Author Archives: admin

Pozdravy od Juliana Wilda

Autor: admin | Publikováno 20. 5. 2020 000 11:18 | Kategorie: Angličtina

I am delighted to send my best wishes to all the staff and students at Gybon from my home in Lytham, England.
Usually at this time of year I am looking forward to my annual visit to Gybon. It is always a pleasure to teach a number of English lessons at the school. The standard of English of students of all ages is always impressively high and I am warmly welcomed by Jan Šterba and all the teachers.
This year because of the Covid 19 pandemic my visit will have to wait until the autumn. At that time too I hope that it will be possible to have the presentation for 2020 travel awards.
The British Ambassador in Prague, Nick Archer, has told me that this will be a priority in his diary and he will present the prizes to the three winners, Heřman Dušek, Eliška Saifrtová and Magdaléna Poleňhová, and certificates of achievement to all the entrants.
I am glad to hear that Gybon has reopened in part for the maturitá students and send my good wishes to them in particular for every success at this stressful time.
Stay safe and be strong, everyone !

Julian Wilde

Nástup maturitních tříd do školy

Autor: admin | Publikováno 6. 5. 2020 000 15:45 | Kategorie: Aktuality

Od 11.5. 2020 je možné, aby studenti maturitních ročníků začali navštěvovat školu za dodržení všech hygienických pravidel, které vydalo ministerstvo školství.

Příspěvek obsahuje soubor, který popisuje skupiny pro třídnickou hodinu v pondělí v 8.00 a dále soubory s rozvrhy konzultací na jednotlivé dny po-pá pro studenty závěrečných ročníků. Rozvrh konzultací, který bude platný po tři týdny do zahájení vlastních maturit, vychází ze standardního rozvrhu, podle kterého probíhala výuka při prezenčním studiu. Hodiny označené tmavou šedou barvou jsou zrušené – z těchto předmětů nebude nikdo maturovat, hodiny označené zeleně jsou bez problémů – skupiny budou vždy do počtu 15ti studentů, hodiny označené v rozvrhu červenou barvou jsou ty, kde může dojít ke konfliktu z důvodu většího počtu studentů než je v současné době povolený. Pokud tato situace nastane, je nutné ji vyřešit po dohodě s vyučujícím.

Někteří vyučující budou po celou dobu období konzultací nabízet konzultace pouze distančně – jedná se o vyučující:  Mgr. Martin Vojta, Mgr. Lenka Popélyová, Mgr. Jan Černoš, Mgr. Václav Šáda.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Autor: admin | Publikováno 4. 5. 2020 000 14:08 | Kategorie: Aktuality

Vyhláška MŠMT o hodnocení výsledků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Autor: admin | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon):

OZNÁMENÍ Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů

Autor: admin | Publikováno 26. 3. 2020 000 16:41 | Kategorie: Aktuality

OZNÁMENÍ Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů o možnosti získání příspěvků z tohoto fondu pro nadané a pro nemajetné studenty. 

Termín pro odevzdání žádostí je do 31.5.2020.

Žádosti se letos vzhledem k mimořádné situaci budou podávat:

   *   poštou (Magistrát města Hradec Králové, Českoslovanské armády 408, 502 00 Hradec Králové)

   *   elektronicky na epodatelna@mmhk.cz

   *   datovou zprávou

Podmínkou přiznání příspěvku je trvalé bydliště studenta v Hradci Králové a věk do 26 let.

Zároveň přikládáme formulář žádosti, který je též dostupný na webových stránkách odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Formulář k nalezení zde: https://www.hradeckralove.org/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=2623&n=nadacni-fond&p1=24893

Podrobné informace zde: http://www.gybon.cz/download/ruzne/ruzne/oznameni_2020.pdf

A STRONG & LASTING PARTNERSHIP (AKS, Lytham & Gybon)

Autor: admin | Publikováno 22. 3. 2020 000 22:26 | Kategorie: Angličtina, Projekty

2020 marks twenty six years of unbroken partnership between the Lytham Schools ( now AKS, Lytham ) and the Gymnázium Boženy Nĕmcové (Gybon) in Hradec Králové, the principal city of eastern Bohemia in the Czech Republic.

For all this time this partnership has been the only one between senior schools in the UK and the Czech Republic.
In October 2019 Lytham students travelled to the
International Science Seminar in Hradec Králové which has taken place annually since 1997. AKS will host the seminar in Lytham in the autumn of 2020.

In 2020 three Gybon students will travel to the UK as winners of travel scholarships, funded principally by former Lytham staff.

