Author Archives: Jan Štěrba

Průběh přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 4. 5. 2022 000 10:19 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé uchazečky, milí uchazeči!

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 28. dubna 2022.

Ke dni 18. května 2022 se posunuje hranice přijetí na pozici 107.

I v případě přijetí na odvolání platí, že zápisový lístek je třeba odevzdat do deseti pracovních dnů od oznámení přijetí.

Jan Štěrba

Výsledky přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 28. 4. 2022 000 10:11 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé uchazečky, milí uchazeči!

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 28. dubna v 11.10.

Tyto výsledky jsou zatím neoficiální, oficiální výsledky budou zítra 29. dubna ve 14.00.

Protože na náhradní termín přijde jedna uchazečka, bude zatím přijato 89 uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možné si vyzvednout 29. dubna od 14.00 do 18.00 a 2. května od 8.00 do 18.00.

Zápisový lístek je třeba odevzdat do deseti pracovních dnů po zveřejnění oficiálních výsledků, tj. do 13. května 2022.

Zde na webu budu průběžně uvádět na jakou pozici se posunula možnost přijetí.

Jan Štěrba

 

Volný den – 19. dubna 2022

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 11. 4. 2022 000 6:34 | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volný den na 19. dubna 2022 z důvodu konání přijímacích zkoušek.

V Hradci Králové 11. dubna 2022                                  Jan Štěrba, ředitel školy

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 8. 4. 2022 000 8:01 | Kategorie: Aktuality

28. března byla uchazečům zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Přijímací zkoušky se konají 19. dubna a 20. dubna 2022.

Pokud pozvánka nebyla ještě doručena, kontaktujte kancelář školy – 495 514 691.

Jan Štěrba, ředitel školy

Přijímací řízení – podání přihlášky

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 2. 2. 2022 000 10:57 | Kategorie: Aktuality

Přihlášku k přijímacímu řízení lze podat osobně, poslat poštou či datovou schránkou (3hjx86q).

Přihláška musí být ve škole do 1. března 2022.

Úřední hodiny v kanceláři: pondělí – pátek 8:00 – 15:00.

V týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022 je doba omezená na 8:00 – 12:00.

Jan Štěrba, ředitel školy

Stanovení termínů profilových zkoušek

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 1. 2022 000 11:54 | Kategorie: Aktuality

Stanovení termínů konání písemných, praktických a ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Termíny písemných zkoušek

11. 4. 2022 písemná zkouška z českého jazyka a literatury

12. 4. 2022 písemná zkouška z anglického jazyka

13. 4. 2022 písemná zkouška z druhého cizího jazyka

Termíny praktických zkoušek

13. 4. 2022 praktická zkouška z informatiky a výpočetní techniky

16. 5. 2022 praktická zkouška z hudební výchovy

Termín ústních zkoušek

16. 5. – 20. 5. 2022

V Hradci Králové 14. 1. 2022                         Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy

Den otevřených dveří online 19. ledna 2022

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 10. 1. 2022 000 9:55 | Kategorie: Aktuality

Ve středu 19. ledna 2022 od 16.00 bude ředitel školy prostřednictvím streamu informovat o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023.

Online stream bude probíhat na adrese: https://youtu.be/RSNoBFHifv0

Jan Štěrba

PDF brožura s informacemi ke dni otevřených dveří

Testování na začátku roku 2022

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 30. 12. 2021 000 10:40 | Kategorie: Aktuality

K testování budou používány antigenní testy.

Testování podstupují všichni žáci a učitelé.

V prvních dvou týdnech v lednu bude testování probíhat v pondělí a ve čtvrtek, v dalších týdnech v pondělí.

Testování proběhne vždy od 7.30 v učebně, kde probíhá 1. hodina.

Pokud je třída na první hodinu dělena, tak testovací místnost pro celou třídu bude určena na změnách rozvrhu.

Na změnách rozvrhu budou také určeny učebny pro jednotlivé třídy sexty.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Pokud žák nebude přítomen ve škole na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.

V případě pozitivního výsledku u nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může žák opustit školu, jinak vyčká v izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem. Zákonný zástupce může poslat souhlas na školní telefon 608514691.

Pokud je pozitivně testovaným zletilý žák, tak bez zbytečného odkladu opouští školu s nasazenou ochranou úst a nosu.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium). Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici.

Věřím, že všichni žáci se testování zúčastní.

Děkuji za součinnost.

Příjemný zbytek roku a vše dobré v novém roce.

Jan Štěrba

Volné dny

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 13. 12. 2021 000 13:27 | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volné dny na 20. – 22. prosince 2021 z důvodu epidemické situace.

V Hradci Králové 13. prosince 2021                                 Jan Štěrba, ředitel školy

Testování

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 18. 11. 2021 000 8:41 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

uvádím informace k testování. K testování použijeme antigenní testy z předchozích testování (Genrui, SEJOY).Testování proběhne v pondělí 22. listopadu a v pondělí 29. listopadu od 7.30 v učebně, kde probíhá první hodina. Pokud je třída na první hodinu dělena, tak testovací místnost pro celou třídu bude určena na změnách rozvrhu. Na změnách rozvrhu budou také určeny učebny pro jednotlivé třídy sexty. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Při odběru drží žák zkumavku v ruce, může si přinést kolíček na prádlo. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Tito žáci přijdou do školy v testovacích dnech v 8.00.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium). Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici.

Věřím, že všichni žáci, kteří nebudou očkovaní, se testování zúčastní.

V případě pozitivního výsledku u nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může žák opustit školu, jinak vyčká v izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem. Zákonný zástupce může poslat souhlas na školní telefon 608514691.

 Pokud je pozitivně testovaným zletilý žák, tak bez zbytečného odkladu opouští školu.

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o pozitivním testu svého lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.

Jan Štěrba