Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Informace k výuce od 24. května

Informace k výuce od 24. května

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 5. 2021 000 7:39 | Kategorie: Aktuality

Informace k výuce od 24. května

Od 24. května chodí do školy všichni žáci bez rotace.

Pobyt ve škole

Žáci nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli platí pro tercii až sextu respirátor FFP2, pro primu a sekundu postačuje zdravotnická rouška.

Používání šaten

Šatny používají žáci od úterý do pátku, v pondělí chodí do školy ze dvora. V pondělí se tedy nepřezouvají.

Pravidla testování žáků

Testování bude probíhat vždy v pondělí v 7:30.

V tento den nebudou žáci používat šatny, budou chodit ze dvora.
Třídy A vchodem u dějepisu, třídy B vchodem u hudebny, třídy C prostředním vchodem.

Testování se uskuteční v místnosti, v níž bude probíhat 1. vyučovací hodina. Pokud je třída rozdělena na dvě poloviny, testuje se také na poloviny. Před testováním si žák vydezinfikuje ruce. Prostředky k testování předá žákům vyučující. Podle návodu si žáci sami provedou test.
Budou se používat testy SEJOY.
Návod je přístupný na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Zkumavka se dá umístit do kolíčku na prádlo. Je tedy vhodné si jej do školy přinést. Pokud žák zapomene, podrží si zkumavku v ruce.
Na seznam napíše každý žák výsledek testu a podepíše se.

Jestliže jsou všichni žáci negativní, absolvují výuku v učebnách podle stálého rozvrhu.

Postup v případě pozitivního výsledku testu.

Negativně testovaní žáci zůstávají ve škole a účastní se výuky.

Pozitivně testovaný žák odchází do izolační místnosti. Škola informuje zákonného zástupce ohledně jeho vyzvednutí. Škola vydá žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce informuje o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce tento výsledek škole, žák se vrátí do školy.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.
Žák s pozitivním PCR testem se vrátí do školy po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit: potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

Testování se neprovádí u osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVD-19.

Tyto skutečnosti (negativní výsledek PCR testu, prodělané onemocnění, očkování) oznámí bezodkladně zákonný zástupce třídnímu učiteli. Příslušný doklad může žák také doložit na začátku testování.

Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, otestuje se v první den jeho přítomnosti ve škole. Pokud žák není přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu. V obou těchto případech se hlásí k testování v kanceláři školy.

Jan Štěrba

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.