Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Kontakty, adresa, telefony

Klasifikace, rozvrh, docházka – webové stránky sytému Bakaláři – přístup pouze pro rodiče studentů (přístup vyžaduje autorizaci rodiče)

Září 2016
1. 9. zahájení školního roku
5. 9. – 7. 9. adaptační kurz (PA, PB)
7. 9. – 9. 9. adaptační kurz (PC)
9. 9. burza učebnic
12. 9. – 16. 9. sportovní kurz (QA, QB, QC)
28. 9. – 29. 9. soustředění pěveckého sboru Gybon

Říjen 2016
15. 10. – 24. 10. mezinárodní přírodovědný seminář
26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny

Listopad 2016
18. 11. ředitelský den
23. 11. pedagogická rada
23. 11. plenární zasedání Klubu rodičů od 16.30
23. 11. schůzka s rodiči (prospěch, čerpání prostředků Klubu rodičů)   od 17.00

Prosinec 2016
1. 12. odevzdání přihlášek ke společné a profilové maturitní zkoušce
5. 12. – 11. 12. vánoční turné pěveckého sboru Gybon do Německa
11. 12. – 18. 12. zájezd francouzského divadla (Remeš, Paříž)
13. 12. hudební a výtvarná exkurze Vídeň
15. 12. – 20. 12. výběrový lyžařský kurz
21. 12. společenský večer
22. 12. vánoční akademie
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny

Leden 2017
11. 1. den otevřených dveří od 14.00
24. 1. uzavření klasifikace
25. 1. pedagogická rada

Únor 2017
2. 2. předání vysvědčení
2. 2. maturitní ples
3. 2. pololetní prázdniny
13. 2. – 19. 2. jarní prázdniny
28. 2. –   6. 3. lyžařský kurz (TA, TB, TC)

Duben 2017

10. 4. písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka
11. 4. písemná práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
12. 4. písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka
12. 4. praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z informatiky a výpočetní techniky
18. 4. a 20. 4. přijímací zkoušky
19. 4. pedagogická rada
19. 4. schůzka s rodiči (informace o prospěchu, o maturitách)          od 17.00
26. 4. uzavření klasifikace maturitních tříd
27. 4. klasifikační porada maturitních tříd (XA, XB, XC) 

Květen 2017
2. 5. – 9. 5.  didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky
9. 5. – 15. 5.  volno k přípravě na maturitní zkoušky
11. 5. – 12. 5.  náhradní termín přijímacích zkoušek
16. 5. praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z hudební výchovy
16. 5. – 19. 5.  maturitní zkoušky (ústní společná a profilová)
22. 5. testování tříd SA, SB, SC
24. 5. slavnostní předání vysvědčení absolventům

Červen 2017
3. 6. – 10. 6. hudebně výtvarná exkurze
26. 6.    uzavření klasifikace
27. 6.    pedagogická rada
29. 6.    slavnostní zakončení školního roku
30. 6.    předání vysvědčení

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com