Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Nezařazené > Jarní preventivní akce

Jarní preventivní akce

Autor: admin | Publikováno 3. 6. 2024 000 10:44 | Kategorie: Nezařazené

V prvních ročnících preventistka Policie ČR por. Bc. Leona Špičanová vedla preventivní přednášku na téma Trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Přednáška byla nabyta množstvím informací jak teoretických, tak i z reálného života – z terénu. Žáci a žákyně si objasnili rozdíly mezi protiprávním jednáním dětí a mladistvých a zejména důsledky takových jednání. Paní policistka vyvrátila i řadu zažitých mýtů v trestání těchto věkových skupin. Během přednášky i na závěr měli žáci a žákyně řadu otázek a o téma se živě zajímali.
V 5.B paní policistka vedla v první části přednášku na téma Trestní odpovědnost mladistvých – seznámila žáky a žákyně s pojmy souvisejícími s trestní odpovědností (věková hranice, mladistvý, přestupek, provinění a způsoby řešení včetně forem trestů, odpovědnost za své chování). Ve druhé části přišlo na řadu téma Surfuj bezpečně, preventivní projekt „Tvoje cesta onlinem“ – kde osvětlila rizika virtuální komunikace, bezpečné chování na sociálních sítích, kyberšikanu.

Pro druhé ročníky byl připraven program Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč (Salinger z.s) na téma Prevence užívání návykových látek a téma závislostí (zejména drogových), jejich dopadů na jednotlivce, jeho rodinu, blízké vztahy a celou společnost. Cílem programu bylo seznámit žáky se skutečnostmi a riziky souvisejícími s užíváním legálních a nelegálních návykových látek, včetně látek nově příchozích/objevujících se, podporovat žáky v odpovědném rozhodování a předcházet nástrahám spojeným s užíváním. Program byl veden dvěma lektory, využívá zážitkových technik a skupinové práce. Žáci a žákyně se aktivit se zájmem účastnili a program hodnotili jako velmi zajímavý a užitečný.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.