Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Autor: Zuzana Paulů | Publikováno 3. 1. 2022 000 12:03 | Kategorie: Aktuality

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci …

Školní kolo se bude konat 11. ledna 2022 v 8.55 – učebna zeměpisu !

Informace na   https://www.zemepisnaolympiada.cz/pokyny-a-terminy.phtml

ze školního do okresního kola – v každé kategorii postupují 3 nejlepší soutěžící za školu

z okresního do krajského kola – v každé soutěžní kategorii (A–D) postupují první dva nejúspěšnější řešitelé (1. a 2. místo) – spolu s nimi postupuje dalších X úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v okresních kolech ZO (v souhrnu za všechny okresy daného kraje v příslušné soutěžní kategorii). Hodnotu X stanovuje ústřední komise ZO a hodnota X může být nejvýše rovna počtu okresů v daném kraji. z krajského do celostátního kola – v kategorii C a D postupuje přímo vítěz (1. místo) – spolu s  nimi postupuje dalších 10 úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v krajských kolech ZO (v souhrnu za všechny kraje Česka v příslušné soutěžní kategorii) – seznam postupujících soutěžících bude zveřejněn na webové stránce www.zemepisnaolympiada.cz

Kategorie C (primy, sekundy) – Evropa, Česká republika,  obecná fyzická geografie

kategorie D (ostatní ročníky)   – regionální zeměpis světa,  kartografie, Země ve vesmíru, fyzicko-geografická a  socioekonomická sféra (vše)                                                 

Jen vážní zájemci se hlásí u svých vyučujících nebo v kabinetě Paulů  do 7.1.2022

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.