Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 26. 3. 2024 000 9:27 | Kategorie: Aktuality

Dne 25. března byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce přes zaručenou komunikaci těm uchazečům, kteří podali přihlášku elektronickou formou.

Dne 26. března byly odeslány pozvánky papírovou formou ostatním uchazečům.

Každý uchazeč koná přijímací zkoušku dvakrát v termínech 16. a 17. dubna. Nově toto platí i pro uchazeče, který podal přihlášku pouze na jednu školu.

Místo konání zkoušky určilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a je uvedeno na pozvánce.

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.