Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

nejnovější články

Gybon chce opět pomoci – konto Anetka

Autor: admin | Publikováno 23. 11. 2016 v 14:27 | Kategorie: Aktuality

Navazujeme na dobrou tradici pomoci potřebným (Běh s Boženkou, dárcovství krve, charitativní sbírky atd.). Ráda bych Vás seznámila s novou akcí, kterou chceme podpořit. Jedná se o příspěvek na výzkum léčby onkologických onemocnění u dětských a mladistvých pacientů, protože naše bývalá studentka Anetka Vojtíšková tomuto hroznému onemocnění podlehla. I drobný finanční prostředek může pomoci s výzkumem léčby, a tak dát šanci dalším možným pacientům.

Byla bych ráda, pokud by každý student naší školy našel nějaké finanční prostředky, které by mohl na tento výzkum poskytnout. Za celou třídu vybraný obnos přineste Mgr. Ivetě Jalůvkové do 15. prosince 2016. Celkovou částku potom oficiálně za naši školu vložíme na účet dané nadace.

(Lze samozřejmě využít i možnosti pravidelného příspěvku na Konto Anetka –
č.ú. 3503770297/0100. VS 3331, poznámka pro příjemce: Konto Anetka)
logo_konto_krtek

Nadační fond dětské onkologie KRTEK ve spolupráci s Klinikou dětské
onkologie FN Brno hodlá finančně podporovat výzkum léčby sarkomů dětí,
adolescentů a mladých dospělých.

Za tímto účelem byl založen podúčet specifikovaný variabilním symbolem 3331.

Do názvu podúčtu bylo, se souhlasem pozůstalých, symbolicky použito
křestní jméno dívky, mladé ženy, která byla pacientkou Kliniky dětské
onkologie FN Brno a která bohužel této chorobě podlehla.

Anetčin životní příběh naleznete níže.

 

S poděkováním a s úctou všem dárcům

Váš Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Číslo účtu: 35 03 77 02 97/ 0100
Variabilní symbol: 3331
Poznámka pro příjemce: Konto Anetka

Příběh

Anetka byla sluníčko, veselá, velmi chytrá a ctižádostivá dívka, sportovkyně, herečka, tanečnice a modelka, která se radovala ze života a nepřipouštěla si starosti všedního dne.

Právě se vrátila z panetkarázdnin, aby začala poslední rok gymnázia, těšila se na vysněnou vysokou školu –
diplomacii. Měla výjimečný dar rozsvítit a prozářit každou situaci, svou euforií a nezdolným elánem nakazit celé své okolí. Na Vánoce 2008 jí byl zjištěn alveolární rabdomyosarkom, a proto místo příprav na maturitní ples započala těžký boj s velmi silným a obávaným nepřítelem… Během těžké léčby stačila výborně odmaturovat, vystudovat téměř celou vysokou školu, prožít velmi intenzivní lásku s konkrétním datem svatby… Osud náhle a bez varování otočil palec dolů a Anetka nás navždy opustila. Byla obrovským zářícím sluncem, které po celých pět let její těžké nemoci svítilo nám všem, dovedlo rozdávat úsměvy a sílu pod tíhou velkého strachu o život. Svým ohromným statečným srdcem a velkým odhodláním vybojovat si své zdraví a žít plnohodnotný život pětadvacetileté dívky nás všechny inspirovala a podporovala v naději.

Chtěli bychom poděkovat váženému panu profesoru Štěrbovi a celému jeho týmu za skvělý profesionální přístup a lásku, s jakou Anetku i ostatní nemocné děti léčil a nadále léčí.

Náš dík také patří Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici v Brně za péči a pomoc, kterou těmto dětem věnují.

 

Další informace naleznete zde: http://www.krtek-nf.cz/

Pojištění k licenci ISIC/ITIC na rok 2017

Autor: Ondřej Rusek | Publikováno 7. 10. 2016 v 12:00 | Kategorie: Aktuality

Zájemci, kteří mají platnou licenci nebo si objednají revalidaci na rok 2017, si mohou zažádat v kanceláři školy o  celoroční cestovní pojištění. Vyplní formulář a zaplatí příslušný obnos podle zvoleného pojištění.

Žádost o pojištění (ISIC/ITIC - UNIQA)
102.4 KiB
408 Downloads
Details

Číst celé »

Tříkrálová sbírka

Autor: Iveta Jalůvková | Publikováno 6. 12. 2016 v 13:56 | Kategorie: Aktuality

trikralova_sbirka_2017Každým rokem pomáháme Charitě v Tříkrálové sbírce, která se letos uskuteční 6. ledna 2017. Prosím koledníky, případně průvodce koledníků, aby si přišli pro přihlášky, které je nutno odevzdat do 13. prosince 2016.

