Author Archives: Lenka Popélyová

Němčináři na univerzitě

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 22. 3. 2023 000 13:41 | Kategorie: Aktuality

Němčináři z naší školy se zúčastnili programu Deutsch an der UNI. Katedra německého jazyka a literatury připravila program formou únikové hry. Inspirací byl pestrý život spisovatele J. W. Goetha. Plnění úkolů umožnilo doplnit mapu, získat heslo a tím i „svatý grál“. Úkoly byly záludné i zábavné a k největším zážitkům patřila povinná konverzace s rodilou Němkou. Toho se nezalekli ani primáni a i pro ostatní to byla zajímavá zkušenost a nová motivace k dalšímu studiu němčiny.

Úspěchy našich němčinářů v okresním kole konverzační soutěže

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 16. 3. 2023 000 12:18 | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk

Nejlepší němčináři v okrese se utkali v konverzační soutěži a studentky našeho gymnázia získaly krásná umístění.

Kategorie nižšího gymnázia:

Linda Seinerová, 2. C – 2. místo

Anežka Dvořáčková  2. C – 6. místo

Kategorie vyššího gymnázia:

Justýna Zahradníková, 5. A – 5. místo

Markéta Medková, 4. A – 5. místo

Všem děkujeme za reprezentaci školy a Lindě Seinerové přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Výsledky školního kola konverzační soutěže v němčině

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 9. 2. 2023 000 8:12 | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk

I v letošním roce proběhla konverzační soutěž v německém jazyce. Účast byla nad očekávání velká, zasoutěžit si v hojném počtu přišli hlavně žáci z nižšího gymnázia. Výsledky:

Kategorie primy a sekundy:

  1. místo – Linda Seinerová – 2.C
  2. místo – Anežka Dvořáčková – 2.C
  3. místo – Eva Fryšová – 2.A

Kategorie tercie-kvinty:

  1. místo – Justýna Zahradníková – 5.A
  2. místo – Markéta Medková – 4.A
  3. místo – Michal Nekola – 4.A

Gratulujeme vítězům a přejeme jim hodně štěstí v okresním kole.

Broumovské diskuse 2022

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 11. 11. 2022 000 10:41 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Mezi 3. a 4. listopadem proběhl v prostorách Broumovského kláštera další ročník již tradičních Broumovských diskusí. Jedná se o dvoudenní diskusní konferenci s doprovodným programem. Jejím cílem je pozvat do Broumova zajímavé osobnosti společenského, politického, vědeckého i duchovního života a rozproudit diskusi na aktuální společenská témata. Konference je přístupná široké veřejnosti i studentům, pro něž jsou každoročně vypisována výběrová stipendia hradící pobyt na konferenci. Konference poskytuje velký prostor pro debatu – každý z diskusních panelů trvá 2,5 až 3 hodiny, a tak je možné diskutovat do hloubky. Setkání má mezigenerační charakter a klade důraz na principy demokratické diskuse. Součástí konference je pestrý doprovodný program – koncert, mše svatá, setkání u číše vína, meditace, výstava, prohlídka kláštera či architektury v okolí.

Tématem letošního, 9. ročníku, byla Solidarita a sounáležitost, o nichž se debatovalo ve třech panelech.

V prvním panelu diskutovali na téma solidarity v současné Evropě, politolog a disident Daniel Kroupa, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková a novinář Vojtěch Boháč. Celou diskusi výše zmíněných moderovala Světlana Witowská.

Druhý panel byl spíše zamyšlením nad tématem solidarity. Zabýval se především tím, co to znamená pociťovat solidaritu, jak souvisí s charakterem či se soucitem, nebo zdali je solidarita přirozenou lidskou vlastností. Pozvání přijali Eugenie Číhalová, Karin Lednická a Pavel Pola.

Posledním panelem a zcela jistě největším lákadlem letošních diskusí byla solidarita a sounáležitost pohledem prezidentských kandidátů. Mezi hosty nechyběli Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Josef Středula.

Poslední aktivitou byly studentské workshopy. Studenti si mohli vybrat ze dvou workshopů. První vedl Antonín Kokeš, podnikatel, zakladatel společnosti Albi, majitel sítě pražských pekáren – Antonínovo pekařství a sportovní značky Kinoko. Druhý workshop vedla moderátorka a publicistka Daniela Brůhová.

