Author Archives: Jan Štěrba

Úřední den o prázdninách

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 8. 7. 2021 000 10:15 | Kategorie: Aktuality

Během prázdnin stanovuji úřední den na středu 8:00 – 12:00.

Jan Štěrba

Schůzka rodičů a focení přijatých žáků

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 16. 6. 2021 000 10:04 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,
potvrzuji termín schůzky, který je uveden na rozhodnutí o přijetí.
Schůzka se uskuteční 23. června od 17.00 v horní tělocvičně školy. Použijte vchod za sochou Boženy Němcové, na dveřích budovy bude uvedeno, jak se do tělocvičny dostanete. Po společném setkání budou následovat schůzky s třídními učiteli.
Seznam tříd je uveden zde.
Ve stejnou dobu provedeme v dolní tělocvičně školy focení Vašich dětí na ISIC kartu.
Toto setkání proběhne při dodržení platných protiepidemických opatření, zdůrazňuji použití respirátoru v budově školy.
Těším se na setkání s Vámi!
Jan Štěrba

 

Ukončení studia maturantů

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 3. 6. 2021 000 13:47 | Kategorie: Aktuality

Slavnostní předání maturitního vysvědčení se uskuteční v horní tělocvičně školy ve čtvrtek 10. června po jednotlivých třídách.

Od 16.00 třída 6. A, od 16:45 třída 6. B, od 17.30 třída 6. C.

Předání vysvědčení proběhne při dodržení platných protiepidemických opatření (respirátor a potvrzení o očkování, prodělaném Covidu nebo negativním výsledku testu).

Těším se na setkání s Vámi!

Jan Štěrba

 

Testování žáků na konci školního roku

Autor: Jan Štěrba | Publikováno | Kategorie: Aktuality

V pondělí 28. června proběhne poslední testování v tomto školním roce.

Testování se uskuteční v kmenové učebně třídy pod dohledem třídního učitele od 7:30.

Žáci již budou chodit přes šatny.

Výsledky obdrží zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci na uvedenou mailovou adresu.

Tyto testy jsou hrazeny ministerstvem. Žákům tak zůstává možnost dvou PCR testů v měsíci červnu hrazených ze zdravotního pojištění.

Pokyny pro rodiče a žáky jsou uvedeny zde  

Jan Štěrba

Náhradní termín přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 25. 5. 2021 000 11:12 | Kategorie: Aktuality

Náhradní termín pro omluvené uchazeče je stanoven na 2. června od 8.00 (pro uchazeče z 5. května) a 3. června od 8.00 (pro uchazeče z 6. května).

Pro náhradní termín platí stejná pravidla jako pro řádný termín.

Uchazeči se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč také přinese vyplněnou volbu druhého cizího jazyka.

V Hradci Králové, 25. května 2021          Jan Štěrba, ředitel školy

Výsledky přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 5. 2021 000 10:19 | Kategorie: Aktuality

Dne 14. června byl vyhodnocen náhradní termín. K tomuto dni přijímáme uchazeče do 110. místa.
V tuto chvíli je přijímací řízení ukončené.

Jan Štěrba

Informace k výuce od 24. května

Autor: Jan Štěrba | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Informace k výuce od 24. května

Od 24. května chodí do školy všichni žáci bez rotace.

Pobyt ve škole

Žáci nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli platí pro tercii až sextu respirátor FFP2, pro primu a sekundu postačuje zdravotnická rouška.

Používání šaten

Šatny používají žáci od úterý do pátku, v pondělí chodí do školy ze dvora. V pondělí se tedy nepřezouvají.

Pravidla testování žáků

Testování bude probíhat vždy v pondělí v 7:30.

V tento den nebudou žáci používat šatny, budou chodit ze dvora.
Třídy A vchodem u dějepisu, třídy B vchodem u hudebny, třídy C prostředním vchodem.

Testování se uskuteční v místnosti, v níž bude probíhat 1. vyučovací hodina. Pokud je třída rozdělena na dvě poloviny, testuje se také na poloviny. Před testováním si žák vydezinfikuje ruce. Prostředky k testování předá žákům vyučující. Podle návodu si žáci sami provedou test.
Budou se používat testy SEJOY.
Návod je přístupný na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Zkumavka se dá umístit do kolíčku na prádlo. Je tedy vhodné si jej do školy přinést. Pokud žák zapomene, podrží si zkumavku v ruce.
Na seznam napíše každý žák výsledek testu a podepíše se.

Jestliže jsou všichni žáci negativní, absolvují výuku v učebnách podle stálého rozvrhu.

Číst celé »

Informace k výuce od 17. května

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 28. 4. 2021 000 7:28 | Kategorie: Aktuality

Od 17. května chodí do školy žáci primy a sekundy bez rotace.

Pobyt ve škole

Žáci nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli postačuje zdravotnická rouška, není nutný respirátor FFP2.

Pravidla testování žáků

Testování bude probíhat již jen v pondělí v 7:30.

Žáci nebudou používat šatny, budou chodit ze dvora. Třídy A vchodem u dějepisu, třídy B vchodem u hudebny, třídy C prostředním vchodem.

Testovací místnosti:

třída 1. A – biologická posluchárna

třída 2. A – dějepis

třída 1. B – anglický jazyk 3

třída 2. B – anglický jazyk 1

třída 1. C – anglický jazyk 4

třída 2. C – matematika 3.

Testování se uskuteční v testovací místnosti. Před testováním si žák vydezinfikuje ruce. Prostředky k testování předá žákům vyučující. Podle návodu si žáci sami provedou test.
V týdnu od 17. května se budou používat testy SINGCLEAN (pro primu) a FLOWFLEX (pro sekundu).
Návod je přístupný na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Zkumavka se dá umístit do kolíčku na prádlo. Je tedy vhodné si jej do školy přinést. Pokud žák zapomene, podrží si zkumavku v ruce.
Na seznam napíše každý žák výsledek testu a podepíše se.

Jestliže jsou všichni žáci negativní, absolvují výuku v učebnách podle stálého rozvrhu.

  Číst celé »

Informace pro žáky sekundy, kteří budou konat přijímací zkoušky na jinou školu

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 26. 4. 2021 000 9:47 | Kategorie: Aktuality

Naši žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky na jinou střední školu, se mohou otestovat ve středu 28. dubna 2021. Testování proběhne v přednáškové učebně, testovací sadu si vyzvedněte v kanceláři školy v 8.00. O výsledku testu bude vydán doklad.

Jan Štěrba

Základní informace k přijímací zkoušce

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 22. 4. 2021 000 20:26 | Kategorie: Aktuality

Podrobnosti k přijímací zkoušce: https://www.gybon.cz/prijimaci-zkousky-pokyny/

1. Umožnění přítomnosti na přijímací zkoušce

Uchazeči se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.
Pro potřeby přijímací zkoušky 5. nebo 6. května může být test proveden nejdříve 29. dubna 2021.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

2. Průběh přijímací zkoušky

Uchazeči nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli postačuje zdravotnická rouška, není nutný respirátor FFP2.
Ochranu úst a nosu musí mít nasazenu i v průběhu písemné zkoušky.
Dodržuje se zásada jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude zachován totožný zasedací pořádek.

Jan Štěrba