Read more…

Potvrzení o uzavření školy

Autor: admin | Publikováno 17. 3. 2020 000 16:09 | Kategorie: Aktuality

Kdo z rodičů potřebuje (studenti do 15 let) potvrzení o uzavření školy, stahujte zde:

Potvrzení o uzavření školy
Potvrzení o uzavření školy
uzavreni_skoly.pdf
Version: 2020
143.5 KiB
605 Downloads
Detaily

RESULTS OF THE 2020 TRAVEL AWARD COMPETITION

Autor: admin | Publikováno 16. 3. 2020 000 12:08 | Kategorie: Aktuality

1st      HEŘMAN DUŠEK   visit to Manchester (17,000 Kč)

2nd   ELIŠKA SAIFRTOVÁ    visit to Glasgow and Edinburgh (10,000 Kč)
      MAGDALÉNA POLEHŇOVÁ  visit to London, Stonehenge and coast (10,000 Kč)
 
The five judges had a difficult but enjoyable task to choose between 23 well-written and carefully researched  entries with a wide range of ideas.  The judges hope that all the younger competitors will try again for the Awards in 2023/24.

In view of the coronavirus pandemic the winners can now take up their prize and undertake their journey at any time in 2020 or 2021.

The prize money will be held in  the Gybon bank account  and the winners can apply to Headmaster Jan Šterba for their prize when travel to the UK is possible again.
 
It is hoped that  the Awards Ceremony where the British Ambassador in Prague Nick Archer, will present certificates of achievement to all the competitors can go ahead on May 28. If not, the ceremony will take place in September.

The judges send their thanks and congratulations to all the competitors for their interest and enthusiasm and to all the members of the English Department for their support for the students.

Special thanks are due to Pavel Adámek for all his hard work in organising the competition at Gybon.

The next competition will be announced in September 2023.

                                                                                                                                           Julian Wilde

 

Komunikace během uzavření školy

Autor: admin | Publikováno 13. 3. 2020 000 12:21 | Kategorie: Aktuality

Prosíme rodiče a studenty,

aby v době uzavření školy, kdy neprobíhá standardní výuka, věnovali zvýšenou pozornost informacím v systému Bakaláři. Jako klíčový komunikační kanál chceme v této době používat systém Komens.  Pro všeobecné informace, informace o úkolech a zadané práci se budou nejvíce využívat třídní nástěnky tohoto systému. Pro distribuci výukových materiálu a odevzdávání zadaných úkolů bude využíván převážně systém Moodle. Konkrétně toto bude upřesněno jednotlivými vyučujícími přes nástěnky a zprávy Komensu. Vyučující může zvolit jiný způsob elektronické distribuce materiálů a úkolů. Prosíme studenty, aby vyučujícím v tomto směru vyhověli.

Důležitá poznámka pro přihlášení do systému Bakaláři. Pro viditelnost zpráv v Komens, určených pro studenty, je nutné se přihlašovat svým studentským přihlášením, nikoli rodičovským.

Komunikační sytém Komens je přístupný přes webovou aplikaci Bakaláři nebo přes mobilní aplikací na chytrých telefonech. Systém Moodle je přístupný přes webové stránky, případně také přes mobilní aplikaci.

https://bakalari.gybon.cz/bakaweb
https://moodle.gybon.cz

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace pro Moodle
Mobilní aplikace pro systém Bakaláři

 

Tři volné lístky na literární exkurzi do Prahy 12. 3. 2020!

Autor: admin | Publikováno 10. 3. 2020 000 9:18 | Kategorie: Český jazyk a literatura

Tento čtvrtek se uskuteční celodenní literární exkurze do Prahy. Odjezd od školy autobusem je v 7.30 hodin. Program v Praze: NKP Vyšehrad (Kasematy-Gorlice, chrám sv. Petra a Pavla, Gotický sklep, Slavín); budova Stavovského divadla (prohlídka s průvodcem); rozchod; večerní představení Divadla Pod Palmovkou „Zamilovaný Shakespeare“.

Předpokládaná doba návratu: 0.30 hodin – autobus nám bude k dispozici po celý den.

Pro nemoc se uvolnila tři místa, zájemci urychleně kontaktujte Mgr. Čejchana (osobně v kabinetě, mailem). Před odjezdem vybíráme 290 Kč (vstupné do Stavovského divadla, vstupenka na večerní divadlo – lístky v přízemí!). Po návratu rozpočítáme cenu autobusu (přibližně 300 Kč na osobu).