Já osobně jsem se zúčastnil workshopu pana Kokeše, který nás seznámil s problematikou participativního rozpočtu. Po workshopech již následovala cesta zpět do Hradce Králové.

Sepsal Jan Špičan, 5.A

Případní zájemci se mohou příští rok ucházet o stipendium, které pokrývá veškeré náklady této jedinečné dvoudenní konference.

setkání na diskusích i s našimi absolventy

Němčinářské úspěchy

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 7. 4. 2022 000 14:39 | Kategorie: Aktuality

po úspěšné účasti v okresním kole konverzační soutěže v němčině mají naše studentky medailová místa i v kole krajském:

nižší gymnázium:

  1. místo: Nikol Rejmánková, 2. A
  2. místo: Nela Novosadová, 2. C

+ vyšší gymnázium: 4. místo: Nicole Korencová, 5. A

Blahopřejeme ke skvělému umístění a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

 

Konverzační soutěž v němčině – školní kolo na gybonu

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 11. 1. 2022 000 15:49 | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk, Soutěže

Ve školním kole konverzační soutěže 10. ledna 2022 předvedli naši němčináři své nejlepší výkony v poslechu a mluvení.

Na nižším gymnáziu (prima – sekunda) obsadila 1. místo Nela Novosadová ze 2. C, 2. místo Nikol Rejmánková ze 2. A a 3. místo Laura Holanová z 2. B.

Na vyšším gymnáziu (tercie – kvinty) zvítězila Nicole Korencová z 5. A, 2. místo získala Justýna Zahradníková ze 4. A a 3. příčku obsadil Martin Čermák ze 3. A.

Vítězům gratulujeme, přejeme hodně úspěchů v okresním kole a všem účastníkům děkujeme za aktivitu, úsilí a nadšení pro němčinu, které při soutěži předvedli.

Leona Wagnerová ve vítězném týmu soutěže Akademie věd ČR Otevřená věda

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 6. 12. 2021 000 9:38 | Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd

Naše studentka Leona Wagnerová z 6.A dosáhla skvělého úspěchu –  její tým získal 1. místo v soutěži stážistů projektu Otevřená věda na půdě Akademie věd ČR. 18. a 19. listopadu 2021 se absolventi stáží letošního ročníku Otevřené vědy sešli v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze-Krči, aby zde před odbornými porotami svých oborů představili výsledky své roční týmové práce.

Lea pracovala v týmu, který zaštiťoval Sociologický ústav AV ČR pod vedením lektorky Mgr. Niny Fárové, Ph.D. Téma znělo Gender a technologie a studentky se zabývaly tím, jaký původ, příčiny a řešení mají genderové rozdíly v technologické gramotnosti. Ve vědní oblasti Humanitní a společenské vědy bylo posuzováno 20 příspěvků, které prezentovalo 45 středoškoláků z celé republiky.

Projekt Otevřená věda podporuje talentované studenty se zájmem o vědu. Cílem je umožnit středoškolským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe a motivovat je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Studenti se během roční stáže vzdělávají  a zapojují do činnosti ústavů Akademie věd ČR podle svého výběru.

Gratulujeme ke krásnému úspěchu a děkujeme Leoně Wagnerové za výbornou reprezentaci naší školy.

Zájemci o stáže nejen v humanitních, ale i přírodovědných oborech se mohou o projektu informovat zde: https://www.otevrenaveda.cz/cs/staze-pro-studenty/

 

Naše mise na Broumovských diskusích

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 19. 11. 2021 000 16:03 | Kategorie: Aktuality

Po roční pauze, kdy se Broumovské diskuse konaly online jsme letos opět měli možnost zúčastnit se konference přímo v Broumově. Kromě nás, pěti současných studentů GYBONu, bylo příjemné potkat „ex-gyboňáky“ se kterými jsme v Broumově byli před dvěma lety.

Měli jsme jedinečnou možnost setkat se se zajímavými hosty ze všech oborů, od politiků až po abatyši. Jak je již v Broumově tradicí, nikam se nespěchá. Každý panel trvá alespoň dvě hodiny, což nabízí možnost participace publika, kdy zpravidla celá druhá hodina je věnována právě dotazům z publika. Broumovské diskuse se do debat snaží vnést to, co se občas z našich každodenních diskusí vytrácí: věcnost, otevřenost, trpělivost, poctivost ale především zdvořilost.