Všem koledníkům předem děkuji, Jalůvková

Vánoční večírek

Autor: Iveta Jalůvková | Publikováno | Kategorie: Nezařazené

Jako každý rok i letos pořádáme vánoční večírek. Srdečně zvu naše studenty na tuto akci.

Důležité informace na plakátku.

vanocni-vecirek-2016

Gratulieren! Félicitations!

Autor: Petra Kutmonová | Publikováno 5. 12. 2016 v 21:58 | Kategorie: Aktuality

Aneb gratulujeme studentkám Gymnázia Boženy Němcové, které reprezentovaly naši školu na soutěži 5 JAZYKŮ NA PÓDIU. Soutěž se konala na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích a naše studentky z 1. A zabodovaly hned ve dvou kategoriích:

  1. místo v kategorii  německý jazyk zpěv si odnesly Adéla Šormová a Gabriela Haucková
  2. místo v kategorii francouzský jazyk zpěv vybojovaly Anna Doudová a Anna Slezáková s kytarovým doprovodem Adély Šormové.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

wp_20161201_13_07_05_prowp_20161201_10_18_56_pro wp_20161201_12_33_41_pro

Plánovaný školní zájezd do Anglie bude!

Autor: admin | Publikováno 28. 11. 2016 v 13:26 | Kategorie: Aktuality

Počet přihlášených studentů naší školy je 25, což na realizaci ze strany cestovní kanceláře nestačí, ale máme štěstí, že se našla hrstka žáků jihočeské ZŠ, kterým se náš zájezd i termín také líbí a připojí se s vlastním dozorem k nám. Program zůstává nezměněn, autobus bude přistaven k naší škole a s našimi studenty jedou dva učitelé jako dozor – pí. Vokounová a p. Adámek.

Sbor Gybon zvítězil v Opavě

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno | Kategorie: Aktuality, Pěvecký sbor

Ve dnech 24. – 27. listopadu 2016 se uskutečnil jubilejní XX. ročník festivalu pěveckých středoškolských sborů OPAVA CANTAT 2016 spojený s 8. ročníkem Celostátní přehlídky středoškolských sborů. Náš region reprezentoval smíšený pěvecký sbor Gymnázia Boženy Němcové a Hudební mládeže Hradec Králové, z. s.  GYBON.

Festival probíhá formou soutěže rozdělené do několika kategorií. Označení II. kategorie znamená nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby. I. kategorie je soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory. Povinná skladba pro smíšené sbory byla letos od mladého skladatele Jana Nowaka Benedictus dominus.   Do I. kategorie se zařadil i hradecký sbor.

Členy poroty byli: Michael Grohotolsky, umělecký vedoucí komorního sboru Wiener Kammerchor, sbormistr Neue Oper Wien a umělecký ředitel mládežnického sboru Wiener Landsjugendchores a pěveckého sboru Wiener Chorschule na Vídeňské hudební univerzitě. Michal Hájek, absolvent hry na klavír a dirigování na Pražské konzervatoři a oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě Karlově v Praze. Čeněk Svoboda, sbormistr ansámblu specializovaného na starou hudbu Collegium 419, sbormistr vokálního ansámblu I Dilettanti, který se specializuje na madrigaly a renesanční vokální polyfonii. Jiří Slovík, pedagog a sbormistr Filharmonického sboru mladých při Janáčkově filharmonii Ostrava, sboru Slezské učitelky, sboru Con moto Slovakia a středoškolského sboru Luscinia. Předsedou poroty byl pan Michal Vajda, který vystudoval hru na varhany, duchovní hudbu a dirigování sboru na Církevní konzervatoři v Kroměříži. V současné době působí jako sbormistr Pěveckého sboru Masarykovy univerzity v Brně. Každý porotce uděluje jednotlivým sborům body, z těch se pak vypočítá průměr a hudební těleso je zařazeno do tzv. pásem. Může se stát, že se všichni účastníci vejdou do pásma ZLATÉHO, které svědčí o vysokých kvalitách sboru a znamená v podstatě první místo.

Páteční dopoledne bylo věnováno výchovným koncertům pro žáky středních a základních opavských škol. GYBON v Opavě – Komárově v kostele sv. Prokopa provedl děti prvního stupně hudbou klasickou přes lidové písně až po hudbu 20. století. Velký úspěch slavily i vánoční koledy, které si Gybon připravil na přání ředitele školy pro malé posluchače.

Odpoledne probíhala přehlídková vystoupení kategorie II. v aule SŠPU Opava a také ateliér nácviku společných písní. Večerní program pak patřil domácímu sboru Luscinia a Akademickému pěveckému sboru VŠ Báňské Technické univerzity Ostrava v kostele sv. Hedviky.

