Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Stanovení termínů profilových zkoušek

Stanovení termínů profilových zkoušek

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 14. 1. 2022 000 11:54 | Kategorie: Aktuality

Stanovení termínů konání písemných, praktických a ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Termíny písemných zkoušek

3. 4. 2024 písemná zkouška z českého jazyka a literatury

4. 4. 2024 písemná zkouška z anglického jazyka

5. 4. 2024 písemná zkouška z druhého cizího jazyka

Termíny praktických zkoušek

5. 4. 2024 praktická zkouška z informatiky a výpočetní techniky

20. 5. 2024 praktická zkouška z hudební výchovy

Termín ústních zkoušek

20. 5. – 23. 5. 2024

V Hradci Králové 30. 11. 2023                         Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.