Letošním tématem byly hodnoty a společnost, o nich se debatovalo ve třech panelech. První z nich rozjímal nad tím, k čemu nám vlastně hodnoty jsou. Mezi diskutujícími v tomto panelu byl například ústavní právník Jan Kysela nebo socioložka Klára Plecitá, debatu moderovala Světlana Witowská. Druhá debata se nesla ve znamení politiky, pozvání přijala Helena Válková, Miroslav Kalousek, Pavel Fischer a Tomáš Petříček. Tuto poněkud ostřejší debatu ukončenou výpadkem proudu vystřídala v pátek ráno poklidnější debata v sále Dřevník o změnách hodnot po pandemii. Moderátor Michael Rozsypal se dotazoval sociologa Daniela Prokopa, gerontoložky Ivy Holmerové nebo abatyše Stanislavy Francescy Šimuniové. Po obědě nás čekal ještě program pro studenty – workshop s Tomášem Petříčkem nebo závěrečná komorní rozmluva. Diskutovali jsme o tématu rozvoje umělé inteligence a její ovlivňování našich životů. Workshopy jsou dalším jedinečným formátem na Broumovských diskusích – tři hodiny, během kterých se student dozvídá nové informace od lidí z praxe, kteří tématu rozumí. Po workshopu už byl čas návratu zpět do Hradce.

Sepsal Jan Horák, 6.A

Případní zájemci se mohou příští rok ucházet o stipendium, které pokrývá veškeré náklady této jedinečné dvoudenní konference v inspirativním prostředí areálu Broumovského kláštera.

 

Broumovské diskuse 2021

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 1. 9. 2021 000 9:37 | Kategorie: Aktuality

3. – 6. listopadu 2021 se koná 8. ročník konference Broumovské diskuse, letos s tématem Hodnoty a společnost. Jedná se o sérii setkání se zajímavými osobnostmi z různých oborů, které diskutují s účastníky o aktuálních tématech současnosti a možnostech dalšího vývoje společnosti z pohledu vědy, politiky, umění i filosofie. Účastníci si vybírají speciální workshopy s vybranými osobnostmi konference. Mezi potvrzenými hosty jsou např. Jan Kysela (ústavní právník), Klára Plecitá (socioložka), Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský), Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje), Jan Školník (zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Broumov), Miroslav Kalousek (bývalý ministr financí ČR), Tomáš Petříček (bývalý ministr zahraničí ČR), Jiří Hlavenka (podnikatel a investor), Libor Winkler (podnikatel a filantrop), Zbyšek Záliš (podnikatel, předseda Podnikatelského klubu Broumovska), Iva Holmerová (gerontoložka), Jan Hábl (komeniolog a pedagog) a další, mezi moderátory bude i Světlana Witowská.

Zájemci z řad studentů se můžou ucházet o stipendium, podmínkou je napsání eseje na vybrané téma – do 25. září 2021.

Informace pro zájemce: https://www.broumovskediskuse.cz/pro-studenty

Další informace a podpora: Lenka Popélyová

Neobvyklý divadelní zážitek

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno 23. 11. 2020 000 10:46 | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk

Někteří naši němčináři z kvint měli 19. 11. možnost zhlédnout živě přenášené představení německého divadla. Jednalo se o „nabroušený“ česko-německý kabaret Macht und Ohnmacht/Moc a bezmoc o velmi specifických česko-německých vztazích. Německý divadelní festival se jako každoročně konal pod záštitou Goethe-Zentra Pardubice a letos poprvé v online verzi. Představení bylo díky online přenosu interaktivní – diváci mohli na situace nebo otázky herců okamžitě reagovat do chatu a herci vše komentovali a zapojili do dalšího vývoje. Dokonce i potlesk bylo možné graficky vyjádřit – zejména po několika vydařených hudebních číslech. Čas strávený u počítače při tomto představení byl velmi osvěžující, zábavný a určitě i poučný. Rádi jsme svou účastí podpořili divadlo Das Thema/To téma.