Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Dějepis > Dějepisná olympiáda 2019

Dějepisná olympiáda 2019

Autor: admin | Publikováno 8. 11. 2019 000 13:06 | Kategorie: Dějepis

Dějepisná olympiáda 2019

pro první a druhé roč. – I. kategorie

a poprvé i pro třetí až šesté roč. – II. kategorie

Tematické zaměření ročníku:

Století odchází / 1880 – 1920/

v I. kategorii mírně převažují čs. dějiny,

ve II. kategorii světové dějiny

Termín konání školního kola :

Pondělí   25. 11.  2019

4. vyučovací hodinu / 10:55 – 11:40 v DU/

Přihlášky: do 22. 11. 2019 u svých vyučujících dějepisu

Literatura: pro školní kolo stačí učebnice dějepisu pro první a druhý roč. pro I. kat. a učebnice dějepisu pro 5. ročník pro II. kat.

Podrobnosti o soutěži :

  1. kat https://soutezekhk.cz/?soutez=12&kategorie=51
  2. kat. https://soutezekhk.cz/?soutez=12&kategorie=232
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.