Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Nezařazené

Jarní preventivní akce

Autor: admin | Publikováno 3. 6. 2024 000 10:44 | Kategorie: Nezařazené

V prvních ročnících preventistka Policie ČR por. Bc. Leona Špičanová vedla preventivní přednášku na téma Trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Přednáška byla nabyta množstvím informací jak teoretických, tak i z reálného života – z terénu. Žáci a žákyně si objasnili rozdíly mezi protiprávním jednáním dětí a mladistvých a zejména důsledky takových jednání. Paní policistka vyvrátila i řadu zažitých mýtů v trestání těchto věkových skupin. Během přednášky i na závěr měli žáci a žákyně řadu otázek a o téma se živě zajímali.
V 5.B paní policistka vedla v první části přednášku na téma Trestní odpovědnost mladistvých – seznámila žáky a žákyně s pojmy souvisejícími s trestní odpovědností (věková hranice, mladistvý, přestupek, provinění a způsoby řešení včetně forem trestů, odpovědnost za své chování). Ve druhé části přišlo na řadu téma Surfuj bezpečně, preventivní projekt „Tvoje cesta onlinem“ – kde osvětlila rizika virtuální komunikace, bezpečné chování na sociálních sítích, kyberšikanu.

Pro druhé ročníky byl připraven program Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč (Salinger z.s) na téma Prevence užívání návykových látek a téma závislostí (zejména drogových), jejich dopadů na jednotlivce, jeho rodinu, blízké vztahy a celou společnost. Cílem programu bylo seznámit žáky se skutečnostmi a riziky souvisejícími s užíváním legálních a nelegálních návykových látek, včetně látek nově příchozích/objevujících se, podporovat žáky v odpovědném rozhodování a předcházet nástrahám spojeným s užíváním. Program byl veden dvěma lektory, využívá zážitkových technik a skupinové práce. Žáci a žákyně se aktivit se zájmem účastnili a program hodnotili jako velmi zajímavý a užitečný.

Vánoční večírek

Autor: Iveta Jalůvková | Publikováno 6. 12. 2016 000 13:50 | Kategorie: Nezařazené

Jako každý rok i letos pořádáme vánoční večírek. Srdečně zvu naše studenty na tuto akci.

Důležité informace na plakátku.

vanocni-vecirek-2016

Předvánoční zájezd do města Pasov v Německu

Autor: admin | Publikováno 7. 10. 2016 000 14:16 | Kategorie: Nezařazené

Připravili jsme pro Vás jednodenní předvánoční zájezd do města Pasov v Německu.

Odjezd: z Hradce Králové 20.12. 2016 ve 4:30 ráno od budovy gymnázia

Cena zájezdu: 850,- Kč

Program:

  • Bodenmais

Čeká nás návštěva sklárny Joska se sbírkou křišťálových pohárů pro vítěze, budete mít možnost nakoupit suvenýry moderního designu Přejezd do Pasova

  • Pasov

Ve starobylém městečku Pasov na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu  můžete mimo jiné vidět Novou biskupskou rezidenci, románský klášter Niederburg, gotickou radnici, dvojici pevností: Veste Oberhaus a Niederhaus i raně barokní poutní kostel P. Marie Pomocné. Nachází se zde i muzeum skla s největší sbírkou českého křišťálu na světě.

V odpoledních hodinách navštívíme adventní trhy před Dómem.

Návrat: do Hradce Králové cca ve 22:30

Cena zahrnuje:

  • doprava autobusem
  • služby průvodce CK Skalla HK / CK je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku/

Pokud byste se rozhodli s námi prožít vánoční atmosféru v malebném německém městečku, přihlaste se prosím na adrese: kostrhunova@gybon.cz nebo radochova@gybon.cz nejpozději do 31.10.2016. Zájezd by se uskutečnil pouze v případě 40 účastníků.

Filharmonie Hradec Králové studentům

Autor: Jaromír Schejbal | Publikováno 21. 9. 2015 000 15:18 | Kategorie: Nezařazené

Milé studentky, milí studenti!

Filharmonie HK jsme získali zdarma předplatenky na abonentní řadu koncertů  (4 ks) na řadu bílou (velký symfonický cyklus), žlutou (malý symfonický cyklus) a oranžovou (sobotní odpolední koncerty).  Využijte této nabídky! Zájemci o zapůjčení se mohou hlásit u p. Schejbala. Info o jednotlivých koncertech na:http://www.fhk.cz

Recitační soutěž ve španělštině?

Autor: Alexandra Štefková | Publikováno 16. 3. 2015 000 14:56 | Kategorie: Český jazyk a literatura, Nezařazené
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha vyhlašuje 3. ročník
soutěže v recitaci poezie hispanofonních autorů:? ÚSTY BÁSNÍKA?  Číst celé »
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.