si mohli vybrat ze dvou workshopů. První vedl Antonín Kokeš, podnikatel, zakladatel společnosti Albi, majitel sítě pražských pekáren – Antonínovo pekařství a sportovní značky Kinoko. Druhý workshop vedla moderátorka a publicistka Daniela Brůhová.

Já osobně jsem se zúčastnil workshopu pana Kokeše, který nás seznámil s problematikou participativního rozpočtu. Po workshopech již následovala cesta zpět do Hradce Králové.

Sepsal Jan Špičan, 5.A

Případní zájemci se mohou příští rok ucházet o stipendium, které pokrývá veškeré náklady této jedinečné dvoudenní konference.

setkání na diskusích i s našimi absolventy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.