V sobotu se uskutečnila soutěžní vystoupení  I. kategorie. Vystoupily sbory Gymnázia Strakonice, Armonia z Rokycan, PS Stojanova gymnázia Velehrad, mužský sbor Pueri gaudentes z Prahy, Puellae et Pueri Nový Jičín, SPS Gymnázia Havířov, SMoG Gymnázia Most, PS Gybon Hradec Králové a PS Gymnázia Velké Meziříčí. Hradecký sbor si do sotěžního programu zvolil tyto skladby: Patrick M. Liebergen – African Psalm, kde sólo na sopraninovou flétnu skvěle zahrála Markéta Jahodářová a na klavír sbor doprovodila Zdeňka Raabenstein Schejbalová. Český renesanční skladatel Jan Campanus Vodňanský napsal krásnou píseň s ozvěnou v kvartetu Favete linquis sinali. Další byla povinná od Jana Nowaka Benedictus Dominus, kterou sbor předvedl s profesionální jistotou. Velmi přesvědčivě zazněla úprava lidové písně od Milana Uherka Hory, doly, černej les. Jako tečku svého soutěžního vystoupení zvolil Gybon efektní židovskou píseň v úpravě Sholoma Sekund Dana dana. GYBONi pečlivě sledovali svého sbormistra a přesně reagovali na každé jeho sebemenší gesto. Snad i samotní účinkující byli překvapeni, jak krásně dokáží zazpívat známá i méně známá hudební díla, a oči jim samou radostí jen hrály.

V 18:30 byly před budovu Mendelova gymnázia, kde byli všichni účastníci festivalu ubytováni, přistaveny autobusy a celá kolona se vydala do Dvorany zámku v Hrádku nad Moravicí. Tam se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků. V úvodu byl GYBON vyzván, aby znovu zazpíval povinnou skladbu Benedictus dominus. Pak přišlo na řadu děkování všem, kteří tento krásný festival neúnavně již 20let připravují. Potom zazněl společný zpěv chorálu Svatý Václave a sboru z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili. Pak přišly na řadu zvláštní ceny poroty pro sbory ve II. kategorii. V hlavní kategorii s povinnou skladbou udělila porota ZLATÉ pásmo pouze dvěma sborům: mužskému sboru Pueri gaudentes z Prahy pod vedením sbormistra Libora Sládka a sboru GYBON z Hradce Králové, kterému také porota rozhodla udělit titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZ. Dále získal Gybon zvláštní cenu poroty za nejlepší provedení povinné skladby za osobní přítomnosti autora. O takovém úspěchu nikdo z nich snad ani nesnil.

Při závěrečných ceremoniích se Dvorana zámku změnila v diskotékový sál, kam se sešly po večeři všechny zúčastněné sbory ke společné zábavě.

V neděli všichni vyrážejí domů. Plni odhodlání k práci, aby i na příštím, již jednadvacátém, ročníku festivalu Opava Cantat 2017 svým zpěvem všechny potěšili. Podle regulí soutěži sice nemohou soutěžit, ale budou mít čest vystoupit na samostatném zahajovacím koncertě v listopadu 2017.

 

 

Gybon má nejlepší florbalový tým v Královéhradeckém kraji

Autor: Petr Slezák | Publikováno 23. 11. 2016 v 18:45 | Kategorie: Aktuality

Po dnešním vítězném tažení našich studentů z prim a sekund je jasné, že mezi mnoha desítkami základních škol a víceletých gymnázií v našem kraji je to právě naše škola, která má letos nejúspěšnější tým v tomto mezi školami nejrozšířenějším sportu. K tomuto historicky největšímu florbalovému úspěchu naší školy všem hráčům gratulujeme a budeme jim držet palce na kvalifikačním turnaji o republikové finále.

img_4279

Informace k lyžařskému kurzu tercií 2017

Autor: Petr Slezák | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Informace a dokumenty k lyžařskému kurzu tercií naleznete zde:

Nabídka cestovního pojištění

3-lavanterhof-5-5

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE CK

lvvz-prihl-2017

Dějepisná olympiáda – pro primy a sekundy

Autor: admin | Publikováno 21. 11. 2016 v 19:11 | Kategorie: Soutěže

Téma: M. Terezie- žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol. (včetně kultury)
Literatura pro školní kolo: učebnice pro ZŠ 8. ročník
Termín a místo konání školního kola: středa 30. 11. 2016 – 5. vyučovací hodina 11:40 – 12:35 v DU
Přihlášky : do 29. 11. 2016 do seznamu, který bude vyvěšen v DU
Podrobnější informace: Ivo Kout

krajský seminář MO kategorie A

Autor: Lenka Homoláčová | Publikováno 13. 11. 2016 v 18:35 | Kategorie: Aktuality, Soutěže

Krajský seminář pro řešitele domácích úloh 66. roč. MO kateg. A proběhne v úterý 22. 11.  2016 v době od 10 – 13.30 hodin v budově Gymnázia B. Němcové Hradec Králové. Učebna bude upřesněna dle počtu zájemců.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com