Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

nejnovější články

MĚJTE NÁPAD, PIŠTE A JEĎTE DO FRANCIE!

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 21. 12. 2016 v 18:41 | Kategorie: Aktuality, Francouzský jazyk

Soutěž učená studentům francouzštiny hradeckých gymnázií.

MĚJTE NÁPAD, PIŠTE A JEĎTE DO FRANCIE!

Stačí vytvořit nápaditý text na téma voda v libovolném literárním útvaru (fejeton, esej, pohádka, báseň, úvaha,….) en français bien sûr a odeslat jej nejpozději do 31. 1. 2017 na emailovou adresu soutez_francouzstina@khp.cz.

Text vybraný odbornou porotou vyhraje zájezd do Francie. Neváhejte a začněte psát!15419642_1334280469955936_2084488180744620858_o

krajský seminář MO kategorie B, C

Autor: Lenka Homoláčová | Publikováno 19. 12. 2016 v 11:07 | Kategorie: Aktuality, Soutěže

Odbor školství KÚ Královéhradeckého kraje , JČMF Hradec Králové a Univerzita Hradec Králové  pořádají v pondělí  9.1.2017 v nové budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové

krajský seminář pro řešitele domácích úloh 66. ročníku MO v kategoriích B a C. Seminář proběhne v době od 9,30 hodin do 12,30 hodin. Další informace u vyučujících matematiky.

Gympl roku 2017

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 12. 2016 v 12:01 | Kategorie: Aktuality

Opět se uskuteční projekt Gympl Roku, který je propojen s dalšími projekty pro studenty středních škol a gymnázií – MapaŠkolství.cz.

Hlasování probíhá od 1. prosince do 28. února 2017 na adrese  www.StredniRoku.cz

 

Oznámení o provozu školního bufetu

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 13. 12. 2016 v 8:23 | Kategorie: Aktuality

V souladu s vyhláškou 282/2016 bude školní bufet od 1. ledna 2017 přístupný pouze pro žáky vyššího gymnázia (tercie – sexta).

Jan Štěrba

Školní kolo zeměpisné olympiády

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 12. 12. 2016 v 14:24 | Kategorie: Aktuality

se koná 6.1.2017 v 8.00 hodin v zeměpisné učebně.

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika,

fyzickogeografická sféra ,

kartografie

 

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,

kartografie, Země ve vesmíru,

fyzickogeografická a

socioekonomická sféra (vše)

 

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících do 21.12.2016.

Tříkrálová sbírka

Autor: Iveta Jalůvková | Publikováno 6. 12. 2016 v 13:56 | Kategorie: Aktuality

trikralova_sbirka_2017Každým rokem pomáháme Charitě v Tříkrálové sbírce, která se letos uskuteční 6. ledna 2017. Prosím koledníky, případně průvodce koledníků, aby si přišli pro přihlášky, které je nutno odevzdat do 13. prosince 2016.

Všem koledníkům předem děkuji, Jalůvková

Vánoční večírek

Autor: Iveta Jalůvková | Publikováno | Kategorie: Nezařazené

Jako každý rok i letos pořádáme vánoční večírek. Srdečně zvu naše studenty na tuto akci.

Důležité informace na plakátku.

vanocni-vecirek-2016

Gratulieren! Félicitations!

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 5. 12. 2016 v 21:58 | Kategorie: Aktuality

Aneb gratulujeme studentkám Gymnázia Boženy Němcové, které reprezentovaly naši školu na soutěži 5 JAZYKŮ NA PÓDIU. Soutěž se konala na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích a naše studentky z 1. A zabodovaly hned ve dvou kategoriích:

  1. místo v kategorii  německý jazyk zpěv si odnesly Adéla Šormová a Gabriela Haucková
  2. místo v kategorii francouzský jazyk zpěv vybojovaly Anna Doudová a Anna Slezáková s kytarovým doprovodem Adély Šormové.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

wp_20161201_13_07_05_prowp_20161201_10_18_56_pro wp_20161201_12_33_41_pro

Plánovaný školní zájezd do Anglie bude!

Autor: admin | Publikováno 28. 11. 2016 v 13:26 | Kategorie: Aktuality

Počet přihlášených studentů naší školy je 25, což na realizaci ze strany cestovní kanceláře nestačí, ale máme štěstí, že se našla hrstka žáků jihočeské ZŠ, kterým se náš zájezd i termín také líbí a připojí se s vlastním dozorem k nám. Program zůstává nezměněn, autobus bude přistaven k naší škole a s našimi studenty jedou dva učitelé jako dozor – pí. Vokounová a p. Adámek.

Sbor Gybon zvítězil v Opavě

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Ve dnech 24. – 27. listopadu 2016 se uskutečnil jubilejní XX. ročník festivalu pěveckých středoškolských sborů OPAVA CANTAT 2016 spojený s 8. ročníkem Celostátní přehlídky středoškolských sborů. Náš region reprezentoval smíšený pěvecký sbor Gymnázia Boženy Němcové a Hudební mládeže Hradec Králové, z. s.  GYBON.

Festival probíhá formou soutěže rozdělené do několika kategorií. Označení II. kategorie znamená nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby. I. kategorie je soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory. Povinná skladba pro smíšené sbory byla letos od mladého skladatele Jana Nowaka Benedictus dominus.   Do I. kategorie se zařadil i hradecký sbor.

