Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Erasmus > Výběrové řízení pro zájemce o krátkodobé/dlouhodobé mobility v rámci ERASMUS +

Výběrové řízení pro zájemce o krátkodobé/dlouhodobé mobility v rámci ERASMUS +

Autor: Petra Zemanská | Publikováno 26. 2. 2024 000 22:05 | Kategorie: Erasmus

Německý jazyk

Místa pro krátkodobé a dlouhodobé mobility pro příští školní rok 2024 – 25 budou opět obsazena na základě výběrového řízení. Do výběrového řízení je nutné se předem se přihlásit zde a to nejpozději do 4. 3. 2024. Výběrové řízení má tři kola:

První kolo proběhne v pondělí 11. března 2024 v 16:30 v učebně N1. Jazykový test má tři části – poslech, čtení, gramatika na úrovni A2/B1. Vyhodnocen bude do 14. 3. a účastníci budou o výsledcích informováni písemně.

Druhé kolo zahrnuje:

–          zaslání motivačního dopisu v němčině v rozsahu 200 – 500 slov

–          bodové ohodnocení průměru z výročního vysvědčení v minulém školním roce (použijeme údaje ze systému Bakaláři)

–          zaslání/osobní předání informací o účasti ve školních soutěžích a další angažovanosti na dění ve škole, případně informace o úspěšné mimoškolní činnosti. Tyto dokumenty je potřeba zaslat do 18. 3. 2024 na adresu popelyova@gybon.cz a do předmětu zprávy uvést příjmení, třídu, Erasmus+.

Po vyhodnocení všech součástí 2. kola budou úspěšní uchazeči písemně pozváni nejpozději 22. 3. do třetího kola k ústnímu pohovoru.  

Třetí kolo proběhne v úterý 26. 3. 2024 v dopoledních hodinách ve škole formou individuálního pohovoru v němčině. Uchazeči podrobněji popíší svou motivaci a své představy o pobytu v německy mluvící zemi a budou reagovat na otázky komise (vyučující němčiny z naší školy). Každý účastník dostane pozvánku s časem a místem, kam se má dostavit.

Výsledky výběrového řízení budou uchazečům oznámeny nejpozději ve středu 27. 3. písemnou formou. 

Francouzský jazyk 

1. částí výběrového řízení je test, který je složen z poslechu, čtení s porozuměním a z gramatiky (na úr. A2-B1). Do výběrového řízení je nutné se předem se přihlásit zde a to nejpozději do 4. 3. 2024.

Tento test budou psát studenti FJ v úterý 5.3. v 8:00 v učebně F1 nebo F2 (dle počtu uchazečů).

sledně bude třeba napsat motivační dopis, na jehož základě bude probíhat ústní pohovor. Pak sečteme body a ti s nejvyšším skóre budou moci vyrazit na 3týdenní-3měsíční pobyt. Termíny ústního kola a deadline pro motivační dopisy dámě vědět během března.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.