Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 5. 2020 000 9:58 | Kategorie: Aktuality

Informace k přijímacímu řízení v roce 2020

Písemné přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury se konají formou testů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do záznamových archů dne 9. 6. od 8.00 v budově školy na Pospíšilově třídě.

Veškeré podrobnosti naleznou uchazeči v materiálech, které jim přijdou doporučeně poštou.

V obálce dostanou:

  1. Naši pozvánku ke zkouškám.
  2. Pozvánku ke zkouškám z  Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
  3. Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru.
  4. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  5. Komentář k dalšímu postupu v přijímacím řízení na Gymnázium Boženy Němcové.
  6. Volbu druhého cizího jazyka.

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru vycházejí ze současné situace. V případě změn zveřejníme aktualizace na webových stránkách.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem odevzdá uchazeč při vstupu do budovy. Pokud jej neodevzdá, nemůže do budovy vstoupit.

Uchazeč také přinese vyplněnou volbu druhého cizího jazyka.

 

V Hradci Králové 19. 5. 2020                                       Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.