Author Archives: Jan Štěrba

Výuka od 7. do 18. prosince

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 3. 12. 2020 000 10:10 | Kategorie: Aktuality

Výuka od 7. prosince do 11. prosince:

prima – distanční výuka

sekunda – prezenční výuka

3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B – prezenční výuka

4. C, 5. A, 5. B, 5. C – distanční výuka

6. A, 6. B, 6. C – prezenční výuka včetně volitelných předmětů.

Výuka od 14. prosince do 18. prosince:

prima – prezenční výuka

sekunda – distanční výuka

3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B – distanční výuka

4. C, 5. A, 5. B, 5. C – prezenční výuka, kvinta včetně volitelných předmětů

6. A, 6. B, 6. C – prezenční výuka včetně volitelných předmětů.

V obou týdnech nebudou probíhat nepovinné předměty.

Všechna hygienická opatření zůstávají v platnosti. Platí tedy povinnost nosit roušku v celé budově školy.

Jan Štěrba

Informace k návratu žáků do školy

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 23. 11. 2020 000 12:05 | Kategorie: Aktuality

Informace k návratu žáků do školy.

Žáci maturitního ročníku se vrací do školy 25. listopadu.
Prezenčně bude probíhat výuka povinných předmětů pro celou třídu, volitelné předměty se budou nadále vyučovat distančně podle pokynů vyučujících. Je zakázáno slučování tříd.

Žáci primy a sekundy se vrací do školy 30. listopadu v režimu rotační výuky. Jeden ročník se bude vyučovat prezenčně a druhý distančně.
V týdnu od 30. listopadu se bude prezenčně vyučovat v primě, v týdnu od 7. prosince v sekundě.

V tercii, kvartě a kvintě pokračuje distanční výuka.

V případě prezenční výuky budou dodržována hygienická opatření, která platila před zavřením škol. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni v celé budově školy nosit roušky.

Pokud mají žáci prezenční výuku, mohou obědvat ve školní jídelně. Informace jídelna strávníkům poslala.

V Hradci Králové 23. listopadu 2020
Jan Štěrba, ředitel školy

Informace pro strávníky

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 13. 10. 2020 000 9:17 | Kategorie: Aktuality

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).

Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

Pokud si někdo potřebuje na zítra (14. 10.) oběd odhlásit, je to možné dnes do 13.30.

Distanční výuka

Autor: Jan Štěrba | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Rozhodnutím vlády přechází na distanční výuku od 14. října 2020 také naše prima a sekunda. O návratu žáků do školy budeme informovat.
Jan Štěrba

Výuka v říjnu

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 9. 10. 2020 000 9:02 | Kategorie: Aktuality

Na základě rozhodnutí vlády dochází k těmto změnám ve výuce:

Žáci 3. – 6. ročníku (tercie až sexta) přecházejí na následující 2 týdny na distanční vzdělávání.

Pro žáky 1. a 2. ročníku se nic nemění, pokračují v prezenční výuce podle stálého rozvrhu. Chodí stále všechny třídy.

Na dny 26. a 27. října vyhlásí ministerstvo školství mimořádné volno.

Ohledně stravování cituji z doporučení ministerstva školství:

„Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.“

Jan Štěrba, ředitel školy 

Zrušení hranice absence

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 16. 9. 2020 000 9:27 | Kategorie: Aktuality

Na základě paragrafu 8 odstavce 1 aktualizovaného školního řádu ruším na první pololetí školního roku 2020-2021 hranici absence ve výši 25 %. Žák bude klasifikován i při vyšším procentu absence, pokud splní ostatní podmínky klasifikace.

K tomuto opatření přistupuji proto, aby žáci chodili do školy pouze v dobrém zdravotním stavu.

Jan Štěrba, ředitel školy

Roušky ve škole od 18. září

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 9. 9. 2020 000 10:34 | Kategorie: Aktuality

Od 18. září se povinnost nosit roušky rozšiřuje na celou školu, nově i učebny.

Jan Štěrba

Burza učebnic

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 25. 8. 2020 000 13:43 | Kategorie: Aktuality

Burza učebnic proběhne v pátek 4. září 2020 od 7:30 v dolní tělocvičně.

Jan Štěrba

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 18. 6. 2020 000 15:15 | Kategorie: Aktuality

Dne 26. 6. 2020 byly do pořadí započteny výsledky náhradního termínu. Jeden uchazeč se umístil na 31. místě. Od této pozice došlo tedy k posunu pořadí.

Hranice pro přijetí se posouvá na 116. místo.

Toto místo by mělo být konečné, potvrzeno bude příští týden.

Jan Štěrba, ředitel školy

Předání vysvědčení 26. června 2020 v 9.00

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 17. 6. 2020 000 8:19 | Kategorie: Aktuality

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. června od 9.00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.
Důležitou podmínkou účasti na této akci je předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění před jejím konáním.
Prohlášení u nezletilého žáka podepisuje jeho zákonný zástupce, zletilý žák jej podepisuje sám.

V Hradci Králové 17. června 2020 Jan Štěrba, ředitel školy