Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

nejnovější články

Oznámení termínu voleb do školské rady

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 26. 9. 2017 v 14:17 | Kategorie: Aktuality

 

Oznámení termínu voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu pro volby členů školské rady pro školy zřizované Královéhradeckým krajem účinného od 1. 5. 2012 sděluji podrobnosti k volbám do školské rady.

V souladu se školským zákonem zřizuje Rada Královéhradeckého kraje školskou radu.

Tato rada má 6 členů:

  • 2 členy jmenuje Rada Královéhradeckého kraje
  • 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
  • 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

Za účelem volby zřizuji přípravný výbor.

Jeho členy jsou Mgr. Iveta Jalůvková, Mgr. Alexandra Štefková, Lucie Hopková.

Zvoleni do školské rady mohou být osoby způsobilé k právním úkonům.

Kandidáty je možné písemně navrhovat Mgr. Ivetě Jalůvkové nejpozději do 7. 11. 2017.

 

  1. Volba členů rady pedagogickými pracovníky

Oprávněni volit jsou pedagogičtí pracovníci školy.

Volby členů školské rady proběhnou 15. 11. 2017 od 13.30 do 19.00 ve sborovně školy.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše 2 kandidáty a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň polovina pedagogických pracovníků.

Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

 

  1. Volba členů rady zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Oprávněni volit jsou zletilí žáci (v den konání voleb jsou starší 18 let) a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volby členů školské rady proběhnou 15. 11. 2017 od 13.30 do 19.00 ve sborovně školy.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše 2 kandidáty a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň pětina z celkového počtu zletilých žáků

a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

 

 

V Hradci Králové 26. 9. 2017                                                Jan Štěrba, ředitel školy

Volný den

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 9. 2017 v 13:40 | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volný den na 29. září 2017 z provozních důvodů.

 

V Hradci Králové 14. 9. 2017                                                         Jan Štěrba, ředitel školy

Odpočet zahájen, Iselsberg čeká

Autor: Petr Slezák | Publikováno | Kategorie: Tělesná výchova

Termín tradičního prosincového volitelného lyžařského a snowboardového kurzu je 14.-19. 12. 2017. Po 4 dny máme k dispozici střediska Sillian, Zettersfeld, Hochstein, Mölltal, St. Jakob nebo Matrei-Kals. Ubytování a polopenze hotelu Iselsbergerhof jsou prověřené. Přihlášky a informace u prof. P. Adámka.

Informace ke sportovnímu kurzu v Jizerských horách

Autor: admin | Publikováno 13. 9. 2017 v 9:40 | Kategorie: Aktuality

Studenti před odjezdem odevzdají podepsaná poučení o bezpečnosti a potvrzení o bezinfekčnosti.

Zlepšete si své komunikační a prezentační dovednosti absolvováním interaktivního semináře!

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 11. 9. 2017 v 16:35 | Kategorie: Aktuality, Český jazyk a literatura

Studenti vyššího gymnázia mají možnost absolvovat přímo na naší škole interaktivní seminář vedený externí lektorkou zaměřený na komunikaci a správnou prezentaci.

Každý z nabízených kurzů trvá 6 vyučovacích hodin (dvakrát blok tří hodin), počet účastníků je 12 – 20. Cena za hodinu je 250 Kč pro celou skupinu!

Můžete zvolit ze tří nabízených variant:

  1. Chceme jednat asertivně a umíme to?
  2. Jak lépe komunikovat a zvládat konfliktní situace
  3. Jak dobře zvládat prezentaci

Bližší informace a přihlášení na kurz u p. Štefkové (kabinet ČJ). Kurzy budou otevřeny podle počtu zájemců.

Sportovní kurz kvint, tedy pátých ročníků, 2017

Autor: Petr Slezák | Publikováno | Kategorie: Tělesná výchova

Účastníci sportovního kurzu se sejdou ve čtvrtek 14. 9. v 9:42 v tělocvičně. Kurz v Jizerských horách – Th, kurz v Alpách Td. Účast nutná!

dokumenty pro studenty 2017

informace o sportovním kurzu 2017

 

Pro studenty kvint, tedy pátých ročníků!

Autor: Petr Slezák | Publikováno 8. 9. 2017 v 11:37 | Kategorie: Aktuality

Informační schůzka ke sportovním kurzům se uskuteční ve čtvrtek 14. 9. v dolní tělocvičně (Alpy) a v horní tělocvičně (Jizerky). Doplatky za Alpy nezapomeňte poslat do neděle na účet školy, doplatek za Jizerské hory po návratu a obdržení faktur tamtéž.

Burza učebnic

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 5. 9. 2017 v 14:40 | Kategorie: Aktuality

Burza učebnic proběhne v pátek 8. září 2017 od 7:30 v dolní tělocvičně.

Jan Štěrba

Informace jen pro tercie, tedy třetí ročníky

Autor: Petr Slezák | Publikováno 4. 9. 2017 v 6:34 | Kategorie: Tělesná výchova

Studenti tercií se v letošním školním roce zúčastní lyžařského kurzu v termínu 11. – 17. 3. 2018.

Číst celé »

Informace nejen pro fanoušky Adama Ondry

Autor: Petr Slezák | Publikováno | Kategorie: Tělesná výchova

I v letošním školním roce bude probíhat dobrovolná občasná zájmová aktivita lezení na umělé stěně. Leze se vždy v pondělí od 17:00 cca jednou za měsíc. Následující termíny si zapište za uši: 9. 10., 6. 11., 11. 12. Minimální počet studentů je stanoven na 6. Při příznivé astrologické konstelaci plánuje výkonný výbor našeho uskupení během podzimu i jednodenní víkendový výjezd. Více informací u prof. Paulů a Ruska

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com