Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Předání vysvědčení 26. června 2020 v 9.00

Předání vysvědčení 26. června 2020 v 9.00

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 17. 6. 2020 000 8:19 | Kategorie: Aktuality

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. června od 9.00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.
Důležitou podmínkou účasti na této akci je předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění před jejím konáním.
Prohlášení u nezletilého žáka podepisuje jeho zákonný zástupce, zletilý žák jej podepisuje sám.

V Hradci Králové 17. června 2020 Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.