Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Informace k návratu žáků do školy

Informace k návratu žáků do školy

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 28. 4. 2021 000 7:28 | Kategorie: Aktuality

Od 3. května se do školy rotačně vrací žáci nižšího gymnázia.

3. května žáci sekundy, 10. května žáci primy.

Zde uvádím základní informace, podrobné informace budou zaslány žákům a rodičům prostřednictvím systému Bakaláři.

Pobyt ve škole

Žáci nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli postačuje zdravotnická rouška, není nutný respirátor FFP2.

Pravidla testování žáků

Testování od 7. 30 – každá třída ve dvou učebnách. Vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Žáci nebudou používat šatny, budou chodit ze dvora. Třída A vchodem u dějepisu, třída B vchodem u hudebny, třída C prostředním vchodem.

Testovací místnosti:

Pro třídu A – dějepis, biologická posluchárna.

Pro třídu B – hudební výchova, anglický jazyk 1.

Pro třídu C – matematika 3, anglický jazyk 4.

V první uvedené učebně pro třídu se testují žáci z první poloviny abecedy.

Testování se uskuteční v testovací místnosti. Před testováním si žák vydezinfikuje ruce. Prostředky k testování předá žákům vyučující. Podle návodu si žáci sami provedou test.


V týdnu od 10. května se budou používat testy SINGCLEAN – zde návod.
Zkumavka se dá umístit do kolíčku na prádlo. Je tedy vhodné si jej do školy přinést. Pokud žák zapomene, podrží si zkumavku v ruce.

Na seznam napíše každý žák výsledek testu a podepíše se.

Jestliže jsou všichni žáci negativní, absolvují výuku v určených učebnách.

Postup v případě pozitivního výsledku testu v pondělí.

Negativně testovaní žáci zůstávají ve škole a účastní se výuky.

Pozitivně testovaný žák odchází do izolační místnosti. Škola informuje zákonného zástupce ohledně jeho vyzvednutí. Škola vydá žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.


Postup v případě pozitivního výsledku testu ve čtvrtek.

Negativně testovaní žáci se přesunou do učebny, kde měla probíhat výuka. Odtud si žáky vyzvednou jejich zákonní zástupci, které škola informovala. Doma čekají na výsledek RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Pozitivně testovaný žák odchází do izolační místnosti. Škola informuje zákonného zástupce ohledně jeho vyzvednutí. Škola vydá žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.

Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, otestuje se v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Pokud žák není přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu. V obou těchto případech se hlásí k testování v kanceláři školy.

Jan Štěrba

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com