Členy poroty byli: Michael Grohotolsky, umělecký vedoucí komorního sboru Wiener Kammerchor, sbormistr Neue Oper Wien a umělecký ředitel mládežnického sboru Wiener Landsjugendchores a pěveckého sboru Wiener Chorschule na Vídeňské hudební univerzitě. Michal Hájek, absolvent hry na klavír a dirigování na Pražské konzervatoři a oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě Karlově v Praze. Čeněk Svoboda, sbormistr ansámblu specializovaného na starou hudbu Collegium 419, sbormistr vokálního ansámblu I Dilettanti, který se specializuje na madrigaly a renesanční vokální polyfonii. Jiří Slovík, pedagog a sbormistr Filharmonického sboru mladých při Janáčkově filharmonii Ostrava, sboru Slezské učitelky, sboru Con moto Slovakia a středoškolského sboru Luscinia. Předsedou poroty byl pan Michal Vajda, který vystudoval hru na varhany, duchovní hudbu a dirigování sboru na Církevní konzervatoři v Kroměříži. V současné době působí jako sbormistr Pěveckého sboru Masarykovy univerzity v Brně. Každý porotce uděluje jednotlivým sborům body, z těch se pak vypočítá průměr a hudební těleso je zařazeno do tzv. pásem. Může se stát, že se všichni účastníci vejdou do pásma ZLATÉHO, které svědčí o vysokých kvalitách sboru a znamená v podstatě první místo.

Páteční dopoledne bylo věnováno výchovným koncertům pro žáky středních a základních opavských škol. GYBON v Opavě – Komárově v kostele sv. Prokopa provedl děti prvního stupně hudbou klasickou přes lidové písně až po hudbu 20. století. Velký úspěch slavily i vánoční koledy, které si Gybon připravil na přání ředitele školy pro malé posluchače.

Odpoledne probíhala přehlídková vystoupení kategorie II. v aule SŠPU Opava a také ateliér nácviku společných písní. Večerní program pak patřil domácímu sboru Luscinia a Akademickému pěveckému sboru VŠ Báňské Technické univerzity Ostrava v kostele sv. Hedviky.

V sobotu se uskutečnila soutěžní vystoupení  I. kategorie. Vystoupily sbory Gymnázia Strakonice, Armonia z Rokycan, PS Stojanova gymnázia Velehrad, mužský sbor Pueri gaudentes z Prahy, Puellae et Pueri Nový Jičín, SPS Gymnázia Havířov, SMoG Gymnázia Most, PS Gybon Hradec Králové a PS Gymnázia Velké Meziříčí. Hradecký sbor si do sotěžního programu zvolil tyto skladby: Patrick M. Liebergen – African Psalm, kde sólo na sopraninovou flétnu skvěle zahrála Markéta Jahodářová a na klavír sbor doprovodila Zdeňka Raabenstein Schejbalová. Český renesanční skladatel Jan Campanus Vodňanský napsal krásnou píseň s ozvěnou v kvartetu Favete linquis sinali. Další byla povinná od Jana Nowaka Benedictus Dominus, kterou sbor předvedl s profesionální jistotou. Velmi přesvědčivě zazněla úprava lidové písně od Milana Uherka Hory, doly, černej les. Jako tečku svého soutěžního vystoupení zvolil Gybon efektní židovskou píseň v úpravě Sholoma Sekund Dana dana. GYBONi pečlivě sledovali svého sbormistra a přesně reagovali na každé jeho sebemenší gesto. Snad i samotní účinkující byli překvapeni, jak krásně dokáží zazpívat známá i méně známá hudební díla, a oči jim samou radostí jen hrály.

V 18:30 byly před budovu Mendelova gymnázia, kde byli všichni účastníci festivalu ubytováni, přistaveny autobusy a celá kolona se vydala do Dvorany zámku v Hrádku nad Moravicí. Tam se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků. V úvodu byl GYBON vyzván, aby znovu zazpíval povinnou skladbu Benedictus dominus. Pak přišlo na řadu děkování všem, kteří tento krásný festival neúnavně již 20let připravují. Potom zazněl společný zpěv chorálu Svatý Václave a sboru z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili. Pak přišly na řadu zvláštní ceny poroty pro sbory ve II. kategorii. V hlavní kategorii s povinnou skladbou udělila porota ZLATÉ pásmo pouze dvěma sborům: mužskému sboru Pueri gaudentes z Prahy pod vedením sbormistra Libora Sládka a sboru GYBON z Hradce Králové, kterému také porota rozhodla udělit titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZ. Dále získal Gybon zvláštní cenu poroty za nejlepší provedení povinné skladby za osobní přítomnosti autora. O takovém úspěchu nikdo z nich snad ani nesnil.

Při závěrečných ceremoniích se Dvorana zámku změnila v diskotékový sál, kam se sešly po večeři všechny zúčastněné sbory ke společné zábavě.

V neděli všichni vyrážejí domů. Plni odhodlání k práci, aby i na příštím, již jednadvacátém, ročníku festivalu Opava Cantat 2017 svým zpěvem všechny potěšili. Podle regulí soutěži sice nemohou soutěžit, ale budou mít čest vystoupit na samostatném zahajovacím koncertě v listopadu 2017.

 

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com