Author Archives: Zuzana Paulů

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – školní kolo

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 1. 12. 2022 000 9:38 | Kategorie: Aktuality

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci …

Školní kolo se bude konat 11. ledna 2023 v 8.55 – učebna zeměpisu !

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika,  obecná fyzická geografie

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,  kartografie, Země ve vesmíru, fyzicko-geografická a  socioekonomická sféra (vše)                                                  

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících nebo v kabinetě Pz, Ta  do 16.12.2022

Informace na   https://www.zemepisnaolympiada.cz/pokyny-a-terminy.phtml

ze školního do okresního kola – v každé kategorii postupují 3 nejlepší soutěžící za školu.

 

Sportovní kurz Jizerské hory

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 6. 9. 2022 000 9:52 | Kategorie: Aktuality

 Informace o sportovním kurzu – Jizerské hory,

penzion Artur – tel. 60303990302

Sportovní  kurz – kvinty A, B, C – Jizerské hory,  12.9. –  16.9. 2022 .

Odjezd v 9.00 od školy,sraz v 8:45, návrat 16. 9. odpoledne, plná penze.

S sebou doporučujeme:

  •  peníze dle uvážení, náplast, obvaz, obinadlo, pláštěnku, cyklistickou přilbu, brýle
  • věci na turistiku: kvalitní obuv, obinadlo, šátek, popř. ortézu na zpevnění kloubů, batůžek, lahev na vodu, pokrývku hlavy, plavky.
  • hygienické potřeby, osobní léky, náplasti, kartička ZP, OP, opalovací krém, sluneční brýle, baterku, aj.

Sportovní kurz je školní akce a student je povinen se řídit pokyny učitelů a školním řádem. Platí přísný zákaz kouření, pití alkoholu, užívání drog a opouštění vymezených prostor!!!

                                                                      Zuzana Paulů, vedoucí SK, tel.: 723980943

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 3. 1. 2022 000 12:03 | Kategorie: Aktuality

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci …

Školní kolo se bude konat 11. ledna 2022 v 8.55 – učebna zeměpisu !

Informace na   https://www.zemepisnaolympiada.cz/pokyny-a-terminy.phtml

ze školního do okresního kola – v každé kategorii postupují 3 nejlepší soutěžící za školu

z okresního do krajského kola – v každé soutěžní kategorii (A–D) postupují první dva nejúspěšnější řešitelé (1. a 2. místo) – spolu s nimi postupuje dalších X úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v okresních kolech ZO (v souhrnu za všechny okresy daného kraje v příslušné soutěžní kategorii). Hodnotu X stanovuje ústřední komise ZO a hodnota X může být nejvýše rovna počtu okresů v daném kraji. z krajského do celostátního kola – v kategorii C a D postupuje přímo vítěz (1. místo) – spolu s  nimi postupuje dalších 10 úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v krajských kolech ZO (v souhrnu za všechny kraje Česka v příslušné soutěžní kategorii) – seznam postupujících soutěžících bude zveřejněn na webové stránce www.zemepisnaolympiada.cz

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika,  obecná fyzická geografie

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,  kartografie, Země ve vesmíru, fyzicko-geografická a  socioekonomická sféra (vše)                                                 

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících nebo v kabinetě Paulů  do 7.1.2022

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 19. 1. 2021 000 9:52 | Kategorie: Aktuality

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci …
Školní kolo se bude konat 27. ledna 2021 ve 14.00 online.
kategorie C (primy, sekundy) moodle/zeměpis/čáp/zeměpisná olympiáda
Kategorie D (ostatní ročníky) moodle/zeměpis/Paulů/zeměpisná olympiáda
Další informace na https://www.zemepisnaolympiada.cz/texty/propozice_ZO_20_21.pdf
Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika, Obecná fyzická geografie
kategorie D (ostatní ročníky) – regionální zeměpis světa, kartografie, Země ve vesmíru, fyzicko-geografická a
socioekonomická sféra (vše)
Jen vážní zájemci se hlásí přes Komens:
kategorie C – Čáp
kategorie D – Paulů

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – školní kolo

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 4. 12. 2019 000 10:37 | Kategorie: Aktuality

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci …

Školní kolo se bude konat 14.1.2020, zahájení v 10.00 v zeměpisné učebně.

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika,   

                                                        Obecná fyzická geografie,

                                                        kartografie

 

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,  

                                                        kartografie, Země ve vesmíru,

                                                        fyzicko-geografická a

                                                        socioekonomická sféra (vše)

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících do 19.12.2019.

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 11. 12. 2018 000 7:54 | Kategorie: Aktuality

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci …

Školní kolo se bude konat 10.1.2019, zahájení v 7.55 v zeměpisné učebně.

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika

Obecná fyzická geografie,

kartografie

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,

kartografie, Země ve vesmíru,

fyzicko-geografická a  socioekonomická sféra (vše)

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících do 20.12.2018.

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 4. 10. 2018 000 11:22 | Kategorie: Aktuality

DOPLATEK CYKLOKURZU KVART – Jedlová v OH:

Doplatek 1020,- Kč prosím uhradit převodem z účtu na účet v termínu do 20.10.2018. Číslo účtu školy je 78- 7768090287/0100, variabilní symbol je evidenční číslo žáka, zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte a třída, kterou navštěvuje.

 

Cyklokurz – kvarty

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 29. 8. 2018 000 8:58 | Kategorie: Aktuality

Schůzka všech přihlášených účastníků proběhne ve středu 5.9. v horní tělocvičně v 9.45, Účast povinná!

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – školní kolo

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 6. 12. 2017 000 11:10 | Kategorie: Aktuality

se bude konat 17.1.2018 1. a 2. vyučovací hodinu, s sebou psací potřeby, kalkulačku (ne mobil), pravítko, přihlášení účastníci sraz v 7.55 v zeměpisné učebně.

Kategorie C (primy, sekundy) – Česká republika, Evropa, kartografie, obecná fyzická geografie

Kategorie D (ostatní ročníky) – kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, obecná                                                          sociální geografie, krajina a životní prostředí + regionální geografie

Jen vážní zájemci –  hlaste se u svých vyučujících do 20.12.2017, nebo přímo v kabinetě Z.Paulů.

Vítězové celostátního kola, kteří splňují věkové podmínky pořadatelů, postupují na dvě mezinárodní soutěže:
– Mezinárodní geografická olympiáda (iGeo) pořádaná Mezinárodní geografickou unií (IGU)
– koná se každoročně v průběhu srpna, v roce 2018 v Quebecu (Kanada)
– Mezinárodní olympiáda věd o Zemi (IESO) pořádaná International Geoscience Education Organization – koná se každoročně koncem srpna, v roce 2018 v Thajsku

Školní kolo zeměpisné olympiády

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 12. 12. 2016 000 14:24 | Kategorie: Aktuality

se koná 6.1.2017 v 8.00 hodin v zeměpisné učebně.

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika,

fyzickogeografická sféra ,

kartografie

 

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,

kartografie, Země ve vesmíru,

fyzickogeografická a

socioekonomická sféra (vše)

 

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících do 21.12.2016.