Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Testování

Testování

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 18. 11. 2021 000 8:41 | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

uvádím informace k testování. K testování použijeme antigenní testy z předchozích testování (Genrui, SEJOY).Testování proběhne v pondělí 22. listopadu a v pondělí 29. listopadu od 7.30 v učebně, kde probíhá první hodina. Pokud je třída na první hodinu dělena, tak testovací místnost pro celou třídu bude určena na změnách rozvrhu. Na změnách rozvrhu budou také určeny učebny pro jednotlivé třídy sexty. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Při odběru drží žák zkumavku v ruce, může si přinést kolíček na prádlo. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Tito žáci přijdou do školy v testovacích dnech v 8.00.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium). Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici.

Věřím, že všichni žáci, kteří nebudou očkovaní, se testování zúčastní.

V případě pozitivního výsledku u nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může žák opustit školu, jinak vyčká v izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem. Zákonný zástupce může poslat souhlas na školní telefon 608514691.

 Pokud je pozitivně testovaným zletilý žák, tak bez zbytečného odkladu opouští školu.

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o pozitivním testu svého lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.

Jan Štěrba

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.