Author Archives: admin

POZDRAVY Z LYTHAMU

Autor: admin | Publikováno 23. 9. 2020 000 10:19 | Kategorie: Aktuality

The presentation ceremony for the Travel Awards Competition has now been rearranged for May 2021. The British Ambassador in Prague, Nick Archer, has confirmed that he remains very keen to visit Gybon to present the prizes to Heřman Dušek, Magdaléna Polehňová and Eliška Saifrtová,  as well as certificates of achievement to all students who entered the competition.

I am disappointed the current pandemic has prevented from travelling to Hradec Králové this year and it has also not been possible for the travel award  winners to travel to the UK where we have many new restrictions this autumn.

However I hope that the winners will be able to undertake their chosen journeys in the UK  next summer and that they will gain special enjoyment from their visit after such a difficult year worldwide.

Instead of visiting the beautiful Krkonoše region this year – one of my favourite places –  I have recently been to Wales for a few days and claimed four summits for the Czech Republic !

I send my best wishes to Mr. Šterba, his staff, his students and their families at this very demanding time for you all – stay safe and be strong.

Julian Wilde

Výběrové řízení na pronájem školního bufetu

Autor: admin | Publikováno 21. 9. 2020 000 11:34 | Kategorie: Aktuality

Dne 16. 9. 2020 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na zajištění provozování školního bufetu. Komisi tvořili Mgr. Jan Štěrba, Mgr. Iveta Jalůvková, Ing. Ondřej Rusek. Celkem jsme posuzovali tři nabídky, pan Bc. Miloš Novák, pan Patrik Šiml, paní Tereza Šmídová.

Nejlépe zadaným kritériím vyhověla nabídka paní Šmídové. Všichni účastníci výběrového řízení byli o výsledcích informováni.

 

V Hradci Králové 21. 9. 2020, Mgr. Jan Štěrba

Doporučený postup v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a zákonné zástupce žáka

Autor: admin | Publikováno 17. 9. 2020 000 9:13 | Kategorie: Aktuality

(ke stažení zde)

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého[1].

 

Číst celé »

Pronájem školního bufetu

Autor: admin | Publikováno 27. 8. 2020 000 10:31 | Kategorie: Aktuality

Podrobnější informace k výběrovému řízení na pronájem školního bufetu.

Školní bufet je zcela vybaven (lednice, vitríny, pulty, stoly, židle,…), toto vybavení je vám po dobu nájmu k dispozici. Po domluvě si provozovnu můžete osobně prohlédnout. (kontakt Jalůvková 495 518 194)

Do 16. září 2020 do 12.00 hod. doručte poštou nebo osobně do kanceláře školy zalepenou obálku, která bude mít nápis Neotvírat – školní bufet.

Obsahem obálky musí být:
1. kopie živnostenského listu
2. přehled nabídky sortimentu s přibližnými cenami
3. přehled dosavadní činnosti v oboru
4. finanční nabídku nájmu za provozování školního bufetu (k nájmu bude připočtena částka za energie, v současnosti odpovídá hodnotě 2 700Kč).

O výsledku výběrového řízení vás budeme informovat do 21. 9. 2020.

Školní jídelna Hradecká

Autor: admin | Publikováno 26. 8. 2020 000 13:25 | Kategorie: Aktuality

PROVOZ od 1.9.2020 – delší výdejní doba

Příjem nových strávníků na základě vyplněné žádosti pouze osobně ve dnech 31.8. a 1.9.2020 v čase od 7.00 do 18.00 hodin.

Více info na stránkách školní jídelny – https://www.jidelnahradecka.cz/

Hygienické pokyny pro žáky na začátku školního roku 2020/21

Autor: admin | Publikováno 25. 8. 2020 000 10:59 | Kategorie: Aktuality

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud se jedná o nezletilého žáka, je telefonicky kontaktován jeho zákonný zástupce ohledně bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Neprodleně po vstupu do budovy školy použije žák dezinfekci na ruce. V každé učebně je nezbytné často a intenzívně větrat.

Číst celé »

Adaptační kurzy a sportovní kurzy

Autor: admin | Publikováno 24. 8. 2020 000 10:09 | Kategorie: Aktuality

V září 2020 mají proběhnout adaptační kurzy a sportovní kurzy. V tuto chvíli předpokládáme, že vše proběhne podle plánu a kurzy se uskuteční.

Letní sportovní kurzy 2020/21

Autor: admin | Publikováno 24. 5. 2020 000 11:31 | Kategorie: Aktuality, Tělesná výchova

V příštím školním roce 2020/21 se studenti kvint (současné kvarty – 4. ročníky) zúčastní letního sportovního kurzu. Na kurz je nutné se elektronicky přihlásit. Více informací o kurzech, termínech a elektronické přihlášení je dostupné v Moodle:
https://moodle.gybon.cz/course/view.php?id=62#section-1
Elektronické přihlášení bude otevřeno  25.5.2020 v 8.00

Pozdravy od Juliana Wilda

Autor: admin | Publikováno 20. 5. 2020 000 11:18 | Kategorie: Angličtina

I am delighted to send my best wishes to all the staff and students at Gybon from my home in Lytham, England.
Usually at this time of year I am looking forward to my annual visit to Gybon. It is always a pleasure to teach a number of English lessons at the school. The standard of English of students of all ages is always impressively high and I am warmly welcomed by Jan Šterba and all the teachers.
This year because of the Covid 19 pandemic my visit will have to wait until the autumn. At that time too I hope that it will be possible to have the presentation for 2020 travel awards.
The British Ambassador in Prague, Nick Archer, has told me that this will be a priority in his diary and he will present the prizes to the three winners, Heřman Dušek, Eliška Saifrtová and Magdaléna Poleňhová, and certificates of achievement to all the entrants.
I am glad to hear that Gybon has reopened in part for the maturitá students and send my good wishes to them in particular for every success at this stressful time.
Stay safe and be strong, everyone !

Julian Wilde

Nástup maturitních tříd do školy

Autor: admin | Publikováno 6. 5. 2020 000 15:45 | Kategorie: Aktuality

Od 11.5. 2020 je možné, aby studenti maturitních ročníků začali navštěvovat školu za dodržení všech hygienických pravidel, které vydalo ministerstvo školství.

Příspěvek obsahuje soubor, který popisuje skupiny pro třídnickou hodinu v pondělí v 8.00 a dále soubory s rozvrhy konzultací na jednotlivé dny po-pá pro studenty závěrečných ročníků. Rozvrh konzultací, který bude platný po tři týdny do zahájení vlastních maturit, vychází ze standardního rozvrhu, podle kterého probíhala výuka při prezenčním studiu. Hodiny označené tmavou šedou barvou jsou zrušené – z těchto předmětů nebude nikdo maturovat, hodiny označené zeleně jsou bez problémů – skupiny budou vždy do počtu 15ti studentů, hodiny označené v rozvrhu červenou barvou jsou ty, kde může dojít ke konfliktu z důvodu většího počtu studentů než je v současné době povolený. Pokud tato situace nastane, je nutné ji vyřešit po dohodě s vyučujícím.

Někteří vyučující budou po celou dobu období konzultací nabízet konzultace pouze distančně – jedná se o vyučující:  Mgr. Martin Vojta, Mgr. Lenka Popélyová, Mgr. Jan Černoš, Mgr. Václav Šáda.