Author Archives: Jan Štěrba

Schůzka rodičů a focení přijatých žáků

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 10. 6. 2024 000 8:49 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na úvodní setkání na naší škole.

Schůzka se uskuteční ve středu 19. června 2024 od 17.00 v horní tělocvičně školy.
Po společném setkání budou následovat schůzky s třídními učiteli.
Seznam tříd je uveden zde.

Tento den proběhnou od 17.00 rozřazovací testy z anglického jazyka pro rozdělení žáků v rámci jednotlivých tříd. Po jejich skončení budou žáci vyfoceni do školní databáze.

Těším se na setkání s Vámi!
Jan Štěrba

Poznámka k odvolání v přijímacím řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 15. 5. 2024 000 11:38 | Kategorie: Aktuality

Na základě dotazů rodičů cituji z metodického materiálu MŠMT:

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.

Jan Štěrba, ředitel školy

 

Výsledky přijímacího řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 5. 2024 000 10:27 | Kategorie: Aktuality

Dne 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na naší školu.

Přístupné budou v systému DiPSy, na našem webu a v budově naší školy pod registračním číslem uchazeče.

Rodičům přijatých uchazečů zašleme mail s následujícími informacemi:

Setkání s rodiči proběhne ve středu 19. června 2024 od 17.00 v horní tělocvičně školy.
Po společném setkání budou následovat schůzky s třídními učiteli.
Tento den také proběhnou od 17.00 rozřazovací testy z anglického jazyka pro rozdělení žáků v rámci jednotlivých tříd. Po jejich skončení budou žáci vyfoceni do školní databáze.

Rodičům uchazečů, kteří neodevzdali volbu druhého cizího jazyka, zašleme další mail pro tuto volbu.

Jan Štěrba, ředitel Gymnázia Boženy Němcové, Hradec Králové

Volné dny 16. a 17. dubna 2024

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 5. 4. 2024 000 10:55 | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volné dny 16. a 17. dubna 2024 z důvodu konání přijímacích zkoušek.

Jan Štěrba, ředitel školy

Informace k přijímacímu řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 26. 3. 2024 000 9:27 | Kategorie: Aktuality

Dne 25. března byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce přes zaručenou komunikaci těm uchazečům, kteří podali přihlášku elektronickou formou.

Dne 26. března byly odeslány pozvánky papírovou formou ostatním uchazečům.

Každý uchazeč koná přijímací zkoušku dvakrát v termínech 16. a 17. dubna. Nově toto platí i pro uchazeče, který podal přihlášku pouze na jednu školu.

Místo konání zkoušky určilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a je uvedeno na pozvánce.

Jan Štěrba, ředitel školy

Úřední hodiny o jarních prázdninách

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 2. 2024 000 15:34 | Kategorie: Aktuality

Od 19. 2. do 23. 2. bude kancelář školy otevřena od 8:00 do 13:00.

Jan Štěrba, ředitel školy

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 22. 1. 2024 000 14:27 | Kategorie: Aktuality

Přihlášky na naši školu je možné podávat od 1. do 20. února 2024.
Doporučujeme přihlášení elektronicky s ověřenou identitou přes doménu https://www.dipsy.cz.
Jedinou nutnou přílohou přihlášky je doložení prospěchu ze základní školy.
Základní škola vám vydá Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání s QR kódem.
Nepovinnou přílohou je Diplom ze soutěže, která je uvedena v kritériích přijímacího řízení.

 

Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou uvedeny zde.

V Hradci Králové 22. 1. 2024                            Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy

Den otevřených dveří

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 5. 1. 2024 000 11:00 | Kategorie: Aktuality

Den otevřených dveří na naší škole proběhne  17. 1. 2024 od 14.00 do 18.00.
Uchazeči a jejich rodiče si budou moci prohlédnout školu a získat informace o výuce jednotlivých předmětů.
V 15.00 a 16.30 bude ředitel školy informovat o přijímacím řízení.

Jan Štěrba, ředitel školy

Volný den – 22. 12. 2023

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 7. 12. 2023 000 9:01 | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volný den na 22. prosince 2023 z provozních důvodů.

V Hradci Králové 7. prosince 2023                                  Jan Štěrba, ředitel školy

Organizace výuky 27. listopadu 2023

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 22. 11. 2023 000 12:43 | Kategorie: Aktuality

Organizace výuky v den stávky 27. listopadu 2023

1. a 2. ročník – pouze dopolední výuka

3. a 4. ročník – výuka je zrušena

5. a 6. ročník – dopolední i odpolední výuka

V rozvrhu jednotlivých tříd je mnoho změn, jsou uvedeny v suplování.

V Hradci Králové 22. listopadu 2023                                        Jan Štěrba, ředitel školy